energibransjen.noNyhetsbrevKontaktAbonnementAnnonsering
energibransjen.no
    Søk i arkivet:
Søk på nettet:

New thinking is needed (01.10.2015)

New approaches are required for the management and financing of energy infrastructures as companies and governments seek to meet the challenges of increased extreme weather risks. New thinking is needed says the latest report from the World Energy Council, ‘The road to resilience – managing and financing extreme weather risks’.

Lyse valgte Quant (30.09.2015)

Embriq AS har inngått avtale med Lyse om leveranse av Quant Sentralsystem. Quant håndterer datainnsamling og validering av data fra samtlige automatiske strømmålere som Lyse skal installere hos alle sine kunder innen 1/1 2019.

Mindre forbruk av strøm (30.09.2015)

Husholdningenes varekonsum gikk ned 0,9 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall. Konsumet av elektrisitet og brensel, samt klær og sko, trakk særlig ned.

Skreddersydd for fornybarnæringen (29.09.2015)

Tidligere i høst tok BKK inn 11 nye lærlinger. I forrige uke fikk 13 andre beviset på at læretiden er gjennomført og fagprøven bestått. BKK satser mye på å utdanne fagarbeidere som fornybarnæringen trenger.

AMS Nord valgte Kamstrup (28.09.2015)

AMS Nord, en allianse bestående av seks nettselskaper i Troms og Finnmark, har signert kontrakt med danske Kamstrup om levering av nærmere 100.000 nye strømmålere til sine kunder.Tariffen for 2016 vedtatt (25.09.2015)

Styret i Statnett har vedtatt tariffene i sentralnettet for 2016, i tråd med tariffstrategien for 2015-2018. Statnett er inne i en periode med historisk store investeringer i sentralnettet og som øker grunnlaget for de inntektene Statnett kan hente inn gjennom tariffen.

Fredrikstad viser vei (24.09.2015)

Den nye integrerte nett- og AMS-driftssentralen i Fredrikstad som er under utvikling blir et viktig brohode mellom forskere, utviklere og brukermiljøene.

Holder orden på veilyset (24.09.2015)

Otera har inngått en treårig vedlikeholdsavtale på offentlig belysning med åtte Agder-kommuner.

Krevende klimautfordringer (23.09.2015)

Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten «Klima i Norge 2100», som presenteres på Klimatilpasningskonferansen i dag.

Nettselskaper trenger forutsigbarhet (21.09.2015)

Norske nettselskaper skal investere rundt 95 milliarder kroner i regional- og distribusjonsnettet de neste 10 årene, hvorav omlag 10 milliarder kroner er relatert til installasjon av smarte strømmålere mellom 2015 og 2018, ifølge Energi Norges årlige investeringsanalyse. Forutsigbare investeringsinsentiver anses som avgjørende for å få på plass de planlagte investeringene.

Hvor blir det av DLE? (18.09.2015)

Opp gjennom årene har det har vært mye frem og tilbake om organiseringen av elsikkerhetsarbeidet på lokalt nivå (DLE) her i landet. Nå virker det som om strukturen har satt seg, på overordnet nivå tilknyttet avdelingen for Elsikkerhet i DSB. Om ordningen som sådan er det imidlertid grunn til å stille noen godt begrunnede spørsmål.

Millionstøtte til framtidens strømnett (17.09.2015)

Lyse Elnett har fått 15 millioner kroner i støtte fra Enova til et prosjekt som skal bygge og teste ut framtidens strømnett. Totalt 30 nettstasjoner i Stavanger sentrum og Sandnes blir helautomatiske ved hjelp av ny teknologi.

Selskapsrokader i vest (15.09.2015)

Generalforsamlingene i Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) vedtok på ekstraordinære generalforsamlinger torsdag i forrige uke omstrukturering av selskapene gjennom kjøp og salg virksomhetsområder.

– En internasjonal sensasjon! (14.09.2015)

Honnørordene satt løst under åpningen av den nye AMS-driftssentralen til Fredrikstad Energi (FEAS) ved deres hovedkontor i stabbursveien torsdag.

Statnett er «Årets klatrer» (11.09.2015)

Mer enn 8000 yrkesaktive har rangert Norges mest attraktive arbeidsplasser. Blant disse er Statnett rangert som nr 17 av teknologibedriftene i 2015, mens vi i fjor var på 31. plass. Denne flotte fremgangen gjorde oss fortjent til prisen "Årets klatrer".

Velg betaling på etterskudd (11.09.2015)

Når vannkraftmagasinene er fulle og temperaturene milde er strømprisene stabilt lave og «snille». Når den iskalde vinteren biter seg fast og det klinger i hule ekkoer fra nedtappede magasinvegger går strømprisene spinn «ville». Med den nye nettportalen strompris.no skal vi som kunder få tilgang til bedre kunnskap og flere valgmuligheter i strømmarkedet.

Bygger linje for Sognekraft (08.09.2015)

Otera inngår kontrakt med Sognekraft AS om byggingen av 132 kV kraftlinje i Sogn og Fjordane. Den nye kraftledningen skal transportere kraft fra fem privateide småkraftverk i Leikanger og Sogndal kommune.

Svakere i Agder Energi (27.08.2015)

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 352 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 398 millioner kroner.

Prioriterer miljø og sikkerhet (24.08.2015)

Nye strømmålere skal gjøre oss til mer bevisste strøm-forbrukere. Men det er ikke kilowattprisen som får oss til å endre atferd, fastslår ny undersøkelse.

Går sammen i nye selskap (20.08.2015)

EB (Energiselskapet Buskerud) Hadeland Energi og Lier Everk signerte tirsdag avtalene for dannelsen av et nytt nettselskap samt et nytt strømsalgsselskap. De nye virksomhetene består av nett- og kraftomsetningsvirksomhetene til de tre partene.

Hva med et nakketak? (14.08.2015)

Det drar seg raskt til mot høstens valg. En av de store sakene på den politiske dagsorden er kommunesammenslåinger. Her ligger det åpenbart også føringer mot fusjoner av nettselskaper, blant annet med adresse til Reiten-utvalgets innstilling.

Tid for å samle nye krefter (30.06.2015)

Trikken skal bli mer energieffektiv med støtte fra Enova. Statnett orienterer om krevende europeiske nettutviklingsplaner og tildeling av ledig kapasitet i det norske sentralnettet for ny kraftproduksjon. Det er mange som har mye nytt å fortelle på kanten til sommermåneden juli. For dette nettstedet er det ferietid.

Gjennomgåande god handtering (24.06.2015)

Energiselskapa handterte utfordringane som følgje av uvêret som rasa i januar i år gjennomgåande godt. NVE har spesielt merka seg tre erfaringspunkt.

Setter ned nettleien (24.06.2015)

Eidsiva Energi setter ned nettleien med virkning fra 1. juli i år, mens myndighetene øker forbruksavgiften fra 13,65 til 14,15 øre/kWh. Bortsett fra mindre endringer i forbruksavgiften, har Eidsivas nettleie vært uforandret i over fem år.

Kvinne til topps i BKK (23.06.2015)

Jannicke Hilland er ansatt som ny konsernsjef i BKK etter Atle Neteland, som går av med pensjon i løpet av året. Hilland kommer fra stillingen som direktør for konsernsikkerhet og sikring i Statoil.

Stabilt energibruk i industrien (22.06.2015)

Den samlede energibruken i industri og bergverk var på om lag 77 000 GWh i 2014, og gikk ned med 1 prosent fra året før. Energikostnadene var på 19,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 2,2 prosent fra 2013.

Samarbeid om komposittmaster (19.06.2015)

Otera Infra AS og OPS Composite Solutions AS (OPS) har inngått avtale om å jobbe for økt bruk av komposittmaster i energibransjen. Kompositt er et fremtidsrettet materiale, og med dette samarbeidet er sørlandsbedriftene godt rustet for fremtidens bransjekrav.

Håper på økt fart i grønn omstilling (17.06.2015)

Statsministeren presenterte i går ekspertutvalget som skal bistå regjeringen med å lage en strategi for grønn konkurransekraft. Energi Norge håper dette gir økt fart i omstillingsarbeidet for å redusere bruken av fossil energi i Norge, samtidig som vi legger grunnlag for internasjonalt konkurransedyktige bedrifter.

5000 har fått ny strømmåler (10.06.2015)

5000 kunder i Lyse Elnett sitt område har nå fått ny automatisk strømmåler. Prosjektet er med det ferdig med innkjøringsperioden og aktiviteten trappes opp. I juni måned blir antall målere per dag gradvis økt fra 120 til opp mot 300 målere per dag i juni.

Et fyrtårn for kompetansebygging (05.06.2015)

Onsdag og torsdag i neste uke strømmer energifagfolk fra hele landet til Drammen Travbane, ikke for å se travløp, men fylle på med kompetanse. Det er nå lukket for nye påmeldinger til årets Metodedager. Arrangementet er sprengfullt av besøkende.

Innspillsmøte om Enovas rolle (03.06.2015)

Olje- og energidepartementet (OED) inviterer til et innspillsmøte om Enovas rolle fremover.

Lier Everk + EB = samarbeid (29.05.2015)

Enstemmig ekstraordinær generalforsamling i Lier Everk Holding har besluttet å fusjonere Lier Nett og Lier Strøm med tilsvarende aktiviteter i EB (Energiselskapet Buskerud) i selskapene Østafjells Nett og Østafjells Marked.

Ta risiko eller høste? (29.05.2015)

Satse med risiko eller høste av det som allerede er sådd? Spørsmålet blir disse dager stilt i Nord-Trøndelag, hvor det pågår en heftig diskusjon om å slippe nye eiere til i NTE (Nord-Trøndelag Energi) eller ikke. I prinsippet er dette en problemstilling som gjelder for energiselskap over hele landet.

Investeringsvekst for kraft (28.05.2015)

Investeringene i 2015 i industri, bergverk og kraftforsyning synes å bli noe høyere enn i 2014. Det ser også ut til at det vil bli en kraftig vekst til neste år på grunn av utsikter til svært høye investeringer innenfor eksportrelatert industri, samt en videre vekst innenfor kraftforsyning.

Tvangsmulkt til Hafslund Nett (27.05.2015)

NVE ilegger Hafslund Nett AS tvangsmulkt på 5 000 kroner per kalenderdag for overtredelse av forskrift om beredskap i kraftforsyningen. Tvangsmulkten løper fra 1. juni.0

Små endringer i strømpris (26.05.2015)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 31,3 øre/kWh i 1. kvartal 2015. Dette er en nedgang på 0,6 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2014.

Svakt ned i Statnett (22.05.2015)

Statnett-konsernets underliggende resultat etter skatt i 1. kvartal 2015 var 289 millioner kroner (354 millioner kroner i 1. kvartal 2014). Reduksjonen skyldes at lavere rentenivå reduserer veksten i tillatt inntekt, samtidig som kostnadene er noe høyere som følge av økt aktivitetsnivå i foretaket.

Nye smartgrid-piloter (20.05.2015)

Agder Energi Nett og Lyse Elnett planlegger nye demoprosjekter som skal forberede kraftnettet på enda tøffere effektforbruk i Norge og i Europa.

Strengere for kreosot (18.05.2015)

Miljødirektoratet har oppdatert regelverket for bruk og oppbevaring av materialer satt inn med trekonserveringsmiddelet kreosot, som blant annet brukes til impregnering av kraftlinjestolper. Energi Norge forventer enda strengere regler for bruk av kreosot i årene som kommer og oppfordrer til å tenke alternativt.

Økohytte for fjellklatrere (18.05.2015)

Verdens mest moderne økohytte, Refuge du Goûter, har en bærekraftig arkitektur og energiløsninger som gir et innblikk i fremtiden. Teknologien er det Schneider Electric som står bak – og den er tilgjengelig i Norge.

Politikkens sanne ansikt (15.05.2015)

Skatte- og avgiftsnivået her i landet har gått av skaftet. Vårt mål er å få til en kraftig reduksjon. Det var «musikk» i ørene til velgerne under valgkampen som brakte Høyre og Fremskrittspartiet i regjeringsposisjon. I årets reviderte nasjonalbudsjett blir det "hellige" valgløftet gjort til skamme. Elavgiften økes.

Vurderer ny utforming av nettleien (08.05.2015)

Nettleien bør gjenspeile belastningen strømkundene påfører nettet. NVE vurderer derfor om kostnadene skal fordeles annerledes enn i dag, slik at det blir dyrere å bruke mye strøm på en gang og mer lønnsomt å redusere effektuttaket.

Valgte Ericsson og Eltel (07.05.2015)

Ericsson og Eltel Networks har vunnet AMS-kontraktene til Skagerak Nett etter en grundig anbudsprosess. Aidon skal levere målerne, og utrullingen er beregnet å ta to år.

ABB-bidrag i sentralnettet (29.04.2015)

Statnett har tildelt ABB en ordre på komplette systemleveranser som et ledd i arbeidet med å øke spenningsnivået ved fire transformatorstasjoner i Trøndelag til 420 kV.

REN: Instruks for driftsleder (23.04.2015)

Ny REN-instruks for driftsleder er sendt på høring. Det begynner å haste med tilbakemelding. Svarfrist er satt til fredag 24. april.

Omstrukturering av Lier Everk (20.04.2015)

Etter behandling i styremøtet 14. april, anbefaler styret i Lier Everk AS overfor selskapets eier Lier Kommune, at Lier Everks nett- og kraftomsetningsaktivitet skilles ut i to nye datterselskaper som igjen fusjonerer med tilsvarende aktiviteter fra EB (Energiselskapet Buskerud).

Halvhjertet på internett (17.04.2015)

Lesing av nyheter på internett har passert tilsvarende på papir. Det slår SSB (Statistisk Sentralbyrå) fast i en landsomfattende undersøkelse. Det virker å være langt fra utviklingen i energibransjen. Der står utnyttelsen av nettet som informasjonskanal tilnærmet på stedet hvil.

Støtter tydelig skille (17.04.2015)

Energi Norge støtter forslaget om et tydeligere skille mellom strømnettselskaper og konkurranseutsatt virksomhet i kraftnæringen, og etterlyser flere tiltak for å sikre god koordinering mellom nettselskaper i en periode med store investeringer. Det er positivt at det nå kommer en avklaring om hvordan målet om et bedre organisert strømnett skal gjennomføres.

Høring om funksjonelt skille (15.04.2015)

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag sendt på høring et lovforslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet. Et skarpere skille bidrar til å øke eiernes oppmerksomhet om strømnettvirksomheten, og reduserer risikoen for kryssubsidiering mellom nett og konkurranseutsatt virksomhet.

Tar samfunnsansvar på alvor (13.04.2015)

Samfunnsansvar er en viktig del av Lyses virksomhet. I den nye samfunnsrapporten får du vite hvordan og hvorfor. Med på kjøpet får du hovedtrekk og nøkkeltall for 2014.

Krafttak for sikker strømforsyning (10.04.2015)

Statnett planlegger å investere 50-70 milliarder kroner de kommende ti årene. Samfunnets behov for et sterkere nett som skal sikre en trygg strømforsyning, tilrettelegging for fornybarprosjekter og næringsutvikling i hele landet medfører at vi er inne i en periode med et historisk høyt investeringsnivå. Etter 2020 ser vi et lavere forventet investeringsnivå, til tross for at nye nettbehov kan melde seg på sikt. Nå foreligger utkast til Nettutviklingsplan for 2015.

Står sterkt lokalt (07.04.2015)

Konsernet Ringeriks-Kraft satte rekord i produksjonsvolum og leverte tidenes laveste sykefravær i 2014. Selskapet leverer et resultat før skatt på 76,8 millioner kroner. Resultatet er solid til tross for lave kraftpriser og lavere strømforbruk.

Lyse leverer 2,3 milliarder (30.03.2015)

Lyse-konsernet hadde et årsresultat på 2,2 milliarder kroner i 2014. Nedsalg i LNG-virksomheten og inntektsføring av urealiserte valutagevinster på langsiktige kraftkontrakter bidrar til et uvanlig høyt resultat i et år preget av lave kraftpriser.

Bygger verdens lengste sjøkabel (26.03.2015)

Statnett og National Grid signerer i dag samarbeidsavtale om å bygge verdens lengste undersjøiske strømkabel mellom Storbritannia og Norge.

Reine nettselskap gjer det best (26.03.2015)

Reine nettselskap har lågare drift- og vedlikehaldskostnadar og høgare avkastning enn vertikalt integrerte nettselskap. Dette er blant funna i den årlege rapporten «Utvikling i nøkkeltal for nettselskap», som i år kjem for tredje gang.0

Mot rekord for Earth Hour (25.03.2015)

Lørdag 28. mars er det igjen klart for Earth Hour. Med kun dager igjen strømmer påmeldingene inn til arrangørene i WWF. - Ingen tvil om at 2015 er et klimaår. Vi har ikke sett større engasjement noen gang, sier generalsekretær Nina Jensen.

Overtar etter Rinnan (24.03.2015)

Konsernstyret har ansatt Øistein Andresen (54) som konsernsjef i Eidsiva Energi AS. Han tiltrer etter at Ola Mørkved Rinnan fratrer stillingen 15. august i år.

På høy tid med en modernisering (23.03.2015)

Regjeringen, Venstre og KrF er enige om ny arbeidsmiljølov. Energi Norge er tilfreds med forslaget om ny omregningsfaktor ved beredskapsvakt.

Søker best mulig dialog (23.03.2015)

Når Lyse skal bygge eller utvide infrastruktur er kommunikasjon med berørte grunneiere og naboer alfa og omega. Da hjelper det med en hyggelig tilnærming.

Må ikke bli en sovepute (20.03.2015)

I rapporten om Rikets tilstand 2015, utarbeidet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), fikk tre av 12 vurderte samfunnsområder ståkarakter. To av disse er Energiproduksjon og Energidistribusjon. Det fortjener en kommentar.

Ansatte tar kollektivt klimatak (19.03.2015)

Ansatte i Agder Energi er bevisste klimautfordringene, og klare til å ta et krafttak for klima.

Kartlegger kompetanse (19.03.2015)

Energi Norge har sammen med EL & IT Forbundet utviklet et analyseverktøy for kartlegging av fagarbeiderkompetanse i energibedrifter. Verktøyet gjør det enkelt å utarbeide kompetanseplaner og sette i gang tiltak der det er behov for det.

Elforsyning får ståkarakter (17.03.2015)

Etterslepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av infrastruktur er 2600 milliarder kroner, viser rapporten Norges tilstand 2015.

11 000 krav om kompensasjon (12.03.2015)

Alle kunder som er uten strøm i over 12 timer har rett på kompensasjon. Etter orkanen "Nina" mottok BKK 11 000 krav om kompensasjon for langvarig strømbrudd.

Elhub settes i drift innen februar 2017 (10.03.2015)

NVE har besluttet at det nye nasjonale IT-systemet for informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftbransjen, Elhub, skal settes i drift innen 20. februar 2017.

Foreslår effektbaserte tariffer (10.03.2015)

NVE vil foreslå en overgang til effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet. Dette forventes å gi bedret samfunnsøkonomisk effektivitet.

192 MNOK til flomsikring (09.03.2015)

Regjeringen fremmet fredag en proposisjon til Stortinget med forslag om ytterligere 192 millioner kroner til flomsikringstiltak etter flommen på Vestlandet i 2014 over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) budsjett. Det er allerede bevilget 24 millioner kroner til oppstart av arbeidene i 2014. For å lette belastningen for de hardest rammede kommunene settes distriktsandelen ned fra 20 til fem prosent for kostnader som overstiger to millioner kroner.

Nest største nettselskap (27.02.2015)

Med 190 000 kunder markerer BKK Nett seg som det nest største nettselskap i Norge, bare «slått» av Hafslund.

Samarbeid om omstrukturering (25.02.2015)

Styrene i Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS har vedtatt å arbeide fram en avtale om å omstrukturere selskapene gjennom kjøp og salg av virksomhetsområder. Transaksjon vil innebære et betydelig bytte av aktiva hvor SKL sin nettvirksomhet og markedsvirksomhet blir solgt til Haugaland Kraft. SKL overtar Haugaland Kraft sin produksjonsvirksomhet.Det kommer en tid etter dette (20.02.2015)

Det er tid for økonomisk rapportering fra fornybarnæringen. Økonomisk status for 2014 strømmer inn fra energiselskapene. Forestillingen om at det meste går den veien høna sparker blir gjort grundig til skamme. Gode tall «blomstrer» på nederste linje i regnskapene.

Kompetanse til besvær (13.02.2015)

I flere år foregikk det en bitter kamp mellom EL & IT Forbundet og Energi Norge. Energimontørenes fagforbund sto steilt på krav til fast bemanning i nettselskapene. Energiselskapenes interesseorganisasjon kjempet for å lempe på kravene. Under den rød/grønne regjeringen i 2011 var det LO-forbundets sak som fikk gjennomslag.

Statnett valgte Nexans og ABB (13.02.2015)

Kontrakter for produksjon og installasjon av høyspent likestrømskabel (HVDC) for NordLink-prosjektet er blitt tildelt Nexans Norway AS og ABB AB og kontrakt for strømretteranlegg er tildelt ABB AB. NordLink vil være den første direkte forbindelsen mellom det tyske og norske kraftmarkedet.

Ny plattform for markedsdata (12.02.2015)

Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for systemoperatører,ENTSO-E, startet 5. januar driften av en ny nettside for publisering av data fra kraftmarkedene og kraftsystemene i Europa.

Grønt lys for NordLink (10.02.2015)

(Pressemelding 10.02.2015) Samarbeidspartnerne Statnett, TenneT og KfW har i dag tatt endelig investeringsbeslutning om å bygge en mellomlandsforbindelse mellom Norge og Tyskland. Likestrømskabelen NordLink blir den første direkte forbindelsen mellom det tyske og det norske kraftmarkedet.

Kjemper for bemanning (10.02.2015)

Uten egenbemanning i energiselskapene kan selskapene neppe klare å gjennomføre oppgavene de står overfor. Alternativet er å kjøpe hjelp fra nasjonale entreprenørselskap, med påfølgende økte utgifter. EL & IT Forbundet kjemper for bemanningsforskriften.

14,9 milliarder i inntektsramme (03.02.2015)

NVE har 2. februar 2015 vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2014. Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusiv Statnett SF, er 14,9 milliarder kroner.

Digitalt samarbeid (02.02.2015)

Gudbrandsdal Energi (GE) og Eidsiva ser på et samarbeid om en felles satsing på digitale energirelaterte tjenester til kundene.

Ny Energimelding i 2016 (29.01.2015)

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) tar sikte på å legge frem en energimelding våren 2016.

Se opp for lave ledninger (26.01.2015)

Snøværet den siste tiden har ført til at det har festet seg mye snø til noen av Eidsivas kraftledninger. Den ekstra vekten gjør at linjene siger ned, og kan få farlig lav høyde over terrenget.

Samarbeid for sikrere strøm (22.01.2015)

Vi er flere på SINTEF som jobber med å sikre forutsigbar strømforsyning. Derfor slo SINTEF Energi og SINTEF IKT sine krefter sammen og arrangerte et tverrfaglig seminar om forsyningssikkerhet i kraftsystemet den 16. desember. Møtet samlet 33 personer fra både elkraft- og IKT-miljøer, og rettet søkelyset mot at forsyningssikkerheten i stadig større grad er avhengig av IKT-systemer for vern, kontroll og automatisering.

Bemanningskrav bør fjernes (21.01.2015)

Olje- og energidepartementet (OED) foreslår at det tallfestede bemanningskravet – den såkalte kompetanseforskriften – for nettselskapene fjernes. Energi Norge støtter forslaget, men mener at det samme bør gjelde for kraftprodusentene.

Konsesjon til 7,5 TWh (19.01.2015)

NVE behandlet i 2014 konsesjonssaker som kan gi totalt 7,5 TWh ny produksjon, noe som tilsvarer strøm til 370 000 husstander. - Dette er mer enn en fordobling fra fjoråret og er et viktig bidrag for å nå regjeringens mål om økt fornybar kraftproduksjon i Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Med orkankuler i kroppen (16.01.2015)

Så har ekstremværet Nina takket for seg, i et kaos av avblåste hustak og veltede trær langs store deler av Vestlands-kysten. Det gikk bra denne gangen også. Ingen menneskeliv gikk tapt, og beredskapen fungerte som den skulle. Nesten alle har fått strømmen tilbake.

Har inngått ny IA-avtale (13.01.2015)

Energi Norge og EL&IT Forbundet har inngått en ny rammeavtale for videre samarbeid om inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 2014-2018. IA-arbeidet fra forrige rammeavtale videreføres, med fokus på forebyggende arbeid og arbeidsmiljø.

Må investere milliarder (12.01.2015)

Lyse Elnett må investere for nærmere fem milliarder kroner for å oppgradere strømnettet i årene som kommer. Det må til for å sikre strømforsyningen i en region som er blant dem som vokser mest i landet.

«Nina» utfordret sentralnettet (12.01.2015)

Ekstremværet Nina medførte en rekke mindre utfall av ledninger i sentralnettet, uten at dette fikk konsekvenser for vanlige forbrukere.

Valgte kroatisk entreprenør (05.01.2015)

BKK Nett AS har valgt det kroatiske entreprenørselskapet Dalekovod til å bygge den nye 420 kV ledningen mellom ny Lindås Transformatorstasjon og eksisterende Kollsnes Transformatorstasjon. Ledningen er 12 kilometer lang og er en del av det store Mongstad - Kollsnes prosjektet. Ledningen er planlagt å stå ferdig i løpet av 2015.

Lyse skal ansette 200 nye i 2015 (02.01.2015)

Lyse-konsernet skal investere 15 milliarder kroner og trenger flere medarbeidere. 157 nye er ansatt i 2014. 200 flere skal på plass i 2015 – og ingeniørene står i kø. Det er Stavanger Aftenblad som skriver dette.

Til inspirasjon i et nytt år (02.01.2015)

Hvordan kan det ha seg at noen energiselskaper går inn i det nye året med det økonomiske flagget til topps, mens andre må kutte kostnader og gjennomføre til dels kraftige nedbemanninger? Gitt at det forretningsmessige fundamentet i virksomhetene, med produksjon, transport og salg av strøm, i stor grad er likt, hvorfor er det slik?

God jul og godt nytt år! (24.12.2014)

Så er tiden kommet for å bevege seg inn i jule- og nyttårshelgen. Dette nettstedet håper at dagene fram mot det nye året vil gi mange hyggelige opplevelser. Vi takker for 2014 og løfter blikket mot 2015. Der står nye utfordringer i kø.

Plan for nordisk nettutvikling (23.12.2014)

Nordisk nettutviklingsplan 2014 er nå publisert av de nordiske systemoperatørene. Viktige drivere i fremtidig nordisk nettutvikling vil ifølge planen være tilrettelegging av fornybar produksjon, endringer i kraftflyten, nye forbindelser til kontinentet samt sterkere integrasjon av Baltikum, samtidig som tilfredsstillende forsyningssikkerhet skal opprettholdes.

Inngår strategisk samarbeidsavtale (22.12.2014)

Zug, Sveits og Trondheim, desember 2014: Landis+Gyr, verdens ledende leverandør av smarte strømnett og målerløsninger, og Powel, Skandinavias ledende leverandør av programvare for smarte nett og målere, inngår strategiske partnerskap. Med denne utviklingen ser begge selskapene fram mot å forene kreftene for å tilby høykvalitetsløsninger for smarte målinger, i første omgang i Danmark, Norge og Sverige.

Punktum fra et tanketrett hode (19.12.2014)

Noen ganger er det med skrivelysten som med humøret, det går opp og ned. Fra et tanketrett hode er det ikke mye inspirasjon å hente. Derfor skal det bli godt å sette punktum for årets siste fredagskommentar. Det gjør jeg med håp om at håndballjentene skal reise hjem fra årets EM med gullmedaljer rundt halsen.

Antall ansatte øker (15.12.2014)

Etter to år med relativt lav vekst, var det i 2013 19.051 sysselsatte i kraftsektoren, opp drøyt to prosent fra året før, ifølge en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Aldersprofilen viser riktignok at mange fagarbeidere vil gå av med pensjon de nærmeste årene.

Stabil strømforsyning (15.12.2014)

NVEs årlige avbruddstatistikk er nå publisert. Den viser blant annet at strømkundene i snitt hadde 2,2 langvarige avbrudd i fjor, med en total varighet på tre timer.

Nominert til internasjonal pris (11.12.2014)

Lyse er nominert til prisen årets selskap i en europeisk kåring. Bakgrunnen er Lyse sitt valg om å koble utrulling av ny automatisk strømmåler med gateway, liten datahjerne, som åpner for smarthusteknologi og velferdsteknologi.

Utsatt frist for jordfeilovervåking (10.12.2014)

Energi Norge har fått innvilget sin søknad om utsettelse av kravet om automatisk innsamling av jordfeildata fra nettstasjoner, slik at dette sammenfaller med fristen for innføring av smarte strømmålere i 2019. Fristutsettelsen vil spare nettselskapene for mye dobbeltarbeid, mener Energi Norge.

Lite forberedt på strømbrudd (09.12.2014)

Nordmenn har i svært liten grad forberedt seg på at strømmen kan bli borte, viser en ny undersøkelse. Enkle tiltak kan øke tryggheten betraktelig.

Regionale kraftsystemutgreiingar (08.12.2014)

NVE-rapport 78-2014 «Status og prognoser i kraftsystemet 2014» gjev eit samandrag av sentrale data i kraftsystemutgreiingane (KSU), og syner blant anna utvikling i forbruk og produksjon, kapasitet for tilknyting av ny småkraft i norske kommunar og forventa investeringar.

Lokal dialog for nettutbyggingsaksept (05.12.2014)

Det norske regionalkraftnettet trenger oppgradering og utbygging på lik linje med sentral- og distribusjonsnettet, men blir til dels oversett i samfunnsdebatten. For å få aksept for investeringene, bør nettselskapene invitere lokale myndigheter, politikere og allmennheten til dialog tidlig i prosessen, skriver forskningsorganet Sintef i et notat utarbeidet på vegne av Energi Norge.

Nødvendig ris bak speilet? (05.12.2014)

Er det nødvendig med en instruks for å tydeliggjøre driftsleders rolle og ansvar i energiverk? Ja mener noen av de berørte. Andre rister på hodet. Majoriteten synes å trekke på skuldrene og besvare spørsmålet med et usikkert tja.

Kraftinvesteringer trekker opp (03.12.2014)

Nye anslag viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli høyere i 2014 enn i 2013. Foreløpige tall tyder på at investeringene vil øke ytterligere i 2015. Oppjusterte anslag for industriinvesteringene samt høyt investeringsnivå i overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer veksten.

Kompenserer økt arbeidsgiveravgift (02.12.2014)

NVE har etter innspill fra Energi Norge besluttet å justere inntektsrammen for nettselskaper som er berørt av ordningsendringen for differensiert arbeidsgiveravgift, for å kompensere for effekten av økte kostnader. Det er positivt at myndighetene tar grep ettersom den plutselige ekstraregningen ville kunne svekke nettselskapenes investeringsevne, mener Energi Norge.

Trenger insentiver for nettinvesteringer (01.12.2014)

Energi Norge etterlyser i en høringsuttalelse til NVE virkemidler som kan forbedre investeringsinsentivene i regionalnettet. Dette er avgjørende for å sikre at planlagte milliardinvesteringer gjennomføres de kommende årene.

NVE varsler inntektsrammen (28.11.2014)

NVE har sendt ut varsel om inntektsramme for 2015 til nettselskapene. Samlet inntektsramme, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 16,5 milliarder kroner.0

Underteikna samarbeidsavtale (18.11.2014)

SKL (Sunnhordland Kraftlag) og Statnett har underteikna samarbeidsavtale om nettplanlegginga på Haugalandet dei næraste åra. Avtalen gjeld dei tiltaka som kan være aktuelle ved mogleg byggjing av ein ny aluminiumsfabrikk på Karmøy, elektrifisering av Utsirahøgda frå Kårstø og eit aukande alminneleg forbruk.

Kan gi sikrere strømforsyning (13.11.2014)

Ny teknologi og innføring av strømmålere kan gjøre det mulig å unngå omfattende strømbrudd. Statnett tester nå ut teknologien i samarbeid med nettselskaper i Nord-Norge og et utvalg av deres kunder. Industri, næringsbygg og kommunale bygg i Vesterålen, Lofoten og Harstad-området deltar i uttestingen, og tester sist uke viser lovende resultater.

Rekordinvesteringer i kraftnettet (11.11.2014)

Norske nettselskaper er inne i en historisk investeringsperiode, med forventede investeringer i underkant av 140 milliarder kroner i det innenlandske kraftnettet frem til 2025, viser en undersøkelse foretatt blant 38 av Energi Norges nettmedlemmer. De representerer over 60 prosent av kraftnettets bokførte kapital.

Gjør kraftnettet smartere (03.11.2014)

Lyse Elnett og ABB har signert en intensjonsavtale om bruk av smartgrid-teknologi for mer energieffektiv og pålitelig kraftdistribusjon.

Krapt ned på Helgeland (03.11.2014)

Helgeland Kraft fikk et driftsresultat på 139 mill.kr etter 3. kvartal 2014 mot 204 mill.kr i tilsvarende periode 2013. Resultat før skatt ble 148 mill.kr (201 mill.kr). Resultat etter skatt er foreløpig beregnet til 84 mill.kr (115 mill.kr).

Resultatforverringen skyldes svakere vannkraft- og nettresultat.

Mediestøy til ettertanke (31.10.2014)

Så har naturkreftene nok en gang gitt oss en skikkelig nesestyver. Denne gangen er det ikke vind og trefall det dreier seg om, men vann og rekordflommer. Været stiller samfunnet gang på gang overfor harde prøvelser. Det må vi leve med.

Antall skader halvert (29.10.2014)

Antall fraværsskader for Statnett og underleverandører har gått kraftig ned. Tallet på skader hittil i år er 17 mot 34 i samme periode i fjor. – Vi er fornøyd med at vårt systematiske HMS-arbeid gir resultater, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Fundamentet legges i dag (29.10.2014)

Olje- og energiminister Tord Lien innledet i går på Statnetts Høstkonferanse i Nydalen i Oslo. Tema for årets konferanse var ”et kraftsystem i endring”.

Vil vrake kompetanseforskriften (23.10.2014)

Som et tiltak for å oppnå avbyråkratisering og forenkling, har Olje- og energidepartementet (OED) sendt på høring et forslag til fjerning av forskriften som legger føringer for bemanning i nettselskapene. Energi Norge har lenge ment at kompetanseforskriften er overflødig og hilser forslaget velkommen.

Har mottatt 58 søknader (21.10.2014)

ENERGIX-programmet mottok 58 søknader til utlysningen av innovasjonsprosjekter innen energiforskning i næringslivet som hadde søknadsfrist 15. oktober. Den tilsvarende utlysningen i 2013 mottok 54 søknader.

Verdiskaping gir energi (20.10.2014)

Kraftnæringen bidrar hvert år med rundt 50 milliarder til fellesskapet. Samtidig gir næringen arbeid til 18.000 mennesker over hele Norge. Vår verdiskaping skaper velferd i alle hjørner av landet vårt.

Vil stramme inn interne kjøp (20.10.2014)

NVE har foreslått endringer i kontrollforskriften som innebærer et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre virksomheter i samme konsern skal baseres på konkurranse. Energi Norge støtter forslaget, men etterlyser presiseringer og ikrafttredelse først ved årsskiftet 2016.

Grønt lys for Feda-Tonstad (17.10.2014)

Olje- og energidepartementet (OED) har bekreftet NVEs konsesjon til oppgradering av sentralnettet mellom Feda i Kvinesdal kommune og Tonstad i Sirdal kommune og nye transformatorstasjoner i begge ender. Strekningen er en viktig del av prosjektet Vestre korridor, som skal oppgradere sentralnettet fra Kristiansand til Sauda.

Regjeringen ønsker innspill (08.10.2014)

Det er 16 år siden det sist ble lagt frem en stortingsmelding om energipolitikken. Siden den gang har energimarkedene nasjonalt og internasjonalt gjennomgått store endringer. Dette har stor betydning for norsk energisektor. Vi står også foran nye utfordringer både når det gjelder forsyningssikkerhet, verdiskaping og miljø. Regjeringen ønsker derfor å presentere en helhetlig energimelding, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling sees i sammenheng.

KIWI satser på hurtigladning (06.10.2014)

Infratek har bygget hurtigladere for elbiler ved Norges første miljøbutikk. Oppdraget er starten på utrullingen av et landsdekkende tilbud for hurtiglading ved KIWI-butikker i Norge.

Lærlinger samlet hos Lyse (03.10.2014)

Lyse har i to måneder ansvaret for å undervise 17 lærlinger fra hele fylket i energimontørfaget. I stedet for å dele teoridelen opp gjennom hele året, så kjøres kurset intensivt for alle lærlingene i Rogaland.

Vår nye elektriske hverdag (03.10.2014)

Den fossile tidsalder nærmer seg slutten. Nå er det i stadig større grad fornybar energi som gjelder. Vi er på vei inn i et paradigmeskifte. Energi fra rene kilder tvinger seg frem. Nye teknologier er bremseklosser på vei mot klimastupet. Fortsatt er det ikke for sent å redde verden.

- Norske nettselskap på billigsalg (02.10.2014)

Det tror forbundssekretær Henning Solhaug i EL & IT Forbundet kan bli resultatet om Reiten-utvalgets forslag gjennomføres. Forslagene truer også forsyningssikkerheten og eierskapsstrukturen.

Elhub-prosjektet er på rett spor (30.09.2014)

DNV GL har kvalitetssikret Statnetts arbeid med å lage en norske datahub for måleverdier i kraftmarkedet, og konkluderer med at god praksis for prosjektstyring er blitt fulgt.

Tariffen øker med 30 kroner per kW i 2015 (30.09.2014)

Styret i Statnett SF vedtok fredag tariffen for sentralnettet for 2015. Samtidig vedtok styret en ny tariffmodell som differensierer tarifferingen av store forbrukskunder etter nettmessig nytte. Tariffen sikrer en samfunnsøkonomisk fornuftig fordeling av finansieringen av de nødvendige investeringene i neste generasjon sentralnett.

"Køprising" reduserer nettkostnadene (29.09.2014)

VG raljerer på lederplass fredag med forslaget om å innføre nettleie som varierer i løpet av døgnet – noe de kaller "skatt på dusj og pasta" – og hevder at kundene taper på dagens konkurranseutsatte strømmarked. Det krever noen oppklarende kommentarer.

Løsning på Energiavtalen KS Bedrift (26.09.2014)

Partene på Energiavtalen KS Bedrift ble rett før fristen midnatt onsdag enige hos mekleren. Det ble derfor ingen streik torsdag morgen (25.09.14).

Blinkskudd med grønne obligasjoner (25.09.2014)

Som første selskap i Norge tilbyr BKK grønne obligasjoner til det norske obligasjonsmarkedet. I løpet av drøyt to timer solgte energikonsernet grønne obligasjoner til 1,1 mrd. kroner.

Fem ganger flere lyn enn normalt (25.09.2014)

Hittil i år har Statnett registrert nærmere 550 000 lyn over Norge. Det er fem ganger flere enn normalt i løpet av et helt år.

AMS: Relevante standarder er viktig (24.09.2014)

Nettselskap som går til anskaffelse av AMS-målere kan unngå mye hodebry og tilleggskostnader senere om man ved anskaffelse av målere orienterer seg mot relevante standarder på området.

REN: Duket for Teknisk Konferanse 2014 (23.09.2014)

REN inviterer til Teknisk Konferanse 2014, på Clarion Hotell Oslo airport, Gardermoen, 3. og 4. november 2014. Konferansen er et populært arrangement som årlig samler rundt 200 personer til et variert og teknisk program innen nettutvikling.

Et kraftfullt signal fra DSB (19.09.2014)

Å ikke oppfylle lovpålagte oppgaver innen elsikkerhet kan koste dyrt. Nå har DSB satt foten ned for Lyse Elnett. Selskapet er ilagt en bot på 750 000 kroner. Dette er et klart og tydelig signal til nettselskapene, som er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde, om at det er lite slingringsmonn for ikke å ta ansvaret på alvor.

Nullvisjon for skader (19.09.2014)

Styret i Energi Norge har vedtatt en visjon om at aktiviteter i kraftnæringen ikke skal føre til skader. Sammen med konkrete mål for reduksjon av arbeidsskader og fraværsdager, er visjonen forankret i en egen sikkerhetsstandard for kraftnæringen, utarbeidet i samarbeid med Energi Norges medlemsbedrifter.

Ringeriks-Kraft valgte eSmart Systems (17.09.2014)

Med nye smarte målerne i alle husstander er det åpnet opp for mange nye muligheter både for Ringeriks-Kraft og kundene. Nå har konsernet valgt eSmart Systems AS for håndtering av målerinnsamling, og for videreutvikling av ny kundefunksjonalitet.

Ønsker utsatt innsamling av jordfeildata (12.09.2014)

Energi Norge har vært i kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å få utsatt kravet om automatisk innsamling av jordfeildata fra nettstasjoner, slik at dette sammenfaller med fristen for innføring av smarte strømmålere i 2019. DSB vil vurdere å utvide dispensasjonen, men det enkelte selskap må fortsatt søke på egenhånd.

Rekordmange bytter strømleverandør (09.09.2014)

Mobiliteten i strømmarkedet er større enn noensinne. Kundene bytter strømleverandør oftere enn både bank, forsikring, teleoperatør og internett. – Dette viser at konkurransen i markedet fungerer, sier Oluf Ulseth i Energi Norge.

Vil ha alle strømavtaler inn i strømprisportalen (09.09.2014)

NVE har sendt ut forslag til nye regler som gjør at kraftleverandørene må melde inn alle strømavtaler til den nye strømprisportalen som er under utvikling.

Nedbemanning i Hålogaland Kraft (08.09.2014)

Minst 25 ansatte mister jobben i Hålogaland Kraft. Selskapet skal i første omgang kutte 25 millioner i kostnader, melder Harstad Tidende (HT).

Energiforsyningen bidrar med overskudd (03.09.2014)

Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte gode resultater også for 2012. Det skyldes hovedsakelig foretak innenfor næringene bergverksdrift og utvinning. Flere foretak innenfor informasjon og kommunikasjon samt næringene elektrisitet, gass-, damp- og varmtvannsforsyning oppnådde også bra resultater i 2012.

Startskudd for ny nettutviklingsplan (01.09.2014)

For å ivareta hensyn til kostnadseffektivitet og gjennomføringsrisiko, er det nødvendig å se på mulighetene for å skyve på deler av Statnetts prosjektportefølje. Dette kom frem da Statnett i forrige uke avholdt Nasjonalt kraftsystemmøte. Tiden frem til neste års nettutviklingsplan vil bli brukt til å vurdere mulige endringer innenfor den delen av prosjektporteføljen som ikke har fått endelig utbyggingskonsesjon. Dette vil bli gjort i tett dialog med berørte aktører.

Svakt ned på Helgeland (01.09.2014)

Helgeland Kraft (HK) fikk et driftsresultat på 112 mill. kr i 1. halvår mot 126 mill. kr i fjor. Resultat før skatt ble 121 mill. kr (124 mill. kr). Resultat etter skatt er foreløpig beregnet til 73 mill. kr (74 mill.kr).

NTE-overskudd på 96 MNOK (28.08.2014)

NTE har etter første halvår et resultat etter skatt på 96 millioner kroner. Resultatet er på samme nivå som etter tilsvarende periode i fjor.

Ta trusselen på alvor (28.08.2014)

Forsøk på dataangrep mot energibransjen må tas på alvor av de ansvarlige selskapene i sektoren. NVE mener også at bransjen må forvente enda mer krevende utfordringer fremover.

Nå tar vi ferie! (30.06.2014)

Så er det tid for ferie. Med denne god sommer-hilsenen er det stopp i formidling av daglige nyheter, nyhetsbrev og ukentlige kommentarer frem til 1. august. Da tar vi fatt med ny frisk, med oppmerksomheten festet på det som rører seg i energiforsyningen og tilknyttede miljøer. Vi er sikre på at det blir mye å formidle av både stort og smått.

Alt kan ikke måles i penger (27.06.2014)

Generatoren blir produsert i Østerrike og transformatoren i India. I landets krevende geografi arbeider entreprenører fra lavkostland med å bygge nytt sentralnett. I kraftverk skrur montører fra fjerne himmelstrøk ny teknologi på plass. I hodet mitt snurrer mange tanker.

Økt arbeidsgiveravgift for kraftnæringen (25.06.2014)

Etter Stortingets behandling i forrige uke, er det klart at hele kraftnæringen faller utenfor ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, på lik linje med blant annet finansnæringen og transportsektoren. Dette innebærer økte årlige kostnader for nettselskapene på rundt 100 millioner kroner. Energi Norge er tilfreds med å ha fått gjennomslag for kompenserende tiltak for kraftsektoren.

Her må det koordinering til (20.06.2014)

I en svensk kriminalfilm medførte et terroranslag mot et knutepunkt i den elektriske infrastrukturen at en by langvarig ble lagt i mørke. Kan det samme skje i virkeligheten? Selvfølgelig! Sårbarheten i strømforsyningen er helt klart en beredskapsmessig utfordring.

Kreativt grep i strømnettet (19.06.2014)

Ved å koble ut strømmen hos større bedrifter i korte perioder reddes det norske strømnettet fra å gå i svart. I flere år er det jobbet for å finne teknologiske løsninger for å selge tilbake tilgjengelig effekt til strømnettet for å unngå strømutfall. Nyutviklet teknologi gjør dette mulig. Nyvinningen gir store samfunnsmessige gevinster, sparer miljøet og er bedriftsøkonomisk lukrativt.

Dobbeltregulering av kraftsektoren? (17.06.2014)

Forsvarsdepartementet har igangsatt en revisjon av Sikkerhetsloven som kan medføre en dobbeltregulering av kraftsektoren med tilhørende økonomiske og administrative konsekvenser, mener Energi Norge.

Flere skifter kraftleverandør (16.06.2014)

I NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2014 kan du lese at antallet leverandørskifter blant norske husholdninger øker, og at det er blitt færre kunder på såkalt leveringsplikt. Tallene viser at det samtidig har vært lave priser i kraftmarkedet.

NVE på ny arena (11.06.2014)

Tirsdag 10. juni, åpnet årets store utstilling om hverdagsarkitektur, «Arbeid pågår!». I en ny og annerledes ramme skal NVE sammen med fem andre statlige aktører vise utvalgte prosjekter og satsninger som former folks hverdagsomgivelser.

Felles fakturering av strøm og nettleie (10.06.2014)

Det går mot en énfakturamodell i det norske sluttbrukermarkedet for strøm, med ansvarsforhold som i stor grad er i tråd med Energi Norges anbefalinger. Dette kom frem i en orientering fra NVE under et seminar om ny markedsmodell i forrige uke.

For mye av det gode? (06.06.2014)

Hvor godt forberedt er norsk energiforsyning på krisesituasjoner? Inntrykket etter årets Beredskapskonferanse i NVE virker betryggende. Rundt om i landets energiselskaper arbeides det generelt sett seriøst og systematisk med beredskap.

Utan straum i tre timar (04.06.2014)

Ein gjennomsnittlig straumkunde mista i 2013 straumen 2,2 gonger og var utan straum i tre timar. Dette er noko dårlegare enn året før.

Færre søknader enn forventet (03.06.2014)

ENERGIX mottok 11 søknader til pilotutlysningen "Nye konsepter i næringslivet – grensesprengende forskning". Dette er en testutlysning med mål å mobilisere bedrifter med ideer til grensesprengende forskning innen energifeltet.

Etterlyser smarte nettinvesteringer (02.06.2014)

Den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric understreker i en ny rapport viktigheten av nettinvesteringer i smartere distribusjonsnett for å integrere fornybar produksjon, samt holde kraftsystemet stabilt og kostnadene i sjakk.

Mange god innspill (02.06.2014)

Energi21 har fått inn mange gode og konkrete innspill til den reviderte strategien, med siste innspurt på Energiforskningskonferansen. Styret i Energi21 vil vedta endelig strategi 3. juni 2014, og strategien ferdigstilles før sommerferien.

En krevende situasjon (23.05.2014)

Norsk energiforsyning står med begge bena i en krevende situasjon i forhold til arbeidskraft. På den ene siden ligger det i kortene at det må gjennomføres til dels kraftige bemanningstilpasninger. Samtidig er betydelige deler av arbeidsstokken på vei over i pensjon. Det etterlater seg mange hull som må fylles.

Enige om Energioverenskomsten (21.05.2014)

EL & IT Forbundet og Energi Norge kom like før midnatt til enighet om Energioverenskomsten for perioden 2014-2016. Det er første gang på fire år at oppgjøret ikke går til mekling, noe Energi Norge er godt fornøyd med.

354 MNOK i pluss for Statnett (19.05.2014)

Statnettkonsernets underliggende resultat etter skatt per 1. kvartal 2014 var 354 millioner kroner (289 millioner kroner i 1. kvartal 2013). Økningen i resultat skyldes primært høyere regulert tillatt inntekt på bakgrunn av økt aktivitet og anleggsmasse i foretaket. Driftskostnadene var lavere i 1. kvartal 2014 enn i tilsvarende periode i 2013.

Ny sjøkabel over Vefsnfjorden (13.05.2014)

HelgelandsKraft (HK) har besluttet å legge ny sjøkabel over Vefsnfjorden til erstatning for eksisterende fjordspenn i 132 kV nettet mellom Grytåga og Alsten trafo. HK har 2-sidig hovedforsyning inn mot Alsten, den andre kommer fra Sjona via sjøkabel over Ranfjorden. Alsten trafo er vitalt forsyningspunkt til de 3 kommunene Herøy, Dønna og Alstahaug med 11000 innbyggere.

Distriktsopprør mot nettkostnader (09.05.2014)

Det brygger opp til et distriktsopprør mot den skjeve belastningen av nettkostnadene som følge av rikspolitikernes ambisiøse mål om å bygge ut mer miljøvennlig kraftproduksjon i Norge.

Tarifforhandlingene er i gang (08.05.2014)

Kravene til de forbundsvise forhandlingene om revisjon av Energi Norges tariffavtale med EL& IT Forbundet – den såkalte Energioverenskomsten – ble utvekslet på Fornebu 6. mai. Avsluttende forhandlinger skjer om to uker.

Rekordsøkning til NTNU (06.05.2014)

Antall primærsøkere til Energi og Miljø-studiet ved NTNU i Trondheim økte i år med nesten 10 prosent fra i fjor, til en ny toppnotering på 281, viser tall fra Samordnet Opptak etter hovedopptaket i april. Studieinteressen lover godt for kraftnæringens fremtid, mener Energi Norge.

Bravida kjøper Otera Elektro (05.05.2014)

Otera prioriterer satsing på og utvikling av kjernevirksomheten, og selger derfor datterselskapet Otera Elektro til Bravida Norge. Oppkjøpet styrker Bravida Norges posisjon i elektroinstallasjonsmarkedet.

En personskade er en for mye (02.05.2014)

For fagarbeidere spesielt er energibransjen en utsatt arbeidsplass. Frekvensen av skader er større enn i sammenlignbare bransjer. Hvorfor det er slik er det vanskelig å finne et tilfredsstillende svar på. Det arbeides godt og systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i energiselskapene.

Får beholde økt innmatingstariff (02.05.2014)

NVE har vurdert Statnetts utforming av sentralnettstariffen for innmating i 2014 etter klager fra sju kraftprodusenter. NVE gir ikke innklagerne medhold, og Statnett kan dermed opprettholde den økte tariffen for å levere kraft på nettet.

Kostbare ekstremvær (30.04.2014)

Rundt 111 000 strømkunder ble berørt av ekstremværet Ivar i desember 2013. Anslag fra nettselskapene viser at kostnadene ender på rundt 93 millioner kroner. Det betyr at kostnadene fra uværene Hilde og Ivar totalt ender på rundt 149 millioner.

Tøft for småkraftutbyggere (29.04.2014)

Småkraftforeningas nestleder Geir Magnor Olsen etterlyser initiativ fra regjeringen som kan skape bedre livsvilkår for nye småkraftverk.

I den tredje industrielle revolusjonen (25.04.2014)

Snart vil hundrevis av millioner mennesker produsere sin egen fornybare energi, skriver Bente E. Engesland i Statkraft, som er gjesteskribent i ukens fredagskommentar.

Åtte nye koblingsanlegg for Statnett (25.04.2014)

Sweco prosjekterer åtte nye koblingsanlegg for Statnett. Oppdraget omfatter samtlige fag, som landskap, vei, grunnarbeider, vann og avløp, ras, snødrift, støy og selvsagt elektro og byggprosjektering.

Møt fremtiden på årets Eliade (24.04.2014)

For de som ikke har fått det med seg; 2. – 5. juni er det duket for nytt Eliade-arrangement i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm. Årets versjon byr på noe for ethvert elektroteknisk kompetansebehov.

Statnett overtar sentralnettet (22.04.2014)

Statnett har overtatt hovedansvaret for Lyse Sentralnett AS, og arbeidet med ny strømforsyning fra Lysebotn til Nord-Jæren. Kjerstin Bakke er ansatt som administrerende direktør i selskapet, mens Steinar Bygdås i Statnett er ny prosjektleder for ny sentralnettlinje fra Lysebotn.

Med ønske om solfylte dager (16.04.2014)

Det er på tide å ta en aldri så liten pust i bakken. Fra i dag av og til førstkommende tirsdag blir det påskestille i denne informasjonskanalen.

Snur om forskuddsfakturering (16.04.2014)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå gått bort i fra å forby forskuddsfakturering av strøm. Energi Norge er fornøyd med at NVE endrer sitt forslag i en retning som fortsatt vil gi kunder og bransjen muligheten til å velge ulike kontrakter.

Nye kabler i Oslofjorden (14.04.2014)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjon for nye sjøkabler over indre Oslofjord. Vedtaket omfatter bygging og drift av sju 420 kVs sjøkabler og to nye muffehus på hver av forbindelsene Solberg-Brenntangen og Filtvet-Brenntangen mellom Hurum og Vestby kommuner. Forbindelsene er bygd i henholdsvis 1975 og 1958.

Hafslund overtar nett fra Fortum (09.04.2014)

Hafslund har i dag inngått avtale med det finske energikonsernet Fortum Corporation om å kjøpe deres aksjer i Fortum Distribution AS, Fredrikstad Energi AS og Fredrikstad EnergiNett AS for 1365 millioner kroner (egenkapitalverdi).

Utbyttetapping i Østfold (08.04.2014)

Østfold Energis resultat etter skatt ble et underskudd på 97 millioner kroner, mot et overskudd på 18 millioner i 2012. Styret i Østfold Energi foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales 120 millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2013.

Nettpartner vokser (07.04.2014)

Det er inngått avtale om at Nettpartner Holding AS overtar majoriteten av aksjene i Istad Energimontasje AS. Istad Energimontasje AS skifter navn til Nettpartner Prosjekt AS. Videre skal Prosjektdivisjonen i Nettpartner AS innfusjoneres i selskapet. Transaksjonen er godkjent av Konkurransetilsynet og er gjort gjeldende fra 20. mars 2014.

Vil styrke forbindelsen (04.04.2014)

Statnett har sendt en melding til Norges vassdrags- og energidirektorat om at selskapet ønsker å fornye ledningen mellom Aurland og Sogndal. Dette blir gjort for å øke kapasiteten slik at det blir plass til planlagt kraftproduksjon samtidig som strømforsyningen blir sikrere. Ledningsplanene blir sendt på høring.

Dansk vind bidro til gunstige strømpriser (03.04.2014)

De norske strømprisene var 20 prosent lavere i første kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Mildt vær og lavt strømforbruk, samt billig vindkraft fra Danmark, har bidratt til det lave prisnivået.

Samordnet kontrollkrav (02.04.2014)

Justervesenet har nå gitt beskjed om at kontrollkrav samordnes med AMS-fristen. KS Bedrift er fornøyd med avklaringen.

Dette skal Lyse være (01.04.2014)

Lyse skal bygge og vedlikeholde livsviktig infrastruktur, spare miljøet og gi store summer tilbake til lokalsamfunnet. Samfunns- og årsrapporten for 2013 gir et innblikk i Lyses varierte samfunnsansvar.

Europa gir nye muligheter (31.03.2014)

- Omleggingen til mer fornybar kraft i Europa gir nye muligheter for samspill med vår kraftproduksjon. Men da må markedene fungere, mener olje-og energiminister Tord Lien. Torsdag innledet Lien på EnergiNorges vinterkonferanse "Fremtidens kraft" i Berlin.

Tydelige nettsignaler fra Reiten (31.03.2014)

Krav til nøytralitet for nettselskapene vil være førende for løsningene for en ny nettorganisering, mer enn antydet utvalgsleder Eivind Reiten under Energi Norges Vinterkonferanse i Berlin torsdag.

Politikk må vike for butikk (28.03.2014)

Dagens Næringsliv (DN) er skikkelig på ballen i forhold til energiforsyningen for tiden. Det er det mange gode grunner til. Nye uheldige forhold flyter stadig til overflaten. Fellesnevneren er at det spriker i forholdet mellom politikk og butikk.

Må vise magemål (27.03.2014)

Dagens Næringsliv (DN) satte mandag 24. mars søkelyset på hvordan kraftselskapene tappes for overskudd. Avisen legger fram tall som viser at kommunene, som eier kraftselskapene, i snitt tar ut 90 prosent av overskuddet i selskapene. Blant de som reagerer på dette er EL & IT Forbundet.

Samarbeid om AMS (25.03.2014)

Allianseprogrammet "Smart Strøm i Vestlandsalliansen" (SiV) har inngått intensjonsavtaler med TrønderEnergi Nett (TEN) og alliansen "Smart Måling i Lag" (SMiL) om å utrede et mulig framtidig samarbeid om innføring og/eller drift av AMS.

Rekorddeltakelse på Vinterkonferansen (24.03.2014)

Denne uken samles flere enn 350 deltakere fra energinæring, forvaltning og politikk i Berlin til tidenes største Vinterkonferanse. Temaer knyttet til den europeiske energiomleggingen og Norges rolle i Europa vil være sentrale temaer i løpet av tre dager i den tyske hovedstaden.

Svekket økonomi i nettselskapene (24.03.2014)

Nesten 40 prosent av norske nettselskaper har i perioden 2008-2012 hatt utfordringer med å dekke sine investeringer over driften av selskapet, viser en analyse gjennomført av ECGroup for Energi Norge. Lav avkastning over tid vil bremse både investeringer og utbyttebetalinger, mener Energi Norge.

Lang tid med lave strømpriser (21.03.2014)

Mens offentlige eiere av kraftproduksjon fortviler over lave strømpriser kan vi som kunder smile herfra til banken. Sjelden har strømprisene holdt seg på et så lavt nivå over så lang tid. Og den gode nyheten er at slik kommer det sannsynligvis fortsatt til å være i mange måneder, ja kanskje år, fremover.

Vil endre norske strømvaner (20.03.2014)

Strømkunder som bidrar til å unngå overbelastning av nettet bør premieres, mener eksperter på smarte energiløsninger. Nå i vinter blir et system for dette testet ut.

Ønsker GPS-varsling av luftfartshindre (17.03.2014)

Energi Norge har i et høringssvar til Luftfartstilsynet, anbefalt automatisk varsling av luftfartshindre ved bruk av GPS for redusere risikoen for ulykker der fly og helikoptre kolliderer med kraftledninger.

Hva er viktigst? (14.03.2014)

Fram mot 2020 skal kraftnæringen investere opp mot 200 milliarder kroner i fornybar produksjon og strømnett. Relativt sett er det aldri benyttet så mange penger, konsentrert over en så kort tidsperiode, på samfunnsmessig infrastruktur her i landet.

Statnett søker nye løsninger (13.03.2014)

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen til Statnett beskriver sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak frem mot 2020. Markedsintegrasjon og effektive markedsløsninger har gitt bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping. Men systemdriften er blitt mer krevende, og er utfordret på viktige områder.

Underrapportering av strømskader (06.03.2014)

Hvert år rammes bortimot 3000 personer av strømulykker her i landet. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet på jobben.

Investerte for 20,4 milliarder i 2013 (04.03.2014)

Kraftforsyningsnæringen investerte for et enda større beløp i 2013 enn i 2012. Utførte investeringer innenfor kraftforsyning var høyere enn de samlede investeringene i industrien.

Doblet investeringene i 2013 (28.02.2014)

Statnett økte investeringene vesentlig i 2013 i tråd med planene for å realisere neste generasjon sentralnett. Statnett konsern har investert 6 415 millioner kroner i 2013, mot 3 152 millioner kroner i 2012.

Eierne enige om ny utbyttepolitikk (27.02.2014)

Eierne i Østfold Energi vedtok i eiermøte den 24. februar en ny utbyttepolitikk for selskapet. Utbyttepolitikken tar utgangspunkt i at endrede rammebetingelser og lavere kraftpriser gir en lavere utbytteevne enn tidligere. Utbyttepolitikken skal nå i større grad gjenspeile selskapets faktiske resultat- og verdiutvikling.

Strømprisen økte med 20 prosent (26.02.2014)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,8 øre/kWh i 2013. Dette er en økning på nesten 20 prosent sammenliknet med året før. Strømprisen økte også for tjenesteytende næringer og industri.

De beste på nettleie (24.02.2014)

Lyse har landets tredje laveste nettleie for boligeiere for andre året på rad. Kun Narvik og Eidefoss har lavere nettleie enn Lyse sine nettkunder.

Voldsomt behov for fornying (21.02.2014)

NVE-rapporten ”Det høyspente distribusjonsnettet” gjev ei oversikt over alder, geografisk plassering og tekniske spesifikasjonar til det høgspente distribusjonsnettet. Investeringsbehovet i dette nettet blir anslått til 28,5 milliardar kroner dei neste ti åra.

Eidsiva er fornøyd (17.02.2014)

Eidsiva hadde et resultat etter skatt på 261 millioner kroner i 2013. Det er 52 millioner kroner bedre enn i 2012.

Kraftproduksjonen ned med 9,2 prosent (17.02.2014)

Produksjonen av kraft var 134,2 TWh i 2013. Det er en nedgang fra 2012 på 9,2 prosent. 2012 var et år med rekordhøy kraftproduksjon.

Med livet som innsats (14.02.2014)

Å utføre arbeidsoppgaver i trestolper i det norske strømnettet er en risikofylt aktivitet. Mange nettselskaper tar for lett på regelmessig kontroll av stolpene. I «stolpeskogen» er det mye uavdekket råte. Dette er den direkte årsaken til alvorlige personulykker.

Forsterker i vest (10.02.2014)

Utviklingen peker mot et økt behov for transportkapasitet på ledningsnettet på Vestlandet i årene fremover. Derfor starter Statnett nå med å planlegge en oppgradering av dagens ledninger mellom Sauda i Rogaland og Samnanger i Hordaland.

Svak økning i nettleien (10.02.2014)

For en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år vil nettleien øke med 80 kroner på grunn av økt forbruksavgift på elektrisk kraft. Nettleien eksklusiv avgifter går ned i 2014.

Trær til besvær (06.02.2014)

Olje- og energiminister Tord Lien har besøkt Røyken kommune sammen med vassdrags- og energidirektør Per Sanderud for å se på linjerydding i det lokale strømnettet.

Fristen står fast! (31.01.2014)

Innen 1. januar 2016 skal samtlige av de rundt 55 000 transformatorarrangementene i mast i distribusjonsnettet være nede på bakken, eller styrt fra bakken. Gjennom flere år har det vært god fremdrift i gjennomføringen, men beregninger viser at det kan gjenstå så mange som 6000 til 7000 anlegg. Med knappe to år igjen til fristens utløp begynner det å haste.

Vil endre norske strømvaner (31.01.2014)

Strømkunder som bidrar til å unngå overbelastning av nettet bør premieres, mener eksperter på smarte energiløsninger. Nå i vinter blir et system for dette testet ut.

Sima-Samnanger i drift (30.01.2014)

-Vi må investere rett og i rett tid, sa statsråd Tord Lien da han i går foretok den offisielle åpningen av Sima-Samnangerledningen på Samnanger transformatorstasjon. -Vi har kommet i mål med denne ledningen, og den kan nå levere kraft til befolkningen i Hordaland.

Eidsiva er billigst (28.01.2014)

Nettavisen NA24 har i samarbeid med Konkurransetilsynet funnet ut hvem som virkelig er billigst på strøm. Og det viser seg at Eidsiva er billigst på strøm!

Flere kvinner til kraftnæringen (27.01.2014)

Høyt utdannede kvinner sto for den største prosentvise nettotilgangen til kraftnæringen i 2012 og i yrkesgruppen sivilingeniører elkraft, er én av fem ansatte kvinner, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Overtar sentralnett i Finnmark (27.01.2014)

Statnett har 1.januar 2014 overtatt sentralnettanlegg fra Varanger Kraftnett AS i Øst-Finnmark.

Viktig år for norsk-britisk kabelprosjekt (21.01.2014)

Statnett og National Grid jobber for fullt med mellomlandsforbindelsen mellom Norge og Storbritannia. 2014 blir et viktig år for det som vil bli verdens lengste undersjøiske strømkabel.

Forskingsrådet flyttar til Lysaker (20.01.2014)

I juni 2014 ønskjer Forskingsrådet velkommen til nye lokale på Lysaker. Bygget er sentralt plassert mellom Sollerudstranda og E18, og er enkelt å besøke anten du kjem med tog, Flytoget, buss, sykkel eller bil.

Overmodent for forandring (17.01.2014)

Riksrevisjonen kritiserer NVE for treg saksbehandling. Etter helikopterulykken på Sollihøyden i Buskerud forsikrer Energi Norge at energibransjen tar merking av luftledninger på største alvor. I Dagens Næringsliv fortsetter «heksejakten» i Troms Kraft-saken.

Forhandler om fusjon (16.01.2014)

Formannskapet i Elverum kommune ga i går sin tilslutning til at Elverum Energi AS går i forhandlinger med Eidsiva der Eidsiva Nett AS kan overta 51 prosent av aksjene i Elverum Nett AS. Elverum Energi blir da aksjonær i Eidsiva. Eidsiva eier i dag 49 prosent av aksjene i nettselskapet. Hvis forhandlingene fører frem vil Eidsiva også overta Elverum Energis andel på 51 prosent i Elverum Fjernvarme. Ved en fusjon skal Eidsiva videreføre og videreutvikle driftssentralen for hele Eidsivas nett i Elverum.

Tar for lang tid (15.01.2014)

Behandlingen av konsesjoner for utbygging av fornybar energi tar svært lang tid. Mange saker ligger uten aktiv saksbehandling i lengre perioder, og antall saker i kø har økt. – Saksbehandlingen bør bli mer effektiv for å legge bedre til rette for økt produksjon av fornybar energi i Norge, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Tar ansvaret på alvor (14.01.2014)

- NVE har høy prioritet på konsesjonsbehandling og vi legger godt til rette for omfattende investeringsbeslutninger for vann- og vindkraft og dermed for å nå fornybarmålene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

EU tvinger frem endringer i energiloven (13.01.2014)

Definisjon av nettnivåer, regulatormyndighetens uavhengighet, klagebehandling av regulatorvedtak og vederlag ved salg av nettanlegg er noen av temaene i EUs tredje energimarkedspakke som får konsekvenser for den norske energiloven.

Seier på hjemmebane (13.01.2014)

Eidsiva har vunnet anbudskonkurransen om levering av kraft til kommunene Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot, Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Os. Eidsiva blir dermed kraftleverandør til de ti kommunene i årene som kommer.

Ikke så galt likevel? (10.01.2014)

Nettutjevnings-ordningen står for fall. Regjeringen har besluttet å redusere støttebeløpet fra 120 millioner kroner i 2012 til 30 millioner kroner i 2013. Det er liten tvil om hensikten med dette tiltaket. Målet er å få til en mer rasjonell nettstruktur. Press-politikken med å samle mangfoldet av små nettselskap i større enheter er satt på skinnene.

Urimelig nettfinansiering (10.01.2014)

Strømkunder i Sogn- og Fjordane kan få en ekstraregning på en milliard kroner for at ny fornybar kraft skal komme på nett. Det er urimelig, mener Småkraftforeninga som peker på at den store fornybarsatsingen er et nasjonalt løft som også bør finansieres nasjonalt.

Overpriset nettleien (09.01.2014)

Nordmøre Energiverk (NEAS) tok 45 millioner for mye fra nettleiekundene i 2012 og fem millioner for mye i fjor. Nå må selskapet ut med 50 millioner på tre år.

Regjeringen kutter nettutjevning (09.01.2014)

Regjeringa kutter 90 millioner til nettutjevning. Dermed må 87 000 distriktskunder i områder med høy nettleie betale mer, skriver Nationen.

Innføring av overtredelsesgebyr (08.01.2014)

Arbeidstilsynet har fra 1. januar 2014 mulighet til å ilegge virksomheter som bryter lov eller forskrift et overtredelsesgebyr.

Nøkkeltall for nettselskapene (08.01.2014)

I rapporten, som er nummer to av sitt slag, presenteres blant annet bransjens akkumulerte mer-/mindreinntekt, drift- og vedlikeholdskostnader, årlige investeringer og sammenhengen mellom grad av vertikalintegrering i nettselskapene og nettselskapenes effektivitet.

Tilføres ny egenkapital (07.01.2014)

Statnett tilføres 3,25 milliarder kroner i egenkapital for 2014. Det ble besluttet i et ekstraordinært foretaksmøte tirsdag.

Mørenett er etablert (06.01.2014)

Generalforsamlingene i Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS vedtok i slutten av desember å fusjonere nettvirksomhetene i konsernene og etablere et felles nettselskap. Det nye nettselskapet, Mørenett AS, vil ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014.

Strømregningen opp 1400 kroner (06.01.2014)

Kraftprisene i Norge var omtrent 30 prosent høyere i 2013 enn i 2012, da kraftproduksjonen var rekordhøy og strømprisene lave. Foreløpige tall viser at det i fjor ble produsert 132,9 TWh strøm i Norge, mot 147,8 TWh i 2012.

Et år med krevende utfordringer (03.01.2014)

2013 var et år med høyt investeringsnivå i energibransjen. Om vi skal tro Statistisk Sentralbyrå (SSB) kommer det også til å være slik i 2014. Her er det ikke snakk om å øke omløpshastigheten av TV-apparater og mobiltelefoner, men sikre en kvalitet i landets elektriske infrastruktur som er til å leve med.

Registrering i REMIT (03.01.2014)

Norske aktører som handler energiprodukter utenfor Norge må registrere seg i et medlemsland i EU hvor de er aktive dersom produktet omfattes av rapporteringsplikten i REMIT.

Kan aldri bli 100 prosent (20.12.2013)

Bak oss i høstmørket ligger to heftige ekstremvær. Sjelden har det vært rapportert så mange strømbrudd som de siste par månedene. Noen mener at beredskapen mot denne type værfenomener ikke er god nok. Andre hevder at det ikke er mulig med tilnærmet 100 prosent beskyttelse. Begge har langt på vei rett.

Endringene er vedtatt (19.12.2013)

NVE har vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Nettselskapenes minimumsavkastning blir som foreslått satt ned fra to til null prosent. Oppdateringen av KILE-ordningen blir også gjennomført som foreslått. Den foreslåtte endring i regelverket for behandling av innbetalt anleggsbidrag blir ikke gjennomført i denne omgang.

Priskoblingen klar 4. februar (19.12.2013)

Etter grundig testing av systemene for priskoblingen i Nordvest-Europa er prosjektpartnerne nå glade for å kunne bekrefte oppstart 4. februar 2014 med beregning av priser og volum for markedet 5. februar.

Er vi godt nok forberedt? (18.12.2013)

Ordinær strømforsyning er nå gjenopprettet i Trøndelag etter ekstremværet «Ivar». Etter slike ekstremvær evaluerer NVE om nettselskapene har gjort nok for å sikre det norske strømnettet.

3,25 milliarder til Statnett (17.12.2013)

Det har i dag blitt avholdt ekstraordinært foretaksmøte i Statnett SF, hvor det ble besluttet å øke Statnetts egenkapital med 3,25 milliarder kroner,

samt endre foretakets vedtekter i samsvar med dette.Enklere og bedre statistikk for elsertifikater (16.12.2013)

Onsdag 11. desember ble det lansert felles, dynamisk statistikk fra både det norske og svenske elsertifikatregisteret. Dermed blir det langt enklere å få oversikten over det totale markedet.

I år tennes 600 tonn nye julelys (12.12.2013)

I 2013 kommer vi til å importere nærmere 600 tonn med julelys. Heldigvis har Norge verdens beste system for å ta hånd om alle de gamle.

Dyrere gass - billigere elektrisitet (11.12.2013)

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) økte med 0,1 prosent fra oktober til november. Prisoppgangen i gruppen brenselsstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm var årsaken til dette. Fra november 2012 til november 2013 økte indeksen med 2 prosent.

Sammen om masterstudium (11.12.2013)

I går signerte BKK og Høgskolen i Bergen (HiB) en ny samarbeidsavtale som skal sikre bedre studietilbud innen elkraft i Bergen. Avtalen bidrar til at HiB kan tilby masterstudium i elkraft fra 2015 og bygge et nytt høyspenningslaboratorium.

Blir direktør i Jernbaneverket (10.12.2013)

Konserndirektør Gunnar G. Løvås slutter i Statnett for å begynne i ny stilling som assisterende jernbanedirektør.

Diskuterer klima og energi med EU (10.12.2013)

Nasjonalt europaforum er en rundebordskonferanse som møtes årlig for å diskutere europapolitiske spørsmål med relevans for Norge. Forumet samler representanter fra politikk, nærings- og samfunnsliv og ledes av statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen.

Ingen vei utenom? (06.12.2013)

Sammen er vi sterke. I hvert fall sterkere. Når selskaper slår seg sammen er det ofte størrelse som gjelder. Mange suksesshistorier, men slett ikke alle, er bygget på sammenslåinger. Også i energibransjen har en god del aktører funnet hverandre i fornuftige fellesskap. Men fortsatt virker det som om mange energiverk, spesielt nettselskaper, mener å ha mest igjen for å operere i små enheter. Det er vel verdt en refleksjon.

Varsler raskere nettbehandling (04.12.2013)

Olje- og energiminister Tord Lien varsler raskere konsesjonsprosesser for utbygging av kraftnett, blant annet gjennom endret praktisering av naturmangfoldloven. Dette er noe Energi Norge har tatt opp med både forrige og ny regjering ved flere anledninger.

Nettinvesteringer drar opp (03.12.2013)

Nye anslag for 2013 viser at de totale investeringene i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli noe høyere enn i 2012. Store tall for investeringer i strømnettet er årsaken til dette. Anslagene for 2014 antyder enda sterkere vekst i totale investeringer neste år.

Gjør det godt i Sverige (02.12.2013)

Ny avtale – til en verdi av 70 millioner kroner årlig – gjør Infratek til Vattenfalls største leverandør av lokalnettsprosjekter.

Varsel om inntektsrammer for 2014 (02.12.2013)

NVE sendte 27. november 2013 varsel om inntektsramme for 2014 til alle nettselskaper. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 15,5 milliarder kroner.

Energiverkene gjør jobben sin (29.11.2013)

Det er tid for ettertanke. To ganger tett på hverandre har ekstremvær herjet store deler av landet. Meldingene om strømbrudd står i kø. Fjernsynet og aviser viser bilder av ramponerte bygninger og trær som er revet opp med roten. Vind med orkan i kastene legger den elektriske infrastrukturen i bakken. Det er god grunn til å spørre hvor lenge det skal fortsette på denne måten.

Kraftnettet i Stor-Oslo må rustes opp (29.11.2013)

- Kraftnettet i Stor-Oslo må rustes opp, dels fordi det er gammelt og dels fordi strømforbruket forventes å øke i fremtiden. Det vil gi folk bedre strømforsyning, frigjøre arealer og gi færre master i marka. Vårt beste estimat er at det må investeres rundt 1 milliard kroner i året over en periode på minst 15 år, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen, i forbindelse med konseptvalgutredningen som ble lanser i går.

Fra to til null prosent (28.11.2013)

NVE ønsker å endre minimumsavkastningen for nettselskapene fra to til null prosent. Energi Norge mener NVE bør arbeide videre med regler for håndtering av konkurs og hvordan NVE kan behandle økonomiske unntakssituasjoner som kan opptre ved langvarige og omfattende avbrudd.

Smartgrid-integrering rykker nærmere (28.11.2013)

Smarte nettstasjoner har vært "the missing link" mellomsmarte målere hos forbrukerne og høyspentnettene til nettoperatørene. Hvaler er pilotkommune i det store smartgridprosjektet DeVID.

Tussa og og Tafjord i ett nettselskap? (27.11.2013)

Styrene i Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS har besluttet å anbefale sammenslåing av nettvirksomhetene i konsernene og etablering av et felles nettselskap. Endelig avgjørelse blir tatt i generalforsamlingen i de respektive selskapene den 20. desember.

Ønsker smartere nett og færre selskaper (27.11.2013)

Leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen (V), tar til orde for et smartere kraftnett og færre nettselskaper. Myndighetene må bidra med forutsigbarhet og rammebetingelser som gjør det attraktivt å utvikle strømnettet, mener Energi Norge.

Strømprisen øker (26.11.2013)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,4 øre/kWh i 3. kvartal. Dette er en økning på hele 67 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 32,5 øre/kWh.

Frå Stortinget til SFE (25.11.2013)

Tidlegare leiar av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Erling Sande, tek til i Sogn og Fjordane Energi (SFE) som konserndirektør for strategi og utvikling. – Å få arbeide i eit flott konsern, i ein så viktig bransje og ikkje minst i særs spennande tider for energisektoren var ei moglegheit eg måtte gripe, seier Sande.

Skagerak Kraft miljøsertifisert (25.11.2013)

Skagerak Kraft har mottatt det endelige beviset på at de er miljøsertifisert i henhold ISO-standard 14001.

Intensjonsavtale om datahub (21.11.2013)

Statnett har inngått en intensjonsavtale med danske Energinet.dk for å undersøke grunnlaget for et samarbeid om respektive nasjonale datahuber. Formålet med avtalen er å analysere potensialet for etablering av forpliktende samarbeid om utvikling og drift av datahub i både Danmark og Norge.

Med bladblikk på elektrisitetens historie (15.11.2013)

Det er en spenstig oppgave å summere opp 125 år med bladhistorie. Om noen uker foreligger boken som gjør nettopp det. Historien til fagbladet Energiteknikk begynner i 1888, ikke lenge etter at det ble tent lys i de første lampene her i landet. Siden har det gått slag i slag. Bladet runder jubileumsmerket med flagget til topps.

Organiserer Statnett for fremtiden (14.11.2013)

Statnett omorganiserer for å gjøre konsernet bedre rustet til å løse de store oppgavene fremover. Endringene trer i kraft 1. januar 2014. - Byggeoppgavene som ligger foran oss er formidable. Det krever økt fokus på kostnadseffektivitet og HMS både i planleggings- og byggefasen, sier konsernsjef Auke Lont.

Alvorleg resultat etter tilsyn (13.11.2013)

NVE gjennomførte 9. oktober tilsyn med Stryn Energi for å kartlegge status for korleis selskapet oppfyller krav etter beredskapsforskriften og energilovforskriften. Tilsynet avdekka elleve avvik og ein merknad.

Fornøyd med utviklingen (12.11.2013)

Eidsiva Energis resultat etter skatt etter tredje kvartal i 2013 ble 149 millioner kroner, og er på samme nivå som i 2012.

Økt beskatning av fornybar energi (11.11.2013)

Regjeringen opprettholder forslaget om økt beskatning av fornybar energi. Det kan ramme investeringer i et utslippsfritt energisystem og svekke en viktig del av fastlandsindustrien. Dette er uheldig og skuffende, mener Energi Norge.

Eierstyring uten kontroll (08.11.2013)

Det har falt mange lik ut av skapet i Troms Kraft de siste par årene. Skredet som har løsnet baller stadig på seg. I den anledning uttaler en av granskerne følgende til Dagens Næringsliv: Saken om Troms Kraft har gitt oss et eksempel på hvor ille det kan gå. Uten tilstrekkelig kompetanse, risikoforståelse og interne kontrollrutiner ble en omfattende ekspansjonsstrategi forvandlet til et sørgelig kapitel i selskapets historie.

Kjemper videre for energisaker (06.11.2013)

- Kompetanseforskriften er den eneste forskriften som Høyre og Frp har omtalt i regjeringsplattformen. Da må den være viktig og kan bli en sak vi fortsatt må kjempe for, sa forbundsleder Hans O. Felix under sin tale til Landstariffkonferansen for energisektoren på Hamar i går.

Sterkt fra Agder Energi (04.11.2013)

Agder Energi hadde i årets tre første kvartal et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 647 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 var 428 millioner kroner.

Holder stø kurs i sentralnettet (31.10.2013)

Statnett vil investere for 5-7 milliarder kroner årlig de kommende ti årene. Det fremkommer av Nettutviklingsplanen som ble presentert i dag. Det innebærer at investeringsanslaget for de neste ti år er uendret fra i fjor.

Norges Energi inn i Energi Norge (24.10.2013)

Norges Energi har meldt seg inn i Energi Norge og styrker dermed det næringspolitiske fellesskapet i interesseorganisasjonen for norsk kraftnæring.

Strid om salget av Ventelo (22.10.2013)

Det har vært noen medieoppslag i tilknytning til Eidsivas salg av aksjer i telekomselskapet Ventelo. Blant annet har fylkestinget i Hedmark behandlet saken, der de slår fast at Eidsiva handlet i strid med aksjonæravtalen siden salget av Ventelo-aksjene ikke ble fremmet for generalforsamlingen før salget ble gjennomført.

-Tiden for mange viktige beslutninger (18.10.2013)

Energilandskapet er komplisert og det er mange beslutninger som må tas nå om vi skal ha en bærekraftig kurs, sa vassdrags- og energidirektør Per Sanderud under åpningen av Energidagene 2013.

Hvem er denne Tord Andrè Lien? (18.10.2013)

Så fikk vi nok en trønder ved roret i olje- og energidepartementet (OED). Grønne Ola Borten Moe er reist tilbake til familiegården på Skjefstad Vestre på Leinstrand i Sør-Trøndelag. Inn kommer blåblå Tord Andrè Lien fra Trondheim, med oppvekst fra Myre i Øksnes kommune i Nordland.

Enklere å søke nettkonsesjon (17.10.2013)

NVE gir ut en ny veileder for søknader om anleggskonsesjon for kraftoverføringsanlegg, det vil si kraftledninger og transformatorstasjoner. Veilederen gjør det enklere å utforme selve søknaden og skal redusere behov for supplerende informasjon i etterkant.

Jobb med Energi 2013 (17.10.2013)

Energi Norge og EL & IT Forbundet inviterer til energibransjens årlige samling ”Jobb med energi”. Det er to samlinger: 26. november på Gardermoen og 3. desember på Værnes.

– Brett opp de blåblå ermene (16.10.2013)

– Stoltenbergs siste budsjett er et eneste langt gjesp uten nye, viktige klimaløft. Nå må miljøkreftene på borgerlig side ta tak og rydde opp. Vi har store forventninger til en ny og grønnere skatte- og avgiftspolitikk fra de borgerlige. Det vil bidra til den klimaomleggingen som Norge og verden trenger, sier Bellonas Janne Stene.

Rammer fornybare investeringer (15.10.2013)

Den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett kan bremse investeringer i fornybar energi og dermed svekke en viktig del av fastlandsindustrien. Dette er stikk i strid med intensjonene i vekstpakken regjeringen la frem i vår.

Styrket sentralnett i nord (15.10.2013)

Statnett har ferdigstilt en ny 132 kV linje mellom Skogfoss og Varangerbotn i Finnmark. Dette styrker forsyningssikkerheten i fylket.

Graveforskrift mangler avklaringer (14.10.2013)

Samferdselsdepartementet la forrige uke frem den såkalte "Graveforskriften" som omfatter planlegging, bygging og vedlikehold av alle ledningsanlegg over, under og langs eksisterende norske riksveier. Regelverket er mangelfullt ettersom det ikke omfatter hele veisystemet, mener Energi Norge.

Mer egenkapital til Statnett (14.10.2013)

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å tilføre Statnett SF 3 250 mill. kroner i egenkapital. Videre foreslår regjeringen at utbyttet settes til null for regnskapsåret 2013 og til 25 pst av utbyttegrunnlaget for regnskapsårene 2014-2016.

Høyere energipriser (11.10.2013)

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) økte 0,5 prosent fra august til september 2013. Høyere priser på energivarer var en viktig grunn til oppgangen i PPI. Fra september 2012 til september 2013 steg PPI 3,2 prosent.

Sats på fornybar energi NÅ! (11.10.2013)

«Veien fra olje og gass til fornybar energi er mye kortere enn det folk er klar over. Vi, og mange av medlemmene våre, leverer for eksempel produkter som brukes til vindmøller og vannkraftselskaper.»

Bekymret for norsk strømforsyning (10.10.2013)

Norsk strømforsyning står overfor store utfordringer med omfattende nettutbygging, økende kvalitetskrav og krav til bedre beredskap som følge av ekstremvær og terrortrusler. Høyre og Frp velger i sin politiske plattform å se bort fra disse utfordringene.

Vil regjeringen bygge ned landet? (09.10.2013)

Den nye regjeringens erklæring innebærer storstilt ødeleggelse av norsk natur, og økt oljeutvinning.

Erklæring med spenstige energimål (08.10.2013)

- Mer fornybar energi, mer nett og kortere saksbehandling er gode tiltak for å øke verdiskapingen fra norske energiressurser. Det er dessuten svært positivt at regjeringen legger til rette for flere mellomlandsforbindelser, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge om regjeringserklæringen som ble fremlagt mandag kveld.

Felles priskobling i spotmarkedet (02.10.2013)

Kraftbørsene og systemoperatørene i Nordvest-Europa er blitt enige om å implementere en felles priskobling i spotmarkedet, med planlagt lansering 26. november. Priskoblingen i NWE skal sikre mer optimal kraftflyt mellom markedsområdene i regionen.

Ingen sympati i Rikslønnsnemnda (30.09.2013)

Rikslønnsnemnda slo fredag fast at EL & IT Forbundet og andre fagforeninger ikke kan bruke uforholdsmessige maktmidler for å tvinge frem en tariffavtale for en svært liten gruppe ansatte i en stor bedrift.

Tre seire for Otera (30.09.2013)

Otera Infra går vinteren i møte med tre gode prosjekter i porteføljen. På kort tid har selskapet sikret seg to prosjekter for Skagerak Nett og ett for Govddesåga Kraftverk i Nordland.

Dette er bare begynnelsen (27.09.2013)

Istad slår sitt entreprenørselskap i Trondheim, Totaltek, konkurs. Samme Istad etablerer seg med datterselskap i Kroatia. Otera annonserer partnerskap med Finnmarks største elektroentreprenør, Gagama Elektro. For ikke lenge siden solgte Hafslund og Fortum sine eierinteresser i Infratek. Det er mye som skjer i entreprenørmarkedet for tiden. Og mer kommer det til å bli.

Strømprisene øker fortsatt (27.09.2013)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,6 øre/kWh i 2. kvartal. Dette er en økning på nesten 33 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 34,2 øre/kWh.

Etablerer seg i Kroatia (25.09.2013)

Istad Energimontasje AS har etablert et eget datterselskap (Powerline d.o.o.) i Kroatia. Det skal tilby tjenester spesielt innenfor 420 kV-nettet.

Tar grep sammen (24.09.2013)

Otera Elektro og Finnmarks største elektroentreprenør, Gagama Elektro i Hammerfest, har inngått en strategisk viktig partneravtale.

NVE justerer nettregimet (23.09.2013)

NVE foreslår endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Det foreslås blant annet endringer i bestemmelsene om minimumsavkastning og KILE-ordningen.

Grønt lys for private eierinteresser? (20.09.2013)

ASKO, landsledende grossist av dagligvarer, bygger vindkraftverk. Rundt om i landet er det full fart i utbygging av private småkraftverk. Produksjon av elektrisk kraft her i Norge er ikke lenger en rendyrket offentlig virksomhet. Om det er med viten og vilje politikerne har åpnet dørene for et større mangfold av eierskap, spesielt knyttet til fornybare energikilder, foreligger det ikke et klart og tydelig svar på.

Høring om endringer i energiloven (18.09.2013)

Departementet sender på høring forslag til endringer i energiloven, på grunn av EUs tredje energimarkedspakke. Den tredje energimarkedspakken ble vedtatt av EU i 2009.

Kvitter seg med underskudd (16.09.2013)

NTE har inngått avtale om salg av NTE Entreprise til entreprenørbedriften Linjepartner AS. NTE Entreprise har siden etableringen i 2010 solgt entreprisetjenester til NTE Nett AS og andre nettselskaper over hele landet.

Hvem blir «vår» minister? (13.09.2013)

Det er duket for regjeringsskifte. Etter at statsbudsjettet er lagt frem i oktober overtar valgets vinnere. Foreløpig stokkes det i statsråd-kabalen. Bortsett fra at Erna Solberg blir statsminister svirrer det av spekulasjoner om hvem som er i posisjon til å besette de øvrige postene. For vår del er vi mest opptatt av hvem som blir olje- og energiminister.

Styrker strømforsyningen i Rogaland (12.09.2013)

ABB skal levere høyspenningsprodukter og kontrollutrustning til Mosvannet transformatorstasjon, som oppgraderes for å styrke strømforsyningen i Stavanger-regionen.

Ber om mer kapital og redusert utbytte (09.09.2013)

Statnett har søkt Olje- og energidepartementet om tilførsel av 3,25 milliarder kroner i ny egenkapital og endret utbyttepolitikk fra 50 % til 25 % utbytteandel av resultat.

Hvem får min stemme? (06.09.2013)

Valgdagen nærmer seg med stormskritt. Når dette skrives er det kun et par dager igjen til stemmeseddelen skal slippes i urnen. Fortsatt er det mange som ikke har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på. For mange av oss har valgkampen mer bidratt til å forvirre enn å avklare. Skal vi la hodet eller hjertet bestemme?

Norge er en nordisk klimasinke (06.09.2013)

- Internasjonalt energikonsern etterlyser handlekraft fra norske politikere.

Strømpris uten prisstigning (04.09.2013)

De ti siste årene har den generelle prisstigningen i Norge vært på nesten 17 prosent. For strømprisen har utviklingen vært motsatt. I 2012 er den hele 26 prosent lavere enn i 2003.

Hindrer ustabilitet i kraftnett (03.09.2013)

Ustabilitet i kraftnettet kan få enorme konsekvenser. En matematisk beskrivelse som skal medvirke til å hindre slik ustabilitet, er beskrevet i en ny publikasjon fra SINTEF akademisk forlag.

Stabil utvikling i investeringene (02.09.2013)

Samlede investeringer i 2013 synes å bli om lag like store som i 2012. Imidlertid er det ventet at nivået vil stige i 2014. Svært høye anslag for overføring og distribusjon av elektrisitet er hovedårsaken til dette.

Svakere for BKK (02.09.2013)

Resultatet for første halvår 2013 er 315 mill. kroner, en nedgang på 164 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I løpet av de seks første månedene av året har BKK produsert 3,0 TWh, mot rekordhøye 4,2 TWh året før. Levert energi i distribusjonsnettet økte med 5,8 % til 2,8 TWh.

Tveegget utfordring (30.08.2013)

Det er et broket bilde som avtegner seg når det gjelder bemanningssituasjonen i energibransjen. Mens noen selskaper står med begge bena i en nedbemanning er det generelt sett fullt trykk på rekruttering. Her gjelder det å holde tungen rett i munnen. Det kan være lett å snuble med tanke på fremtiden.

Klart for Ofoten - Balsfjord (29.08.2013)

Olje- og energidepartementet har gitt Statnett endelig konsesjon til å bygge en ny 420 kV-kraftledning fra Ofoten til Balsfjord.

Ni godkjente søknader (29.08.2013)

NVE har godkjent ni søknader om FoU-prosjekter som kan inngå nettselskapenes finansieringsordning. Felles for prosjektene er at de bidrar til en mer effektiv nettdrift.

Fire konsesjoner til SAE Vind (27.08.2013)

Olje- og energidepartementet har gitt SAE Vind endelig konsesjon til fire store vindkraftprosjektprosjekter i Midt-Norge. Samtidig fikk flere andre vindparker og kraftlinjer i regionen konsesjon. Realiseres planene blir utbyggingen det største løftet for fornybar energiproduksjon i Norge på flere tiår.

Alle må betale mer (26.08.2013)

Styret i Statnett har vedtatt hovedlinjene for hvordan prising av bruk av det landsdekkende sentralnettet skal utvikles i perioden 2014-2018. Det blir i perioden en økning for alle kundegrupper på grunn av stort investeringsomfang, mens fordelingen mellom kundegrupper blir om lag som i dag.

Hva med energipolitikken? (23.08.2013)

Hvor blir det av energipolitikken i valgkampen? Selvfølgelig er det viktig at spørsmål knyttet til helse, eldreomsorg, skole og samferdsel vris og vrenges på. Energipolitisk er det ikke olje og gass det dreier seg om, men fremtidig organisering og utvikling av våre rikholdige fornybare energiressurser.

Solid fra Agder Energi (23.08.2013)

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 585 millioner kroner. Tilsvarende tall for første halvår 2012 var 407 millioner kroner.

Behov for midlertidig forbindelse (22.08.2013)

Etter en skade på en av BKKs sjøkabler er forsyningssikkerheten til Øygarden kommune redusert. Reparasjon av anlegget kan ta et år, og det er behov for å etablere en midlertidig forbindelse som vil fungere som reserveforsyning inntil akseptabel forsyningssikkerhet er reetablert.

Samarbeidet fungerar godt (16.08.2013)

I den fyrste årsrapporten for den norsk-svenske elsertifikatmarknaden kan du lese om korleis marknaden fungerar og kva som har hendt det siste året.

Viktig NEK-standard revidert (15.08.2013)

Operation of electrical installations er nå revidert. 2013-utgaven foreligger på flere språk og etter stor etterspørsel fra elektrobransjen finnes den nå på norsk. 17. juni 2013 er NEK EN 50110-1: 2013, Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, klar for salg i nettbutikken.

Får mer å gjøre for Hafslund (13.08.2013)

Nettpartner avdeling Oslo har nylig startet opp på ny beredskapsavtale med Hafslund Nett. Avtalen gjelder for kommunene: Oppegård, Frogn, Ås, Vestby, Rygge og Råde.

Lavere kraftproduksjon (12.08.2013)

Produksjonen av kraft var på 68,2 TWh i første halvår 2013. Det er 11 prosent lavere enn i samme periode i fjor, som riktignok var det høyeste nivået registrert for årets seks første måneder.

Inn i en turbulent høst (09.08.2013)

Vi er på vei inn i en spennende høst i norsk energiforsyning. Utviklingen peker i mange retninger. Ikke alle er like positive. Flere selskaper har varslet at de strammer til kostnadsskruen. Noen planlegger nedbemanning. Lønnsomheten kniper seg til. En ny og mer krevende tid er i emning.

Liten grunn til bekymring (01.08.2013)

Tiden er inne for å plukke opp tråden igjen etter en strålende juli. Det er mange år siden vi har hatt så fint sommervær – over så store deler av landet. Med det ene benet på terskelen til høsten er det god grunn til å spørre; hva nå med strømprisen? Blir sommerens solfylte glede raskt til bekymring på ferieslanke bankkontoer?

Anbefaler én regning (28.06.2013)

NVE og de andre energiregulatorene i Norden anbefaler at kraftleverandørene i framtiden skal sende faktura for både strøm og nettleie til kundene.

Med hjertet i energibransjen (28.06.2013)

Fra i dag av er det feriestopp på denne nettsiden. Første halvdel av 2013 er tilbakelagt. I løpet av denne tiden har vi daglig formidlet et mangfold av store og små nyheter i energibransjen. Vi har holdt fast ved strategien om å rendyrke profilen som et nettsted for bredden av aktører i bransjen.

Referanseselskapene har tillitt (27.06.2013)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har analysert troverdigheten til referanseselskapene i effektivitetsmålingen av distribusjonsnettet, og ikke funnet forhold som tilsier at noen av disse ikke burde være referenter for øvrige nettselskap.

Lofotringen blir en del av sentralnettet (26.06.2013)

Lofotringen er en forbindelse i regionalnettet mellom Kanstadbotn og Hinnøy, via Kvitfossen i Lofoten, Melbu, Stokmarknes og Sortland i Vesterålen. Anleggene eies av i dag av Trollfjord Kraft, Lofotkraft og Statnett. OED fatter vedtak om at Lofotringen blir innlemmet i sentralnettet fra det tidspunkt Statnett overtar eierskapet. Dette forutsetter at partene kommer til enighet om vilkår for overtagelsen.

180 søkere til 22 ledige stillinger (24.06.2013)

Det er mange som ønsker å arbeide i Eidsiva Energi. Totalt er det kommet inn ca. 180 søknader på de 22 ledige stillingene som Eidsiva lyste ut i mai og juni.

Knallvekst for FoU-deltakelse (21.06.2013)

Energi Norge har siden 2011 opplevd hele 27 prosent vekst i antall bedrifter som bidrar inn i kraftnæringens felles prosjekter innen forskning og utvikling. - Større satsing på kompetanse gir lysere fremtidsutsikter for næringen, mener Mona Askmann, direktør for kompetanse og forskning i Energi Norge.

God utvikling i kraftsystemet (19.06.2013)

NVE ønsker bedre driftssikkerhet i sentralnettet. I fjor bidro gunstig vær til at driftssikkerheten var bedre enn i 2011.

Tar nettgrep på Fosen-halvøya (18.06.2013)

Sarepta Energi, Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind), og Statnett har inngått en avtale som gjør at Statnett kan sette i gang feltarbeid og planlegging av ny 420 kV-ledning fra Namsos til Storheia. Dermed sikres nødvendig fremdrift i utviklingen av vindkraftklyngen på Fosen-halvøya, som samlet kan bidra med omkring 2 TWh ny fornybar energi og bedre forsyningssikkerheten i Midt-Norge.

En bok om teknologi (14.06.2013)

I år er det 125 år siden fagbladet Energiteknikk ble etablert. Historien skriver seg tilbake til elektrisitetens tidlige barndom her i landet. I alle år siden har bladet vært tett på den teknologiske utviklingen i den elektriske infrastrukturen. Betydningen av dette skal nå samles mellom to permer.

Nordisk samarbeid fremmer elsikkerhet (14.06.2013)

Kunnskapen om lek- og fritidsulykker relatert til elektrisitet, er mangelfull i de nordiske landene. Det er blant konklusjonene i en ny mastergradsoppgave om elsikkerhet.

Statnett ønsker innspill (11.06.2013)

Statnett inviterte den 6. juni aktører fra hele energibransjen, interesseorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner til et dialogmøte om behov og planer for nettutvikling de neste tjue årene. Her fikk deltakerne mulighet til å komme med innspill til Statnetts nettutviklingsplan som offentliggjøres innen 1. november i år.

Vil ha mer fornybar energi (10.06.2013)

Over syv av ti vil ta mer fornybar energi i bruk til verdiskaping i samfunnet, heller enn å sikre seg selv billig strøm, viser ferske tall fra TNS Gallups Klimabarometer.

Energi Norge vokser (07.06.2013)

Gudbrandsdal Energi meldte seg denne uken inn i Energi Norge, og vil med det inngå i både det næringspolitiske og arbeidsgiverpolitiske fellesskapet i NHO og Energi Norge. Nordmøre Energiverk, som allerede er medlem, har varslet at de vil knytte seg til Energi Norges tariffavtaler i NHO.

Neppe et endelig avslag (07.06.2013)

Det blir ingen fusjon mellom Agder Energi og Skagerak Energi. I hvert fall ikke i denne omgang. De tre eierkommunene i Skagerak Energi, Skien, Porsgrunn og Bamble, takket høflig nei til invitasjonen. Døren står imidlertid på gløtt for et nærmere samarbeid. Hva dette på sikt kan føre til blir spennende å se.

Ny app om strømulykker (06.06.2013)

En ny app for smarttelefoner viser hva man skal gjøre ved strømulykker. Appen er utviklet av NELFO i samarbeid med blant andre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Smart strøm-endringer på høring (06.06.2013)

I høringsforslaget om endringer i avregningsforskriften foreslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) blant annet utvidet adgang til å avgrense antall målepunkter som skal utrustes med nye strømmålere, og utsatt tidsfrist for utrulling. Energi Norge tar endringsforslagene til etterretning.

Inviterte til systemoperatørforum (05.06.2013)

I går ble systemoperatørforum avholdt, hvor aktører fra energibransjen og industrien samles. - Aldri før har det vært så mange påmeldte, noe som viser at det er interesse for utviklingen av den norske og nordiske systemdriften og hvordan vi vil løse morgendagens utfordringer, sier Øivind Rue konserndirektør for Nettdrift i Statnett.

Lønnsoppgjøret er i havn (30.05.2013)

Partene i energioppgjøret har blitt enige i årets mellomoppgjør.

Energitap må med i regnestykket (29.05.2013)

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ta hensyn til energitap når prisene i markedet og flyten på utenlandskablene skal fastsettes. Dette er konklusjonen i en rapport utarbeidet i forbindelse med arbeidet med å innføre et felles spotmarked i Nord-Vest Europa.

Utvikling av datahub for kraftmarkedet (29.05.2013)

NVE har bedt Statnett starte arbeidet med å utvikle en datahub for kraftmarkedet. Datahuben skal settes i drift innen 1. oktober 2016, og skal kunne håndtere målerverdier, avregningsdata for regulerkraftavregning og forretningsprosesser for leverandørskifte og anleggsovertagelse.0

Økte strømpriser (27.05.2013)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,9 øre/kWh i 1.kvartal. Dette er en økning på 1,5 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 34,4 øre/kWh.

Ekspertgruppe vurderer strømnettet (24.05.2013)

Olje- og energiministeren nedsatte onsdag en ekspertgruppe for å gå gjennom den langsiktige utviklingen av strømnettet i Norge. Ekspertgruppen ledes av Eivind Reiten, med advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard som medlemmer. Gruppen støttes av et sekretariat ledet av departementet.

Spleiselag med bismak (24.05.2013)

Statnett er i en lei knipe. Frem til 2020 skal det investeres 100 milliarder kroner i sentralnettet. Hvor finansieringen skal komme fra henger – som ledningene – løst i luften. Nå oppfordrer styreleder Kolbjørn Almlid kundene til å være med på et spleiselag. Det må være tungt å svelge for mange av dem henvendelsen retter seg til.

Uten strøm i under to timer (23.05.2013)

En gjennomsnittlig strømkunde mistet strømmen færre enn to ganger i 2012, og var uten strøm i til sammen en time og 50 minutter. Det er en stor forbedring fra 2011, som var sterkt preget av uværene Dagmar og Berit.

Flere velger Energi Norge (21.05.2013)

I løpet av våren har flere energiselskaper valgt Energi Norge som sin arbeidsgiverorganisasjon. – Dette bidrar til sterkere gjennomslag for kraftnæringens interesser, sier Ståle Borgersen, arbeidspolitisk direktør i Energi Norge.

Statkraft lanserer Energy Challenge (21.05.2013)

Enten du vil lære mer eller teste dine kunnskaper om energi: Prøv Energy Challenge, en digital, interaktiv videoquiz om fornybare energikilder. Deltakerne kan vinne en spektakulær isbrevandring på Folgefonna.Energy Challenge er en applikasjon der publikum ser animerte videoer om fornybar kraftproduksjon og blir stilt spørsmål underveis.Kabler til Storbritannia og Tyskland (16.05.2013)

Statnett har signert samarbeidsavtaler om to mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia, og søkte i går Olje- og energidepartementet om utenlandskonsesjon for begge prosjektene.

Færre skader i kraftnæringen (15.05.2013)

Antall skader blant ansatte i kraftnæringen gikk ned i 2012. Også sykefraværet gikk ned, og ligger vesentlig lavere enn i arbeidslivet for øvrig. Det viser en fersk rapport fra Energi Norge.

Store områder kan bli mørklagt (15.05.2013)

Streiken i kraftsektoren skaper stor usikkerhet både for den enkelte innbygger og for verdiskapingen i industrien. Opptrappingen 14. mai ved at alle EL&IT-medlemmer i Statnett er tatt ut i streik må karakteriseres som meget alvorlig.

Sympatistreiken trappes opp i dag (14.05.2013)

I dag tas tre nye energiselskaper ut i sympatistreik til støtte for arbeidskonflikten i IT-bedriften Atea. Da vil totalt 620 000 nettkunder være berørt – eller nærmere 1,4 millioner mennesker. Energi Norge frykter store konsekvenser for strømkundene.

Sympatistreiken svir (13.05.2013)

93 El & IT-organiserte i Eidsiva Vannkraft ble tatt ut i streik fra 7. mai. LO varslet plassfratredelse for El & IT-organiserte fordi IKT-bedriften Atea ikke vil etablere tariffavtale. Eidsiva er ikke med i neste opptrapping av sympatistreiken, men streiken har store konsekvenser for vannkraftproduksjonen.

600 i sympatistreik (08.05.2013)

Sympatistreik for våre Atea-medlemmer ble iverksatt 7. mai. I sympatistreiken er det tatt ut 600 medlemmer i BKK AS, Eidsiva Energi, Skagerak Energi, Troms Kraft og Relacom AS.

Klima i fokus for NVE i 2012 (08.05.2013)

Utvidet varsling og kartlegging av skredfare, klimatilpassning, elsertifikater og styrket konsesjonsbehandling var noe av det som preget NVE i 2012.

Skatteskjerpelse for vannkraft (07.05.2013)

Regjeringens foreslåtte skatteendringer bringer oss litt nærmere svenske skattevilkår for investeringer i fornybar kraftproduksjon. Likevel skyver ulike skatteregler fortsatt fornybarinvesteringer for over 20 milliarder kroner til Sverige. For dagens vannkraftverk betyr endringene en skatteskjerpelse, som svekker kraftselskapenes investeringsmuligheter i fornybar energi.

Fornybart skippertak (03.05.2013)

I Norge er ikke snarrådighet en dyd. I det daglige er vi best kjent for å slepe bena etter oss. Først når vi har noe å strekke oss etter, det være seg rekorder i hoppbakken eller økonomiske gevinster, blir det fart i sakene. Nå er det 2020 som gjelder. Aktørene i energibransjen kan nesten ikke få buksene fort nok på seg om morgenen.

Positivt fra Salten Kraftsamband (02.05.2013)

2012 ble et godt år for Salten Kraftsamband (SKS). Regnskapet i morselskapet viser et resultat etter skatt på 133,5 millioner kroner. Dette er rundt 30 millioner pluss sammenlignet med 2011.

NVE sier opp alle sikkerhetsavtaler (30.04.2013)

Nye bestemmelser om informasjonsskikkethet i energiforsyningen gjør at det ikke lenger er grunnlag for landsomfattende sikkerhetsavtaler. NVE sier derfor opp alle eksisterende avtaler fra 1.1. 2014.

Øker produksjonen med 200 GWh (29.04.2013)

Rehabiliteringen av Nye Nedre Røssåga er i full gang i Vesterli i Korgeni Nordland. Prosjektet som er todelt, skal rehabilitere den 55 år gamle kraftstasjonen og bygge en ny kraftstasjon i tilknytning til denne.

Etterlyser samfunnsansvar fra Statnett (25.04.2013)

- Det er bekymringsverdig at Statnett ikke tar det samfunnsansvaret de har, ved å lage infrastruktur som holder tritt med utviklingen ellers i samfunnet, sier Raymond Haugli, som jobber i Agder Energi og er avdelingsleder i NITO Aust-Agder.

Klart for videre arbeid med smart strøm (25.04.2013)

Energi Norge er tilfreds med at Olje- og energidepartementet (OED) nå bidrar til å avklare videre prosess rundt utrulling av smarte strømmålere. Departementet gir blant annet NVE klarsignal til å arbeide videre mot Statnett for utvikling av et felles datanav.

Underskudd i NTE (24.04.2013)

En kraftpris som er nærmere halvert i løpet av to år og store engangskostnader fører til at NTE for 2012 legger fram et positivt resultat før skatt på 117 millioner kroner og et negativt årsresultat etter skatt på 157 millioner kroner. -Dette er selvfølgelig et resultat styret ikke er fornøyd med og den lave kraftprisen understreker behovet for omstilling, sier styreleder Bjørnar Skjevik.

Vil bygge vindpark på Gimsøy (24.04.2013)

Lofotkraft Vind AS, eid av Lofotkraft Holding AS og Nordkraft Vind AS, søker konsesjon, for å bygge og drive Gimsøy Vindpark. Vindparken planlegges på Gimsøy i Vågan kommune med en installert effekt på inntil 60 MW. Søknaden omfatter også konsesjon for bygging og drift av transformatorstasjon, kabler og linjer, til overliggende nett.

Bytter eierandeler i vindselskaper (23.04.2013)

Agder Energi overdrar sine aksjer i Dalane Vind AS til Dalane energi. Oppgjøret skjer i form av aksjer i Bjerkreim Vind AS.

Saman om berekraftig utvikling (23.04.2013)

Sogn og Fjordane Energi (SFE), Fredrikstad Energi (FEAS) og eSmart systems har inngått eit samarbeid om utvikling av neste generasjons IT-system for framtidas smarte kraftnett.

Ericsson trår til i E.ON (19.04.2013)

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON), en del av et av verdens største private energiselskap, har valgt Ericsson som leverandør av en løsning som inkluderer et driftssenter, konsulent- og systemintegrasjonstjenester for håndtering av store datamengder og smarte strømløsninger for sine kunder.

Sympatistreik kan ramme kraftsektoren (17.04.2013)

Fire energikonsern kan bli rammet av streik fra 7. mai og ytterligere tre fra 14. mai – uten at de ligger i konflikt med arbeidstakersiden. Årsaken er at EL & IT Forbundet har varslet sympatistreik for medlemmene i IKT-bedriften Atea.

Frist oss ikke inn i ledelsen (12.04.2013)

De fleste av oss har et forhold til bønnelinjen «led oss ikke inn i fristelsen». For å få en treffsikker inngang til denne fredagskommentaren tillater jeg meg med en frimodig omskriving med vinkling mot energibransjen. Jeg tar sats og trår til med «frist oss ikke inn i ledelsen». Akkurat det er det flere gode grunner til å mene er en betimelig advarsel.

Kraftproduksjonen stupte (12.04.2013)

Produksjonen av kraft var 12 426 GWh i februar 2013. Dette er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med februar 2012, som var en måned med rekordhøy kraftproduksjon.

Attraktiv arbeidsplass? (11.04.2013)

Norske kraftselskaper er attraktive arbeidsplasser, problemet er at det er få som vet det. Dette viser en ny HR-undersøkelse om kraftnæringens evne til å tiltrekke seg kloke hoder i dagens arbeidsmarked.

Sårbare for feil i Midt-Norge og på Vestlandet (11.04.2013)

Kraftsituasjonen på Vestlandet og i Midt-Norge vurderes som ”stram” på grunn av lite vann i magasinene. Kraftforsyningen i disse områdene er sårbar for feil i nettet.

Trenger tusenvis av nye fagfolk (10.04.2013)

Kraftbransjen i Norge trenger rundt 1 500 nye ansatte årlig fram mot 2020. Det gjelder både ingeniører, elektrikere og energimontører, viser en undersøkelse som Energi Norge har gjennomført.

Tar grep i styring av kraftledningssaker (09.04.2013)

Som oppfølging av Meld. St. 14 (2011-2012) ”Vi bygger Norge – om utbyggingen av strømnettet” la Olje- og energidepartementet i går ut Veieleder for konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring av store kraftledningssaker. Departementet har samtidig også lagt ut et forslag til forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven på høring.

Ekspanderer med Smart Grid (08.04.2013)

Schneider Electric utvider sitt samarbeid med Vattenfall, og administrerer nå 85 prosent av Vattenfalls smarte målersystem. I Norge har Schneider Electric signert en avtale med Fortum Distribusjon om utrulling/integrering og drift av 100 000 målepunkter til sine nettkunder.Stram kraftsituasjon i vest (08.04.2013)

Statnett har endret status for kraftsituasjonen på Vestlandet fra normal til stram. Belastningsforholdene i sentralnettet inn mot BKK-området og Bergen er nå på linje med tunglastsituasjon vinterstid.

Hva skjer med strømprisen? (05.04.2013)

Så var det dette med strømprisen igjen, da. Akkurat nå er alt såre vel. Slik har det vært lenge. Vi har «surfet» gjennom vinterhalvåret på en bølge av lommebokvennlige regninger. Hvordan ser det ut fremover? Den som visste det fortjener en nobelpris i forutsigbarhet.

Tilfredsstillende fra Lyse (05.04.2013)

Lyse-konsernet har gjort opp regnskapet for 2012 med et årsresultat på 630 millioner kroner, mot 602 millioner kroner året før. Styret foreslår at det utbetales 373 millioner kroner i utbytte, mot 350 millioner kroner i fjor.

Svakt fra HelgelandsKraft (03.04.2013)

Regnskapet til HelgelandsKraft for 2012 viser et driftsresultat på 104 mill. kr mot 336 mill. kr året før. Ordinært resultat før skatt ble 102 mill. kr (322 mill. kr i 2011). Resultat etter skatt ble 55 mill. kr (157 mill. kr). Styret behandlet regnskapet i møte 21.03.13 og foreslår et utbytte på 27,6 mill. kr (50%) til de 14 eierkommunene.

Lave strømpriser tross kald og tørr vinter (02.04.2013)

Vinterkulda har med få unntak holdt seg stabil gjennom vintermånedene fra november til mars. Til tross for dette har markedsprisen på strøm vært lav.

Strømforbruket falt med 5 MW (02.04.2013)

Under Earth Hour lørdag 23. mars gikk strømforbruket i BKK-området ned med 5 MW. Omregnet i lyspærer tilsvarer dette rundt 125 000 pærer på 40 watt.

God påske fra en trekkfugl (22.03.2013)

Det er tidlig morgen i Puerto de Mogan på Gran Canaria. Solen har så vidt begynt sin klatretur på himmelen. Om noen timer er temperaturen steget til godt over 20 grader. Hjemme er det fortsatt mange minustall på kartet. Uansett hvor leserne av denne fredagskommentaren befinner seg; om noen dager er påsken her. Tiden er inne for å sette et midlertidig punktum.

I dialog om sikring av objekter (21.03.2013)

Aftenposten skriver 20.3 at Olje- og energidepartementet (OED) ikke har meldt inn mulige skjermingsverdige objekter til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). OED er i dialog med NSM om saken. Aftenposten tillegger i artikkelen OED et svar sendt fra Nærings- og handelsdepartementet.

Alt klart for vindinvesteringer (20.03.2013)

- Myndighetene har levert på sine tre hovedoppgaver. Vi har sørget for klare rammebetingelser i form av elsertifikater, vi har sørget for nok konsesjoner til vindkraft, og vi tilrettelegger for betydelig nettutbygging, sa Borten Moe i sitt innlegg da han åpnet årsmøtet til Norwea i går.

Tredje laveste nettleie (20.03.2013)

Boligeiere som er nettkunder hos Lyse har den tredje laveste nettleien i landet. Det er kun EB Nett og Narvik Energinett som har lavere nettleie. Det viser statistikk fra NVE.

Innføring av AMS kan fortsette (18.03.2013)

Strømkunder med stabilt og lavt forbruk kan fritas for å få installert smarte strømmålere (AMS), men det gis ikke generelt unntak for hytter og leiligheter. Veiledende nedre grense bør være 2000 kilowattimer. Ny frist for utrulling er 1. januar 2019. Det er hovedpunktene i NVEs forslag til endringer i AMS-forskriften, som nylig ble offentliggjort.

Slå et slag for arbeidsglede! (15.03.2013)

Hvordan står det til med arbeidsgleden i energibransjen? Det er et relevant spørsmål, spesielt nå når det er fredag og drar seg til mot helg. Foranledningen er at Hovedorganisasjonen Virke tar et krafttak til beste for glede i arbeidslivet. Det har vi alle mye å lære av.

Vurderer reguleringen av Statnett (15.03.2013)

Statnetts drifts- og vedlikeholdskostnader økte med nesten 70 prosent fra 2005 til 2011. Tilsvarende tall for resten av nettbransjen har vært relativt stabile i mange år. NVE skal nå vurdere om den økonomiske reguleringen og oppfølgingen av Statnett kan forbedres.

Månadslønna opp 900 kroner (14.03.2013)

Gjennomsnittleg månadslønn eksklusive overtidsgodtgjersle for heiltidstilsette i kraftforsyning var på 46 900 kroner per 1. oktober 2012. Dette er 900 kroner, eller 2 prosent, meir enn på same tidspunktet året før.

SKS kjøper Sjøfossen Energi (14.03.2013)

Etter en prosess som har pågått siden tidlig november 2012, har kommunestyrene i Gildeskål og Beiarn vedtatt i ekstraordinære møter 5. mars 2013, å selge alle sine aksjer i kraftselskapet Sjøfossen Energi AS. Kjøper er Salten Kraftsamband (SKS) og prisen er hhv 340.000.000 kr for Gildeskål kommune sine aksjer, og 201.000.000 kr for Beiarn kommune sine aksjer.

Bredbånd i kraftledningene (13.03.2013)

Fiberlinjer føres nå i alle nye kraftledninger som Statnett bygger. Det betyr at små steder i distrikts-Norge får bredbåndstjenester de ellers ikke ville fått.

Tusenvis uten strøm i nord (13.03.2013)

Store deler av Vesterålen, Lofoten og Harstad-området har tidvis vært uten strøm i natt og i morgentimene. Strømmen er nå tilbake, men vi oppfordrer folk til å redusere strømforbruket inntil videre.

Statnett på plass i nytt hovedkontor (12.03.2013)

Fra i går (mandag 11.mars) har Statnetts hovedkontor adresse i Nydalen. Dermed er nettselskapets lange historie på Montebello til ende, og våre medarbeidere i Oslo kan se frem til en tilværelse samlet under ett tak i et moderne kontorbygg som er oppført for Statnett på Nydalshøyden.

Med «pistolen» mot hodet (08.03.2013)

I disse dager strømmer økonomiske resultater fra norske energiselskaper inn. Stort sett er det sørgelig lesning. Nesten uten unntak peker resultatpilene ned. Situasjonen er preget av relativ høy magasinfylling og lave strømpriser. Slik kommer det til å være i lang tid fremover.

Svakt resultat for konsernet TAFJORD (08.03.2013)

Foreløpig regnskap for konsernet TAFJORD viser et resultat på 51 mill. kr for 2012. Lave priser på produsert kraft til det nordiske kraftmarkedet, samt nedskriving av aksjeposter i vindkraftselskap er hovedårsaken til det svake resultatet.

Styrker kraftnettet i Sør-Norge (06.03.2013)

Siemens inngår rammeavtaler med Agder Energi Nett. Avtalen omfatter utstyr og tjenester for modernisering og fornyelse av en rekke transformatorstasjoner i det elektriske regionalnettet i Agder-fylkene.

Høyt investeringsnivå i kraftforsyningen (04.03.2013)

Kraftforsyningsnæringen investerte for et langt større beløp i 2012 enn i 2011. Det er ventet at denne veksten vil flate ut i 2013, og at industriinvesteringene vil falle.

Overtar som nettsjef i Hafslund (04.03.2013)

Kristin Lian (f. 1974) blir ny konserndirektør for Nett i Hafslund og administrerende direktør for Hafslund Nett AS fra 1. mars.

Elektroteknikk på norsk (01.03.2013)

Arbeidet med å få oversatt elektrotekniske termer til norsk fortsetter. Nå er ytterligere 552 bokmål- og nynorsktermer tilgjengeliggjort i Electropedia.

Større enheter tvinger seg frem (01.03.2013)

Er det behov struktureffektivisering i energibransjen? Aktørene selv gir ikke et entydig svar. Det er mange ulike interesser som krysser hverandre i dette spørsmålet. Sentralt står stordriftsfordeler mot lokal verdiskaping. Uavhengige eksperter er overbevist om at det går mot fem til seks store nettselskaper her i landet.

Kraftig fall i strømprisen (28.02.2013)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 29,1 øre/kWh i 2012. Dette er en nedgang på 36 prosent sammenliknet med året før. I 2012 var det også markant nedgang i strømprisen for tjenesteytende næringer og industri.

Nytt kraftnett lønnsomt for samfunnet (28.02.2013)

For hver krone som investeres i kraftnettet i Norge frem mot 2020, får samfunnet tre-fire kroner tilbake. Satsingen på nett og fornybar produksjon vil direkte og indirekte gi opptil 15 000 arbeidsplasser årlig frem til 2020. Det viser en fersk rapport fra THEMA Consulting Group, utført på oppdrag fra bransjeorganisasjoner og bedrifter både i kraftsektoren og på forbrukersiden.

Rekordhøg kraftproduksjon (27.02.2013)

Høg kraftproduksjon i fjerde kvartal medverka til ny rekord, både for kvartalet og samla for 2012. Nettoeksporten av kraft i løpet av året var òg den største på 12 år.

Vil bli nest størst (27.02.2013)

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi har store ambisjoner på vegne av selskapet. Han vil gjøre Agder til landets nest største energiselskap, skriver Agderposten.

Svak politisk satsing på fornybare energikilder (26.02.2013)

Norge bruker årlig nesten en halv milliard kroner til å forske på fornybare energikilder. Likevel vil ikke politikerne legge til rette for at den nye teknologien kommer i bruk.

Dalekovod sliter med økonomien (25.02.2013)

Den kroatiske ledningsentreprenøren Dalekovod har startet opp en finansiell restrukturering av selskapet grunnet økonomiske problemer i hjemlandet. I følge selskapet skal dette ikke gi vesentlige konsekvenser for deres internasjonale virksomhet, herunder for Statnetts prosjekter.

Konsesjon til viktig kraftledning (25.02.2013)

NVE gir BKK Nett konsesjon til oppgradering av den eksisterende 132 kV ledningen mellom Samnanger og Øystese. I tillegg gis det konsesjon for en større transformator mellom 132- og 300 kV i Samnanger transformatorstasjon.

Nytt rekordår for vindkraftproduksjon (21.02.2013)

NVEs årlige produksjonsrapport for vindkraft viser at det ble satt i drift 195,3 MW ny vindkraft i fjor. Samlet årsproduksjonen ble over 1,5 TWh.

Moderate priser tross kuldegrader (20.02.2013)

De norske vannmagasinene endte med en fyllingsgrad på 62,1 prosent i uke 3, som er 2,8 prosent lavere enn normalen i tidsrommet 1990-2012. I desember kom det normalt med nedbør i Norge. Målinger på Kise værstasjon i Ringsaker viser at desember ble 1,6 grader kaldere enn normalt.

Stor vekst i planlagte nettinvesteringer (20.02.2013)

Nettselskapene planlegger en betydelig økning i sentral- og regionalnettsinvesteringene fremover.

282 gigawatt fra vind (19.02.2013)

Vindparker produserte 282,5 gigawatt strøm ifjor, ifølge bransjeorganisasjonen GWEC. Det er en økning på 19 prosent og ny rekord. Økningen på 19 prosent tilsvarer 44,7 gigawatt.

AMS tilbake på sporet (19.02.2013)

Olje- og energidepartementet har utsatt fristen for utrulling av smarte strømmålere (AMS) til 2019. Samtidig legges det opp til at nettselskapene selv får avgjøre om enkelte kundegrupper skal kunne unntas for nye målere. NVE har fått frist til 15. mars med å foreslå endringer i forskriften.

Redusert resultat for Statnett (18.02.2013)

Statnett konsern fikk i fjerde kvartal 2012 et resultat etter skatt på 115 millioner kroner, sammenlignet med 226 millioner kroner for samme periode i 2011. For året 2012 ble resultat etter skatt 837 millioner kroner sammenlignet med 1 000 millioner kroner for året 2011. Reduksjonen skyldes både lavere inntekter og økt ressursinnsats for å håndtere økt prosjektvolum i 2012.

Vil tilrettelegge for økt nettkunnskap (18.02.2013)

På tross av at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nylig gav nettselskapene vesentlig bedre rammevilkår for å drive med forskning og utvikling, har endringen ikke medført en betydelig økning i nettselskapenes forskningsinnsats. Energi Norge ber nå om innspill fra nettselskapene om hva som kan gjøres for å bedre innsatsen.

ENERGIX Nye konsepter (13.02.2013)

Forskningsrådet går nye veier for å få frem banebrytende idéer om miljøvennlig energi, idéene som ikke passer inn i de ordinære utlysningene. Målet er å få flere nye konsepter som kan skape gjennombrudd på energisektoren.

Solide tall fra Agder Energi (13.02.2013)

Agder Energi hadde i 2012 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på majoritetens andel på 700 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 450 millioner kroner.

Rekordhøy kraftproduksjon i 2012 (12.02.2013)

Produksjonen av kraft var på hele 147,8 TWh i 2012. Det er en økning fra året før på 15 prosent og det høyeste nivået som er registrert.

Energikampen vant Emmy-pris (11.02.2013)

Enova, produsentselskapet Fabelaktiv og NRK Super vant den prestisjefylte Emmy Kids Awards for barne-tv-programmet Energikampen fredag kveld. Programmet har engasjert tusenvis av barn og unge over hele landet til å lære mer om energi og klima.

Ingen tid å miste! (08.02.2013)

Tidligere denne uken deltok rundt 150 representanter for energibransjen fra hele landet på Brannforum 2013 i Bodø. Konferansesalen var fylt til randen med realkompetanse om sikkerhet i energiforsyningen, men det bekymrer at det var så mye grått hår å se.

Ingen ny regionalnettsordning (07.02.2013)

NVE vedtok i fjor å innføre en ny ordning for omfordeling av kostnader i regionalnettet – til sterke protester fra Energi Norge og medlemsbedriftene. I går kom det melding fra NVE om at de skrinlegger det videre arbeidet med å innføre ny regionalnettsordning, etter pålegg fra Olje- og energidepartementet (OED). Kraftnæringen har dermed fått gjennomslag for sitt syn om at ordningen ville bli unødvendig dyr, svekke nettselskaper som eier regionalnett og stride mot EU-lovgivning.

Nettselskapenes egen skyld (06.02.2013)

Det er i all hovedsak nettselskapenes egne valg og eget kostnadsnivå som gjør at de kommer ut med lav kostnadseffektivitet i såkalte DEA-analyser, viser ny NVE-rapport.

Nettleien øker med 80 kroner (05.02.2013)

Nettleien for en gjennomsnittlig husholdning blir 0,9 prosent høyere i 2013 enn i 2012. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år tilsvarer økningen 80 kroner.

To dager med brann og sikkerhet (05.02.2013)

I dag åpner Brannforum 2013 i Bodø, med Salten Kraftsamband (SKS) som lokalt vertskap. 150 deltagere fra energiselskaper i hele landet er med. Her er det brannvern og sikkerhet i kraftforsyningen som gjelder, med oppmerksomheten konsentrert om krisehåndtering, hendelser, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Dyster dødsbrannstatistikk for januar (04.02.2013)

Hittil i år har 15 personer omkommet i brann. Tallet uroliger oss.

Statnett etablerer markeds- og driftsforum (04.02.2013)

Statnett etablerer et markeds- og driftsforum for å styrke dialogen med kundene. På agendaen vil det være saker av prinsipiell og strategisk art som vil dekke Statnetts utvikling på markeds- og driftsområdet.

Fornybar sektoranalyse i nord (01.02.2013)

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har gitt Analyse & Strategi AS i oppdrag å gjøre en sektoranalyse av fornybar energi-sektoren i Nord-Norge.

Frivillig eller under politisk press? (01.02.2013)

I den senere tid har vi mottatt kryptiske meldinger fra energibransjen. I flere av dem står Statkraft sentralt. Hva er under oppseiling? Er det konturene av en omfattende strukturprosess som avtegner seg?

Statnett ber om innspill (31.01.2013)

Statnett er utpekt som utredningsansvarlig for sentralnettet. I 2013 skal vi oppdatere nettutviklingsplanen for sentralnettet med horisont frem mot 2035. Et sentralt spørsmål vil være hvordan forbruk, produksjon og behovet for overføringskapasitet utvikler seg?

Stevner revisor for retten (30.01.2013)

Troms Kraft AS stevner revisjonsselskapet Grant Thornton Sweden AB og revisor Elisabeth Simonsson inn for retten, og saksøker revisjonsselskapet for 1.774 millioner svenske kroner.

90 000 strømkunder får redusert nettleie (29.01.2013)

NVE har tildelt 120 millioner kroner til de 25 nettselskapene som har høyest nettleie. Selskapenes 89 342 kunder får i gjennomsnitt redusert nettleien med 6,9 øre/kWh.

Fra montører til ingeniører i BKK (29.01.2013)

- Vi klarte det, stråler Thomas Steine og Birgitte Svanevik i BKK, som sammen med sine femten medstudenter kan feire at fire år med studier er tilbakelagt.

Endringer i eierskap i vest? (28.01.2013)

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS (BKK), Statkraft AS, Haugaland Kraft AS, Sunnhordland Kraftlag AS og Sognekraft AS, har inngått en intensjonsavtale om å gjennomføre endringer i eierskap i BKK og i kraftverk på Vestlandet. Partene skal arbeide for en transaksjon som vil innebære et betydelig bytte av aktiva.Mange skiftet kraftleverandør i 2012 (28.01.2013)

I 2012 foretok norske husholdninger 316 600 leverandørskifter. Det er en økning på om lag 14 prosent fra 2011. Man må tilbake til 2003 for å finne flere leverandørskifter i løpet av ett år.

Mammon versus samfunnsansvar (25.01.2013)

Det går ubekreftede rykter om fusjonssamtaler mellom Agder Energi og Skagerak Energi. I så fall er det er ikke første gang eierkommunene i de to selskapene forsøker å finne hverandre i et fellesskap. For ikke så mange år siden ble det gjort forsøk på å etablere Interkraft med forankring i den samme konstellasjonen. Den gangen strandet det. For mange kommunestyrer skulle være med på å bestemme.

Ny rekord i strømforbruket (24.01.2013)

Aldri før har nordmenn brukt så mye strøm som i går morges. Den nye rekorden er på 24 180 MW. Den gamle rekorden fra 6. januar 2010 lød på 23 994 MW.

Brannfarlig vinterkulde (23.01.2013)

Tallet på omkomne i brann så langt i år er urovekkende høyt. Det er grunn til å gå ut og anmode boligeiere om å være forsiktige med bruk av åpen ild, vedfyring og andre typer oppvarming.

Et steg nærmere felles strømfaktura (23.01.2013)

Interessen for fellesfakturering av strømregning og nettleie øker blant forbrukerne. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presiserte nylig at energilovgivningen ikke er til hinder for at nettkunder kan overlate mottak av nettleiefakturaen til egen kraftleverandør.

Meir enn 50 arbeidsår i BKK (22.01.2013)

Offisielt har Kristen Finn Daae frå Haugsdalen jobba i BKK i 50 år. Men alt i 1958, året etter han gjekk for presten, vart han hyra inn som sidemann på ein BKK-lastebil.

Et løft for samfunnsøkonomisk verdi (21.01.2013)

Et ekspertutvalg har på oppdrag fra regjeringen, gjennomgått rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. Energi Norge er fornøyd med utvalgets anbefalinger knyttet til verdsetting av klimatiltak, og mener en høyere CO2-pris er avgjørende for å sikre økt bruk av klimavennlig energi.

Statnett er PAS 55 sertifisert (18.01.2013)

Statnett har kvalifisert seg til sertifisering etter kvalitetsstandarden PAS 55 av ’Lloyd's Register.

Inviterer til temadag i Danmark (17.01.2013)

Under overskriften ”Dansk energi i bevægelse” inviterer Kamstrup alle interesserte fra elsektoren til temadag på Hindsgavl Slot i Middelfart, 6. februar, om utfordringer og løsninger for fremtidens intelligente elforsyning.

Kjønnsbalansert styre (15.01.2013)

Maria Sandsmark ble på ekstraordinært foretaksmøte i Statnett SF den 11. januar valgt til styremedlem i Statnett SF. Sandsmark har doktorgrad i samfunnsøkonomi og er forsker ved Møreforskning i Molde. Hun er valgt for perioden frem til ordinært foretaksmøte i 2014.

Statkraft vil ikke deles (14.01.2013)

Høyre og Frp vil dele Statkraft i to selskaper om de kommer vinner valget. Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen mener dagens modell gir best verdiskaping og ønsker ikke å splitte opp konsernet, skriver Dagbladet.

Taper i konkurransen (14.01.2013)

En lang tradisjon med aluminium i Horten går mot slutten. Horten Aluminium Conductors skal flytte til Østerrike.

Forskningsmidler til energiprosjektet "SOVN" (11.01.2013)

Norges Forskningsråd har besluttet å støtte Statnetts energiprosjekt "SOVN". Prosjektet skal starte i 2013 og vare i fire år.

Slipp kabelprosjektene fri! (11.01.2013)

I 2020 er det forventet et overskudd i det nordiske kraftmarkedet på 40 TWh. Egoistisk sett er det bra for oss som strømkunder. Langvarige lave strømpriser er i sikte. Sett fra et klima- og samfunnsøkonomisk ståsted er det dårlig nytt. Mens vi «fråtser» i overflod av fornybar energi kveles landene rundt oss i forurensning fra fossilt fyrte kilder.

Strengere krav til leveringskvalitet (10.01.2013)

De nye forskriftene om leveringskvalitet er nå fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Energi Norge mener at resultatet er langt bedre enn forventet, og at de nye forskriftene imøtekommer kundenes krav om økt leveringskvalitet.

Fra ord til handling (09.01.2013)

Styret i Energi21 jobber med å realisere strategien og kommer med flere tiltak i første kvartal 2013. Du er også invitert til å komme med gode råd.

Skogrydding i kraftbransjen (09.01.2013)

Om lag 25 prosent av alle strømbrudd her i landet skyldes trefall ved kraftlinjene. I en ny NVE-rapport sees det nærmere på hvordan skogrydding i kraftsektoren kan ivareta både forsyningssikkerhet og miljøhensyn.

På startstreken til et turbulent energiår (04.01.2013)

Nord-Trøndelag E-verk varsler nedbemanning og kostnadskutt. Det samme gjorde Agder Energi i fjor høst. Offentlige eiere setter energiselskaper under økonomisk press. Årsaken er utsikter til vedvarende lave strømpriser og redusert inntjening. 2013 kommer til å bli et turbulent år for energibransjen.

Iverksetter ekstern gjennomgang (03.01.2013)

Pressemelding: Styret i TrønderEnergi Nett AS (TEN) har besluttet en ekstern gjennomgang av selskapets rutiner etter at Trondheim Kraft i en klage til NVE framsetter påstander om at TrønderEnergis markedsselskap benytter uredelige metoder med bruk av nettselskapets kundebase som kilde.

Må kutte kostnader (03.01.2013)

Nord-Trøndelag E-verk må spare penger og overfor bedriftsforsamlingen i det fylkeseide selskapet er det foreslått å ”fjerne” 109 årsverk. I dag er det ansatt rundt 1 000 i NTE.

Samarbeid om ledninger i vest (02.01.2013)

Sunnhordland Kraftlag, BKK Nett og Statnett har inngått en avtale om samarbeid for å oppgradere Statnetts kraftledninger mellom Sauda og Samnanger, og har også intensjon om et langsiktig samarbeid for ytterligere planlegging og utvikling av ledningsnett på Vestlandet.

Klar tale fra Ungt energiutvalg (20.12.2012)

Stopp utviklingen av gasskraft og sats på nye og umodne teknologier for fornybar energi. Det er to av oppfordringene til Statkraft fra flertallet av ungdomspolitikerne i Ungt energiutvalg.

Sjekk strømprisen (20.12.2012)

Kraftleverandørene er pliktige til å kjøpe en høyere andel elsertifikater i 2013 enn i 2012. Elsertifikatkostnaden inngår i strømprisen, og det kan være lurt å sjekke om du har en god strømavtale også etter nyttår.

Mye å spare på strøm i 2012 (19.12.2012)

En gjennomsnittskunde hos Eidsiva Energi vil kunne spare om lag 3000 kroner på strømregningen i år i forhold til 2011.

Store bevilgninger til energiforskning (19.12.2012)

Norges forskningsråd har bevilget ca. 25 millioner til fornybarnæringens fellesfinansierte forskningsprosjekter. – Viser at samarbeid gir belønning, sier direktør for Kompetanse og forskning i Energi Norge, Mona Askmann.

Fem fikk dispensasjon (18.12.2012)

Fem nettselskaper er gitt dispensasjon for en del av sine kostnader i forbindelse med ekstremværet Dagmar. Fire selskaper har fått avslag fordi de allerede er kompensert gjennom mindreavkastningsreglene, mens sju har fått avslag fordi de økonomiske virkningene er begrensede.

Informasjon om kraftmarkedet og elsertifikater. (17.12.2012)

Fra nyttår 2012 innførte myndighetene elsertifikatplikt på kraftleveranser i Norge i likhet med Sverige som har hatt dette siden 2003. Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020.

Vinden som blåste i fjor (17.12.2012)

Hvor sterk var egentlig orkanen Dagmar som rammet Norge 25. desember 2011? Hvor ofte må vi påregne å oppleve et slikt uvær? Studien "Vinden som blåste i fjor" gir svar på disse spørsmålene.

Strømprisgaloppen – nok en gang! (14.12.2012)

Så er vi der igjen. På vei mot en kraftig økning av strømprisen. I sommer pendlet KWh-prisen under 30 øre eks avgifter. Nå, midt i desember, har den godt og vel passert 50 øre. Bortimot en fordobling i løpet av noen få måneder. Det er mange som kommer til å få «bakoversveis» når desember-regningen dumper ned i postkassen.

146 kraftverk med el-sertifikat (13.12.2012)

NVE har godkjent 146 kraftverk for el-sertifikater til nå i år. Bare 15 har fått avslag.

Strømprisen trakk KPI opp (13.12.2012)

Konsumprisindeksen (KPI) økte med 0,1 prosent fra oktober til november 2012, mye som følge av oppgang i elektrisitetsprisene. Fra november 2011 til november 2012 økte KPI med 1,1 prosent, mens KPI-JAE steg med 1,3 prosent i samme periode.

Norge på topp i energi-rangering (12.12.2012)

Olje- og energiminister Ola Borten Moe var i går til stede under lanseringen av rapporten Global Energy Architecture Performance Index Report 2013. Rapporten fra World Economic Forum måler styrker og svakheter i en rekke lands energisystemer ut i fra et helhetlig perspektiv. Rapporten fra World Economic Forum og Accenture ser på sammenhengen mellom økonomisk utvikling, tilgang på energi og bærekraftighet. Norge kommer ut på topp, etterfulgt av Sverige, Finland og Sveits.

Nytt fibernett i nord (12.12.2012)

Innen 2015 kan nordlendinger og nord-trøndere få ny og bedre internettilgang. Selskapet Stamfiber planlegger nemlig å bygge ny fiberkabel fra Trondheim til Narvik.

Vil ha flere leverandører med (11.12.2012)

Forbrukerrådet ønsker å overta kraftprisoversikten som i dag drives av Konkurransetilsynet. Rådet har ambisjon om å få alle norske strømleverandører med i oversikten.

Klarere krav i ny beredskapsforskrift (10.12.2012)

Klarere krav til risiko- og sårbarhetsanalyser, reparasjonsberedskap og IKT-sikkerhet er sentralt i den nye beredskapsforskriften NVE har fastsatt. I tillegg viderefører den nye forskriften dagens strenge krav til sikring mot hærverk og sabotasje.

Kraftlink til en milliard (10.12.2012)

ABB skal levere verdens lengste sjøkabel for høyspennings vekselstrøm og sørge for elektrisk kraft fra det norske strømnettet til olje- og gassfeltet Martin Linge i Nordsjøen.

Infrastruktur på gyngende grunn? (07.12.2012)

Mange har mistet strømmen de siste ukene. Avbruddsmeldingene står i kø. Fra alle kanter av landet rapporteres det om strømutfall. Ikke de store og langvarige hendelsene, men en irriterende rekke av korte bortfall. Det er ikke et ekstremvær som har feid inn over oss. Værsituasjonen er normal for årstiden. Er det konturene av en infrastruktur på gyngende grunn som trer frem?

Nettinvesteringer gir bedre forsyningssikkerhet (07.12.2012)

Nettselskapene står overfor store investeringer som vil gi strømkundene bedre forsyningssikkerhet. Inntektsrammene øker med 4,3 milliarder kroner fra 2012 til 2013, men de fleste strømkundene får moderat eller ingen økning i nettleien i 2013.

Rekordhøyt strømforbruk (06.12.2012)

Det totale bruttoforbruket av strøm var 11 131 GWh i oktober 2012. Dette er en økning på 6,3 prosent sammenlignet med samme måned i 2011, og det høyeste nivået som er registrert for oktober siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet opp i 1979.

Robust balanse mellom forbruk og produksjon (04.12.2012)

Norge går vinteren i møte med en god balanse mellom momentant forbruk og produksjon, altså en god effektbalanse. Statnetts rapport Norsk effektbalanse, maksimallast vinter 2012-2013 viser at effektbalansen er god både for en normal kald og en svært kald vintersituasjon.

Åpner for raskere behandling (04.12.2012)

Regjeringen har fremmet Prop. 41 L om endringer av energiloven kapittel 2 om saksbehandlingen. Proposisjonen er en oppfølging av de forslag til endringer i konsesjonsbehandlingen for store kraftledningssaker som ble varslet i nettmeldingen (Meld. St. 14 (2011-2012)).

Christian Stav ny konsernsjef i NTE (03.12.2012)

Christian Stav er tilsatt som ny konsernsjef i NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) og tiltrer umiddelbart. Han har vært konstituert i stillingen siden 1. juli. – Christian Stav er tilsatt som konsernsjef fordi han er best egnet til å lede NTE gjennom de omstillingene selskapet nå står overfor, sier styreleder i NTE Bjørnar Skjevik.

Profilerer seg med ski kombinert (03.12.2012)

Helgelandskraft (HK) har en sterk posisjon og et godt omdømme på Helgeland. Nå satser energiselskapet å profilere seg på landsbasis. Det er inngått sponsoravtale med Norges Skiforbund kombinert.

Modent for strukturelle grep (30.11.2012)

I flere år var det stor ståhei i forbindelse med konkurranseutsetting av entreprenørvirksomhet i nettselskaper. El & IT Forbundet satte seg kraftig til motverge. Energibransjen spådde død og fordervelse dersom de ikke fikk viljen sin. Etter at fagforbundet til slutt trakk det lengste strået har det vært stille. Nå er det duket for et nytt oppgjør. Denne gang i entreprenørselskapenes egne rekker.

Eggan overtar etter Gagnat (29.11.2012)

Tormod Eggan (40) blir ny direktør for TrønderEnergi Kraft AS. Han overtar etter Leidulv Gagnat (63), som etter eget ønske går over i en rådgiverstilling i selskapet. Gagnat har hatt denne posisjonen siden 1992.

Planlegger nytt elkraftlaboratorium (29.11.2012)

SINTEF Energi og Statnett har inngått en intensjonsavtale om å bygge et nytt elkraftlaboratorium i Trondheim – som ledd i arbeidet med å utvikle effektive overføringsnett for kraft.

KLP inn i Tussa (27.11.2012)

Tussa Kraft AS (Tussa) vil inngå ein avtale med Kommunal landspensjonskasse (KLP) om ein aksjepost på inntil 15 % i selskapet. Opplegget vil ha ein verdi på rundt 305 millionar kroner. Det blir gjort for å styrke eigenkapitalen i selskapet.

Scorer høyt på kundetilfredshet (27.11.2012)

Norsk energibarometers årlige kundetilfredshets-undersøkelse blant kundene til hele 15 små og mellomstore strømselskaper i Norge, viser at disse selskapene gjennomgående har svært tilfredse og lojale kunder. Best likt er Ustekveikja Energi, mens Odda Energi har de mest lojale kundene.

Krever storstilt kabelsatsing (23.11.2012)

På årets Zerokonferanse ble en fersk rapport om fremtidig politikk rundt mellomlandskabler lagt frem. – Hvis ikke Statnett klarer å holde en tilstrekkelig fremdriftsplan i utbyggingen må andre aktører slippe til, fastslo Marte Bakken, rådgiver i Zero.

Slå ring rundt vannkraften! (23.11.2012)

Høyre og Frp vil hjemfall til livs. Det er et realt politisk standpunkt, men neppe et utspill som kommer til å mobilisere velgeroppslutning. Fornybar energi, og da spesielt vannkraft, er et følsomt tema. Om «arvesølvet» settes i spill vil motkreftene være mange og sterke. Det kan koste dyrt å feilberegne sitt publikum.

Nytt marked for automatiske sekundærreserver (22.11.2012)

Etter å ha arbeidet med innføringen av sekundærreserver i Norden siden 2008, er det nå endelig klart for Frequency Restoration Reserves (FRR) leveranser i Norden. Norge vil som første land anskaffe og aktivere sekundærreserver.

Fra RENERGI til ENERGIX (21.11.2012)

RENERGI (Fremtidens rene energisystem) har vært Forskningsrådets store program innenfor energiforskning fra 2004 – 2013. RENERGI er nå i avslutningsfasen. Det nye programmet ENERGIX (Stort program energi) tar over stafettpinnen videre.

Presser på for mer sentralnett (20.11.2012)

Felles uttalelse fra dialogmøtet om utbygging av sentralnettet med 420 kV Ofoten-Varangerbotn.

Fornybar energi slår an blant unge (19.11.2012)

To av tre studenter ved ingeniørstudier innen elkraft og fornybar energi har et godt inntrykk av kraftbransjen som arbeidsgiver, dette viser en fersk undersøkelse fra TNS Gallup. – Vi ser at potensialet for rekruttering til fornybarnæringen er stort, mener Energi Norge.

Øvelse skal synliggjøre sårbarhet (19.11.2012)

Øvelse Østlandet 2013 vil foregå i tiden 3. – 6 desember neste år. Øvelsen skal synliggjøre sårbarhet og utfordringer for samfunnet i forbindelse med en tenkt orkan som rammer det sentrale Østlandet. Prosjektet ledes av NVE.

Det er av sine egne man skal ha det! (16.11.2012)

Hva er det som foregår i Hedmark og Oppland? De to fylkeskommunene har valgt LOS, med base i Kristiansand, som strømleverandør for perioden 2013-2017. Seks leverandører var med i konkurransen om kontrakten. En av disse var Eidsiva Energi, lokalt energiselskap med de to fylkeskommunene som medeiere. I anbudene mellom LOS og Eidsiva skilte det 0,5 øre/kWh.

Milliardinntekter fra strømeksport (16.11.2012)

Norge har netto eksportert 17 TWh kraft så langt i år, grunnet store nedbørsmengder og høy vannkraftproduksjon. Dette gir betydelige inntekter til kraftprodusentene og samfunnet, samtidig som strømkundene nyter godt av lave priser. Uten eksportmuligheten måtte produsentene sluppet vann fra magasinene rett på havet.

Strøm trakk prisideksen opp (15.11.2012)

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) økte med 0,6 prosent fra september til oktober. Hovedårsaken til oppgangen var høyere priser på elektrisk strøm. PIF gikk opp med 0,5 prosent fra oktober 2011 til oktober 2012.

På toppen av nordisk klimaindeks (14.11.2012)

Med 98 av 100 mulige poeng deler kraftselskapet Fortum på førsteplassen i Nordic Carbon Disclosure Leadership Index. Dette er en indeks som hvert år sammenstilles blant de 260 største selskapene i Norden. Nøkkelen til å skåre høyt i indeksen er en forretningsstrategi som tar hensyn til klimautviklingen.

Vi brukte mindre energi (14.11.2012)

Det totale energibruket sank med 5 prosent fra 2010 til 2011. Nedgangen var særlig stor innenfor husholdninger og tjenesteytende næringer.

Det går mot vinter og stigende strømpriser (13.11.2012)

Nå er vi på vei inn i den kalde årstiden, og vinteren nærmer seg med stormskritt. Dette betyr kaldere dager og økt forbruk, og at nedbøren i økende grad kommer i form av snø. Det betyr også at vi beveger oss fra et meget lavt prisnivå til et mer normalt vinterprisnivå. Prisprognosene ser fortsatt meget gunstige ut. I øyeblikket ligger de dyreste vintermånedene an til å bli opp mot 45-50 øre/kWh. Til sammenlikning er dette er omtrent på gjennomsnittet av de ti siste årene, og ca. 5 øre høyere enn november 2011

ABB løser en 100 år gammel elektroteknisk nøtt (12.11.2012)

En ny likestrømsbryter til bruk i overføring av høyspenning likestrøm vil være med på å forme fremtidens strømnett.

Ingen snarlig løsning på nasjonal smartgridstrategi (12.11.2012)

Styret i Energi 21 har bestemt seg for ikke å nedsette en innsatsgruppe for ”Smarte, fleksible energisystemer” slik det var fremmet forslag om. Smartgridsenteret jobber nå videre for å få strategiarbeidet i gang.

Kampen om strømkundene (09.11.2012)

De landsdekkende strømleverandørene er på hugget. Med helsides annonser i riksaviser, adresserte kampanjer på epost og direktemarkedsføring på andre måter gjør de seg lekre for oss. Det er høst. Strømprisene er lave, og det kommer de til å være i lang tid fremover. Nå er det volum som skal redde stumpene.

Energibruken i husholdningene flater ut (07.11.2012)

Energibruken i husholdningene flater ut, men husholdningene bruker mer av den til oppvarming enn tidligere antatt. Det viser "Energibruksrapporten 2012" fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Positivt fra Agder Energi (07.11.2012)

Agder Energi hadde pr. tredje kvartal et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 428 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 297 millioner kroner.

Overmoden for ekstern vurdering (02.11.2012)

Fra 1. november har NVE gjennomført en organisasjonsmessig justering. Det er 12 år siden noe tilsvarende ble gjort. Forholdsvis nytilsatte vassdrags- og energidirektør Per Sanderud har markert seg. Om de grep som er tatt setter NVE på sporet av en ny tid etterlater seg imidlertid flere spørsmål enn svar.

Moderate strømpriser (31.10.2012)

Kaldere vær gir økt strømforbruk og høyere priser nå, men det forventes moderate strømpriser til vinteren.

NVE med ny organisasjonsstruktur (30.10.2012)

For å møte fremtidens utfordringer har NVE i 2012 hatt en prosess for å gjennomgå og justere organisasjonen. Prosessen har vært initiert og drevet av NVE.

Oppfølging etter strømulykker (29.10.2012)

Du kan nå se frokostseminaret om oppfølging av elektrikere etter strømulykker på web-TV. På seminaret går man gjennom anbefalingene for undersøkelser og helseoppfølging ved strømgjennomgang, og hvordan de bør tolkes.

Lokale energiselskaper skaper verdier (26.10.2012)

Mindre og mellomstore energiselskap i distriktene betyr lokal vekstkraft, viktig sysselsetting, høy forsyningssikkerhet og god beredskap ved kriser. En energiselskap-ansatt gir ringvirkninger tilsvarende en annen arbeidsplass i lokalsamfunnet. Oppkjøp og fusjoner mot større selskaper vil kunne føre til flere tusen tapte arbeidsplasser i dagens eierkommuner.

På bakfoten med forskning og utvikling (26.10.2012)

I oktoberutgaven av fagbladet Energiteknikk (7-12) ligger det ved et bilag om forskning og utvikling (FoU) i energibransjen. Det er nedslående lesning. Elektroteknisk FoU er et sulteforet område i et av verdens mest elektrifiserte land. Som med så mye annet i energibransjen gikk «luften» ut av ballongen med liberaliseringen av kraftmarkedet på begynnelsen av 90-tallet.

Statnett har tredoblet utbyggingstakten (25.10.2012)

Statnett er godt i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. I år skal Statnett bygge 150 kilometer nytt nett. Det er en tredobling på tre år.

Vår elektriske fremtid gir muligheter (25.10.2012)

- Neste generasjon sentralnett skal bidra til økt forsyningssikkerhet samtidig som det bidrar gode klimaløsninger som innfrir politiske målsettinger og legger til rette for økt verdiskaping, påpekte Auke Lont på Statnetts Høstkonferanse i går.

For mange nettselskap (23.10.2012)

Jeg er opptatt av at nettselskapene drives rasjonelt og effektivt, og har i lang tid utfordret nettselskap og eiere til å tenke gjennom dagens struktur med så mange og små nettselskap. Vi er et land med 5 millioner innbyggere. Da er det mye med rundt 130 distribusjonsnettselskap.

Utformingen av kraftmarkedet skal vurderes (23.10.2012)

NVE skal utrede om kraftmarkedet og Statnetts systemdrift kan organiseres på en måte som gjør at eksisterende nett og produksjonssystem kan utnyttes mer effektivt enn i dag.

Navarsete eller Borten Moe? (19.10.2012)

Den åpenbart høye temperaturen i Senterpartiet strekker seg også mot energibransjen. Olje- og energiminister Ola Borten Moe står sentralt i striden. Med mer enn antydning til rødme i toppen flekser partileder Signe Navarsete med maktmusklene. Spillet om posisjoner kan komme til å koste dyrt. En effektivt parkert Ola Borten Moe vil være et tap for politikken.

Nye restriksjoner om bruk av kreosot (19.10.2012)

I sommer ble endringer i EUs regelverk for bruk av kreosot implementert i norsk lov. Regelverket innfører nye restriksjoner for bruk av kreosot i trestolper for ledningsføring.

Sittepinne kan redde Hubroen (18.10.2012)

Verdens største ugle, hubroen, er en av de mest truede fugleartene i Norge og er klassifisert som sterkt truet i den nasjonale rødlisten. Egne sittepinner til hubroen kan medvirke til at hubroen ikke risikerer livet når den setter seg på høyspentmastene.

Åpnet Ytre Vikna vindpark (16.10.2012)

Olje- og energiminister Ola Borten Moe åpnet i går Ytre Vikna vindpark i Vikna kommune i Nord-Trøndelag.

Videreutvikler det nordiske elmarkedet (15.10.2012)

Olje- og energiminister Ola Borten Moe ledet torsdag i forrige uke det nordiske energiministermøtet på Hell i Nord-Trøndelag. Tema for møtet var det nordiske elektrisitetsmarkedet, fornybar energi, energieffektivisering og nordisk energiforskning.

Innflytelse i spill (12.10.2012)

Hva slags spill som har foregått i bakrommene er ikke godt å si. Men et eller annet må det være. At regjeringen i statsbudsjettet for 2013 kutter brukerrådet i Statnett, og samtidig går bort fra ordningen om at det blant styrets medlemmer skal utpekes en representant for brukerne, må ha gitt ganske mange i energibransjen bakoversveis. Noen vil sikkert si at det er et slag under beltestedet.

Låner for første gang på 20 år (12.10.2012)

HelgelandsKraft (HK) planlegger uvanlig stor aktivitet de kommene årene. Det er grunnen til at vi for første gang på 20 år velger å ta opp lån, forteller økonomisjef Asle Bardal.

Nye eierkommuner i TrønderEnergi (11.10.2012)

Med forbehold om endelig kommunestyrevedtak i Tydal kommune, vil Tydal kommune komme på eiersiden i TrønderEnergi. Dette gjennomføres i forbindelse med TrønderEnergis kjøp av Tydal Komm. Energiverk.

LOS vant storkontrakt (10.10.2012)

I sterk konkurranse har LOS sikret seg en av landets største strømkontrakter. Avtalen med Offentlig Fellesinnkjøp Agder (OFA) er på mer enn 100 millioner kroner årlig, de neste seks årene. Avtalen omfatter strømleveranse til 23 kommuner på Agder, samt de to fylkeskommunene.

Viktig med god kundedialog (10.10.2012)

- For Statnett er god dialog med kundene våre svært viktig. Vi registrerer at regjeringen i forslaget til statsbudsjett har foreslått å oppheve sentralnettbrukernes råd og at direkte brukerrepresentasjon i Statnetts styre opphører, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i en kommentar.

Høy kraftproduksjon og nettoeksport (09.10.2012)

Produksjonen av kraft var på 11 067 GWh i august 2012. Det er 5,4 prosent høyere enn i samme måned i fjor, og det nest høyeste produksjonsnivået som er registrert siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet opp i 1979.

Kutter brukerrådet i Statnett (09.10.2012)

Statnett står foran sitt kanskje største investeringsprogram noen sinne. Energi Norge er derfor svært bekymret over at regjeringen nå kutter brukernes innsyn og innflytelse i Statnett, gjennom å legge ned det såkalte brukerrådet. Endringen ble varslet i forslaget til neste års statsbudsjett.

10 milliarder til Enova-fond (08.10.2012)

Regjeringen tilfører det nye Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging 10 mrd kroner i 2013. Avkastningen av disse midlene vil bli benyttet til regjeringens nye energi- og klimateknologisatsing som forvaltes av Enova.

Klare rammer for energipolitikken (08.10.2012)

I en egen del av budsjettproposisjonen gir regjeringen en status for energipolitikken. Der fremgår det at regjeringen har en bred energipolitikk, og at rammene for satsingen nå er nå lagt blant annet gjennom:

Solstormer - en utfordring for kraftforsyningen (05.10.2012)

Det er ventet høy solaktivitet ut inneværende år og i 2013. Det kan føre til økt frekvens av solstormer som kan forstyrre kraftforsyningen. 22. – 24. oktober samles verdens fremste eksperter på solstormer til konferanse i Oslo.

Streiken er over (05.10.2012)

– Vi er fornøyd med at vi nå har kommet fram til en løsning som begge parter kan leve med, sier Bjørg Ravlo Rydsaa, direktør i KS Bedrift, etter at streiken i energisektoren er over.

Auke Lont møtte EUs energikommissær (04.10.2012)

Auke Lont har møtt Europakommisjonens energikommisær, Gunther Oettinger, til samtale. Statnett-sjefen var invitert til EU's energisjef for å presentere Statnetts visjoner for det framtidige europeiske kraftnettet og det indre energimarkedet.

Innsats for lavere sykefravær (04.10.2012)

Mange omsetningsselskap i kraftnæringen sliter med høyt sykefravær på kundesentrene. Flere prosjekter i regi av blant annet Energi Norge, ser nå nærmere på hvordan man kan tilrettelegge for lavere sykefravær hos bedriftene.

En god dag for en løsning (03.10.2012)

5,3 prosent. Tankene har stoppet opp ved dette tallet. Er det mye, lite eller noe midt i mellom? Tall er ikke lett å forstå seg på, spesielt når de er tatt ut av sin sammenheng. Selv er jeg under middels brukbar i prosentregning. Om det er et godt nok grunnlag for å utløse en streik har jeg ingen forutsetninger for å uttale meg om. Konsekvensene har jeg imidlertid et rimelig godt bilde av.

Varsel om utvidet streik i energisektoren (03.10.2012)

EL&IT og Fagforbundet har nå varslet en betydelig opptrapping av den streiken som hittil kun har rammet ett konsern (NTE i Nord-Trøndelag). Fra mandag 8. oktober vil streiken kunne gjelde 23 energibedrifter over hele landet.

Ny statssekretær i OED (01.10.2012)

Kongen har i statsråd utnevnt politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul (32), til statssekretær for statsråd Ola Borten Moe i Olje- og energidepartementet.

Bra – men noe manglet (28.09.2012)

NRK-programmet Brennpunkt både engasjerer og irriterer. Tirsdagens utgave var ikke noe unntak. Da var temaet fornybarutbygging med oppmerksomheten primært konsentrert om vindkraft og grønne sertifikater. Mange tidligere programmer om kraftforsyningen har vært preget av mangel på kunnskap. Det var det ikke denne gangen. Innholdet belyste på en faglig fundert og tillitsfull måte ulike sider ved et tema med stor miljø-, klima- og samfunnsmessig betydning.

Streik i NTE (27.09.2012)

EL & IT Forbundet og Fagforbundet sa i natt nei til et lønnstilbud fra energibedriftene i KS Bedrift med en ramme på 5.3%. Arbeidsgiversiden forsøkte å komme arbeidstakerorganisasjonene i møte, men de valgte å gå til konflikt. Fra arbeidstidens start torsdag har 455 ansatte i Nord-Trøndelag E-verk lagt ned arbeidet.

Kan halvere utgiftene til gatelys (26.09.2012)

Gatebelysning koster norske kommuner store summer. Nå tas mobilnettet i bruk for å få bedre kontroll.

Streikevarsel for NTE (26.09.2012)

Meklinga KS Bedrift Energiavtalen starter tirsdag 25. september og fristen for å komme til enighet er satt til midnatt onsdag 26. september. En eventuell konflikt trer i kraft ved arbeidstidens begynnelse torsdag 27. september.

Fortsatt behov for insentiver (24.09.2012)

Tall NVE har innhentet viser at det i 2010 ble investert mer i distribusjonsnett enn noen gang tidligere, men Energi Norge etterlyser fortsatt forbedrede investeringsinsentiver for å sikre nok nett fram mot 2020.

Lite nettkapasitet = store inntektstap (24.09.2012)

Intenst høstregn og liten kapasitet i strømnettet har fått vannet til flomme over i magasinene. Flere kraftverk går på halv maskin fordi det ikke er plass til mer strøm i nettet.

Klemt mellom barken og veden (21.09.2012)

På den ene siden: stram offentlig styring. På den andre siden: krav til optimalt forretningsmessig pådriv. Det kan ikke være lett å være leder i energibransjen. Putter du på en dose med samfunnsansvar strammer grepet seg ytterligere til. Handlingsfriheten til ledere i energibransjen virker ikke spesielt romslig.

Styrker strømnettet på Sørlandet (20.09.2012)

Agder Energi Nett har søkt om konsesjon for en ny og forbedret tilknytning fra regionalnettet i Kvinesdal og Flekkefjord til sentralnettet i Kvinesdal.

Tester beredskapen i Vesterålen (20.09.2012)

Risikoen for langvarige strømbrudd og behovet for beredskap, er tema når Fylkesmannen i Nordland nå samler alle kommunene i Vesterålen.

«Prisfest» i strømmarkedet (19.09.2012)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26,1 øre/kWh i 2. kvartal 2012. Dette er en nedgang på 45 prosent fra samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 24 øre/kWh.

Ny konsernsjef i SFE (18.09.2012)

Konsernstyret i Sogn og Fjordane Energi har tilsett Terje Gjengedal som ny konsernsjef. Gjengedal kjem frå ei stilling som spesialrådgjevar og senior vice president i Statnett si strategieining. Tidlegare har han arbeidd 13 år i Statkraft, med både kraftnett, krafthandel og prosjektutvikling innan vind- og vasskraft.

Gir NVE smarte strømråd (17.09.2012)

Energi Norge lagt frem flere anbefalinger for NVE som skal sikre et standardoppsett for de nye digitale strømmålerne. Kraftnæringen avventer fortsatt flere viktige avklaringer før utrullingen av smart strøm (AMS) kan komme skikkelig i gang.

Troms Kraft på gyngende grunn (17.09.2012)

Troms Kraft-konsernet leverer svake tall for 1. halvår 2012. Konsernets driftsinntekter for perioden er 1.686 mill. kr. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er på 88 mill. kr. Konsernets resultat etter skatt er negativt med 159 mill. kr.

Hva er det eierne vil? (14.09.2012)

Eierne i Eidsiva Energi gransker seg selv. Formålet er å få kunnskap om hvordan 26 kommuner og to fylkeskommuner utøver sitt eierskap. Det kan bli en interessant øvelse. Kontrollen gjennomføres med forankring i kommuneloven. En viktig innfallsvinkel er hvilke mål og strategier eierne har satt for sitt engasjement i selskapet.

Viktig bidrag for norsk industriutvikling (14.09.2012)

Regjeringen presenterte nylig en kompensasjonsordning for industrien som skal bidra til at økt strømpris som følge av EUs kvotesystem ikke fører til karbonlekkasje. Energi Norge mener dette er et viktig bidrag for til å sikre grunnlaget for en videreutvikling av norsk kraftkrevende industri.

Epland overtar i Otera (13.09.2012)

Styreleder Hans Jakob Epland går inn som administrerende direktør i Otera AS. Jan Sigvartsen går over i nyopprettet stilling som direktør for økonomi og forretningsutvikling.

Veileder for utbetaling (13.09.2012)

NVE har utarbeidet en veileder om hvordan bestemmelse i kapittel 9A i kontrollforskriften om utbetaling ved svært langvarige strømavbrudd kan oppfylles.

Fortsatt høy kraftproduksjon (12.09.2012)

Produksjonen av kraft var 10 310 GWh i juli 2012. Det er 2,2 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Selv om det var en nedgang i produksjonen sammenlignet med året før, var kraftproduksjonen i juli den fjerde høyeste siden statistikken startet opp i 1979.

Skagerak Energi samlet i Porsgrunn (12.09.2012)

Energikonsernet Skagerak Energi flyttet inn i nytt hovedkontor i månedsskiftet april/mai. To år har det tatt å reise det moderne kontorbygget som har en markant plassering midt i Porsgrunn.

Afrikas framtid er elektrisk (11.09.2012)

Uganda er et av landene i Øst-Afrika med kraftigst vekst. Strømforbruket i Oslo Vest, der Statnett har sitt hovedkontor, overstiger likevel det samlede forbruket i Uganda der 33 millioner innbyggere må dele på de tilgjengelige kilowattimene.

Lokalt eller sentralt eltilsyn? (11.09.2012)

-Skal vi ha et el-tilsyn eller et lokalt el-tilsyn? Spørsmålet konstituert avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad stilte i sitt åpningsinnlegg på DLE-konferansen, som i disse dager pågår i Trondheim., besvarte han selv på følgende måte:

Frykter fagarbeidersvikt (10.09.2012)

I 2030 kan vi mangle 60.000 fagarbeidere i norsk arbeidsliv. Hvordan skal vi da få de gode løsningene fra tegnebrettet og ut i virkeligheten? Slik åpnet kunnskapsminister Kristin Halvorsen oppstartkonferansen for de faglige rådene den 5. september på Gardermoen.

10 år med Smøla vindpark (07.09.2012)

Statssekretær Eli Blakstad deltok på 10-års jubileumet til Smøla vindpark i Møre og Romsdal tidligere denne uken. - Smøla er et godt eksempel på hvordan vindkraft kan bidra positivt i lokalsamfunnet, sa hun i sitt innlegg i forbindelse med markeringen.

Hva skal vi gjøre med ledningene? (07.09.2012)

I Bærum står kommunen og Hafslund mot hverandre i en sak som kan få store konsekvenser for energibransjen. Etter to runder i rettsapparatet er spørsmålet om flytting av ledninger i stolper til grøft i bakken fortsatt uavklart. Nå står saken på terskelen til Høyesterett. Utfallet der er det mange i energibransjen som ser frem til med bekymrede rynker i pannen.

Selskapskontroll i Eidsiva (06.09.2012)

Media har omtalt at eiere i Eidsiva Energi ønsker å gjennomføre en kontroll av hvordan de 26 kommunene og to fylkeskommunene som eier Eidsiva utøver sitt eierskap. Denne kontrollen er nå i gang.

Strømmarkedet nå (05.09.2012)

Den senere tid viser hvor vær-avhengig strømprisene er i Norge. Selv med relativt fulle vannmagasiner, og fortsatt den mest nedbørrike perioden i året foran oss, skal det ikke mer enn noen dager med litt tørrere vær til før prisen stiger kraftig. Likevel er det fortsatt all grunn til å se lyst på strømprisene framover. Realiteten er at prisen foreløpig har steget fra et ”historisk” lavnivå (ca. 10 øre/kWh) til et noe mer ”ordinært” lavnivå (ca. 15 øre/kWh). Det vil si at det er fortsatt et godt stykke igjen før strømprisene vil gi oss særlig hodebry.

Store investeringer i kraftforsyning (04.09.2012)

Samlede investeringer i 2012 blir merkbart høyere enn hva de var i 2011. Høye tall for kraftforsyning er hovedårsaken til veksten. Anslaget for 2013 antyder en stabil utvikling i investeringsnivået.

Datatilsynet er skeptisk (03.09.2012)

Datatilsynet finner det uheldig dersom staten velger å sentralisere lagring av personopplysninger som inngår i de enkelte individuelle forhold mellom kunde og private leverandører i et konkurransebasert marked sier Datatilsynet i en kommentar til NVE om Statnetts ESK rapport.

Ny kraftledning satt i drift i Rogaland (31.08.2012)

I går markerer Statnett åpningen av den nye kraftledningen mellom Sauda og Liastølen, med videreføring til Saurdal, i Rogaland. Det er totalt ca. 35 km ny kraftledning som nå bidrar til sikrere strømforsyning i regionen og samtidig gjør det mulig å bygge om Statnetts eldre ledninger på Sør- og Vestlandet.

Sterke signaler om nedbemanning (31.08.2012)

Første halvår 2012 oppnådde Agder Energi (AE) et resultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 407 millioner kroner. Dette er en fordobling sammenlignet med tilsvarende periode i 2011. Omtrent samtidig opplyser konsernet at bemanningen i administrative funksjoner skal reduseres med 55 årsverk. Det er gode grunner til å følge utviklingen i AE med årvåken oppmerksomhet.

Fremtiden er elektrisk (30.08.2012)

- Fremtiden er usikker, men elektrisk fastlo Auke Lont, mens IEA-sjefen noterte flittig. Statnetts bidrag til at Norge skal nå sine klimamål er å bygge nytt og smartere nett.

Kutter i bemanningen (28.08.2012)

Agder Energi reduserer bemanningen i administrative funksjoner med 55 årsverk. I den forbindelse har 19 medarbeidere fått tilbud om sluttpakke eller førtidspensjon.

Tøffe forhandlinger om energieffektivisering i EU (23.08.2012)

Etter flere måneder med tøffe forhandlinger har Rådet og Europaparlamentet endelig kommet til enighet om et nytt energieffektiviseringsdirektiv. Det nye direktivet forplikter EU til å redusere sitt samlede energiforbruk med 17% innen 2020. Mange av energieffektiviseringstiltakene er forventet å komme i byggenæringen.

Sør-Rogaland må forsterke strømforsyningen (22.08.2012)

Lyse og Statnett har i lengre tid arbeidet med å finne løsninger for en ny sentralnettlinje inn til vår region. I dag legges det fram en rapport som belyser behovet for ny linje og viser fem forslag til mulige løsninger. Alternativene baserer seg i stor grad på de eksisterende strømlinjene som i dag fører strøm fra Lysebotn og inn til regionen.

Ny fireårsavtale for Enova (29.06.2012)

En ny avtale er på plass mellom Olje- og energidepartementet og Enova: - Vi er stolt og glad for den tilliten vi er vist gjennom den nye fireårsavtalen med vår eier Olje- og energidepartementet. Vi ser spennende muligheter innenfor de nye rammene, målene og den nye klimadimensjonen i avtalen, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad.

Klimaforskning med kvalitet (27.06.2012)

Norsk klimaforskning er evaluert og får stempelet ”imponerende”. NVE er en av 78 norske institusjoner som inngår i evalueringen.

SINTEF-ledet prosjekt hedret på Rio+20 (26.06.2012)

EU-prosjektet EcoGrid, der SINTEF er koordinator, har fått plass på ei fasjonabel "bærekraft-liste" som ble offentliggjort i Rio onsdag i forrige uke. Stikkord er smarte kraftnett, sol- og vindkraft.

Inspirerer til mer forskning og utvikling (25.06.2012)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig foreslått at nettselskapene skal kunne bruke opp til 0,3 prosent av eget avkastningsgrunnlag på forskning og utvikling. – Et viktig steg i retning mot et smartere strømnett, mener Energi Norge.

Små endringer i energibruken (25.06.2012)

Den samlede energibruken i industri og bergverk var i 2011 på 80 384 GWh. Dette er på samme nivå som i 2010, da forbruket utgjorde 80 476 GWh. De totale energikostnadene økte med 5,4 prosent, opp til 20,3 milliarder kroner.

Begrens utbyttene! (22.06.2012)

Denne uken har NVE åpnet for at nettselskapene kan få større avkastning på sine investeringer. Det kompliserte nettregimet setter grå hår i hodet på folk i energibransjen. Uansett hvordan man snur og vender på det slår det galt ut for noen. Like sikkert er det at det er vi som strømkunder som til syvende og sist sitter igjen med regningen.

Kan gje straum til 2700 bustader (21.06.2012)

BKK søkjer konsesjon for å bruka Vossadalsvatnet i Kvam til kraftproduksjon i Samnanger. Ved å overføra vatnet kan eksisterande kraftverk i Samnangervassdraget nyttast, utan behov for nye demningar eller kraftleidningar.

Høyere avkastning på nettinvesteringer (20.06.2012)

For å sikre at nettselskapene skal være i stand til å gjennomføre de omfattende investeringene de står overfor, foreslår NVE at selskapene skal kunne ha høyere avkastning enn i dag.

Tar strømgrep i Sverige (20.06.2012)

Hafslund går tyngre inn i det nordiske sluttbrukermarkedet som et naturlig steg videre for konsernet. I samarbeid med Göta energi satses nå på større bedriftskunder også i Sverige.

Strømpriser ned mot 30 øre/kWh (19.06.2012)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdninger, utenom avgifter og nettleie, var 34,4 øre/kWh i 1. kvartal 2012. Det gir en nedgang på 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 33,3 øre/kWh.

Studiesatsing ble suksess (19.06.2012)

I vår ble hele 24 vannkraftingeniører uteksaminert fra NTNU. Institutt for vann- og miljøteknikk er i kraftig vekst etter en omfattende fellesinnsats fra kraftnæringen.

Kabler gir dyrere strøm (18.06.2012)

Fafo-rapporten: Klemt mellom Kina og klima – plass til kraftintensiv industri i Norge?, som Industri Energi tok initiativet til i 2009, konkluderer at økt kabelkapasitet, flere utenlandskabler, uansett scenarie, vil gi prisøkning på strøm i Norge.

Samarbeider i utviklingsland (18.06.2012)

Statnett og Norad har undertegnet en samarbeidsavtale. Den innebærer kompetansedeling som kommer energirelaterte prosjekter i utviklingsland til gode.

Postjournal på plass (15.06.2012)

Eidsiva har nå postjournal for morselskapet Eidsiva Energi AS på plass og i drift. Dette er i tråd med avgjørelsen hos fylkesmannen i Hedmark, etter en klage fra avisen Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Sjefer som går (15.06.2012)

Det er ikke så ofte sjefer i norsk energibransje, av ulike årsaker, forlater sine stillinger. I nær fortid kan jeg bare komme på Svein Fredriksen i Hammerfest Energi, Ove Skrøvseth i Svorka Energi og Hans Erik Horn i E-CO Energi. Nå kan ytterligere et navn føyes til. Torbjørn Schei har trukket seg som konsernsjef i Troms Kraft.

Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport (12.06.2012)

Produksjonen av kraft var på hele 12 081 GWh i april 2012. Det er 43 prosent høyere enn i april i fjor, og det høyeste nivået som er registrert for denne måneden siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet opp i 1979. Nettoeksporten var også på et rekordhøyt nivå.

Økte investeringer i 2012 (12.06.2012)

Investeringsnivået innen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i 2012 blir høyere enn i 2011. Betydelige investeringer i kraftforsyning er hovedårsaken til dette. Anslagene for 2013 antyder svakere vekst neste år.

Bedre rapportering fra nettselskapene (08.06.2012)

NVEs oppfølging av nettselskapenes daglige rapportering til Statnett gir resultater. Rapporteringsgraden har økt fra 65 prosent i april 2011, til 97 prosent i april i år.

Exit Eliaden for energibransjen? (08.06.2012)

Ved en vegg i energihallen på Eliaden står en musikker og spiller sørgelige melodier på fiolin. Tonene føyer seg inn i stemningen i hallen. Her er mer enn halvtomt for besøkende. Et begrenset antall utstillere rister på hodet. Det ikke mye som minner om en faglig massemønstring i energibransjen.

TrønderEnergi overtar Malvik Everk (07.06.2012)

PRESSEMELDING: Under forutsetning om godkjennelse av kommunestyret i Malvik, er det inngått avtale mellom Malvik kommune og TrønderEnergi AS om at Malvik Everk AS slås sammen med TrønderEnergi. Kommunestyret behandler saken 4. juni.

Rekordstore investeringer i kraftsektoren (06.06.2012)

Omlegging til et mer klimavennlig energisystem krever store investeringer i den norske kraftsektoren. I år vil sektoren for første gang passere industrien i investeringer. Veksten i bruk av elektrisitet kan på sikt gi grunnlag for en økt årlig verdiskaping på 35-40 milliarder kroner, samt rundt 15 000 nye arbeidsplasser, ifølge en ny rapport.

Ulikt syn på offentlig innsyn (06.06.2012)

Medier har hatt oppslag om at Eidsiva Energi nå vil opprette postjournal i tråd med krav i offentlighetsloven. Det er fylkesmennene som avgjør klager på avslag om innsyn i enkeltdokumenter.

Klimaet trenger et ambisiøst forlik (05.06.2012)

Fredag ble det brudd i forhandlingene om et nytt klimaforlik på Stortinget. Energi Norge er en av over 70 organisasjoner og privatpersoner som har samlet seg bak et opprop som ber regjeringen og opposisjonen om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen.

Endelig Hitra-konsesjon (01.06.2012)

Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) fikk rett før pinse sin aller første endelige vindkraftkonsesjon. – En etterlengtet milepæl, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind.

Elektrisitet trakk opp varekonsumet (31.05.2012)

Husholdningenes varekonsum gikk opp med 1,5 prosent fra mars til april 2012, viser sesongjusterte tall. Elektrisitet og brensel bidro til å trekke opp veksten med 1,3 prosentpoeng.

Strømmarkedet nå (30.05.2012)

Nå ser sommeren endelig ut til å ha ankommet, og sol og gode temperaturer setter fart i snøsmeltingen i høyfjellet. Det er Hafslund som per 24. mai rapporterer dette på sin hjemmeside om tilstanden i strømmarkedet, med følgende tilføyelser:

Nytt styre for Energi21 (25.05.2012)

Den nasjonale forskningsstrategien Energi21 får syv nye medlemmer i styret. Sverre Aam blir ny styreleder. Antall styrerepresentanter reduseres fra 16 til 12.

Kan påvirke fornybarutbygging (24.05.2012)

- De lave elsertifikatprisene kan skyldes at kraftoverskuddet allerede er i ferd med å bli for stort, mener Energi Norge. Lave sertifikatpriser var blant temaene på et møte for Energi Norges medlemmer i Ålesund den 15. mai.

Markert vekst i Fastlands-Norge (23.05.2012)

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 1,1 prosent i 1. kvartal 2012, etter en vekst på 0,8 prosent i de to foregående kvartalene, ifølge sesongjusterte nasjonalregnskapstall. Både vare- og tjenesteproduksjon viste klar vekst.

Torbjørn Skjerve fratrer i NTE (23.05.2012)

Torbjørn R. Skjerve har gitt styret i NTE Holding AS beskjed om at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef i selskapet. Skjerve går over i annen stilling i NTE fra 1. juli.

Eidsiva og offentlighetsloven (22.05.2012)

Avisen Gudbrandsdølen Dagningen (GD) retter søkelyset på Eidsivas forhold til offentlighetsloven. Eidsiva har vært pådriver for at Energi Norge har fremmet en sak for departementene om lik behandling for alle energiselskaper Vi venter nå på en avgjørelse, og departementet har lovet at den vil komme om kort tid.

Smart strøm-prosjekter i sluttfasen (21.05.2012)

Innføringen av smart strøm er i full gang. Både Statnett og Energi Norge leverer sluttrapport for egne Smart strøm-prosjekter den 31. mai.

La Folketrygdfondet investere i norske kraftkonsern (18.05.2012)

Folketrygdfondets mandat for forvaltning av Statens Pensjonsfond Norge (SPN) bør utvides slik at fondsmidlene kan investeres i norske kraftselskaper – fastlands-Norges største industri målt i kapital. SPNs fondsmidler bør ikke begrenses til børsaksjer. Eidsiva Energi gjør felles sak med Agder Energi, BKK, Lyse Energi, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Troms Kraft for å få til dette.

Mer nett er en forutsetning (18.05.2012)

- Jeg har ett hovedbudskap til dere: Tenk på nettet på det som gjør fornybarsatsingen mulig, sa Gunnar Løvås, konserndirektør Strategi og samfunnskontakt i Statnett i en av paneldebattene under 7-fjellskonferansen Fornybar Energi i Bergen.

Alvorlige konsekvenser ved strømbortfall (16.05.2012)

–Norske kommuner vil kunne få store problemer ved langvarig bortfall av elektrisk kraft i en kuldeperiode, fastslår avdelingsdirektør Per Kr Brekke i DSB. Funn i rapporten ”Nasjonalt risikobilde 2012” viser at mange kommuner har for dårlig strømberedskap.

Ingeniørløft må styrke fornybarbransjen (16.05.2012)

Energi Norge er svært fornøyd med at regjeringen varsler 300 ekstra studieplasser innen ingeniørfagene i revidert nasjonalbudsjett. – Nå er det viktig at midlene brukes til å opprette flere studieplasser innen fornybar energi, mener Energi Norge.

Høyere produksjon – lavere priser (15.05.2012)

BKK produserte 2,3 TWh vannkraft i årets tre første måneder. Det er en økning på 68 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Til tross for det høye produksjonsvolumet ble resultatet etter skatt per første kvartal 373 millioner kroner – en nedgang på 35 millioner kroner.

Venter store endringer i nettreguleringen (15.05.2012)

Regelverksflom fra EU, innføring av smart strøm og endringer i reguleringsmodellen for nettselskaper var tema på medlemsmøte i Energi Norge i Bodø 9. mai. - Nettselskapene må forberede seg på endrede rammevilkår framover, mener organisasjonen.

Stor oppgang i kraftproduksjonen (14.05.2012)

Produksjonen av kraft var på hele 12 880 GWh i mars 2012, en økning på 27 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Oppgangen kan ses i sammenheng med mye vann i norske magasiner.

Med nye bygg inn i en ny tid (11.05.2012)

For kort tid siden flyttet Agder Energi inn i nybygget hovedkvarter i Kristiansand. Nå er det samme nært forestående for Skagerak Energi, og i løpet av et års tid får Statnett nytt tak over hodet i Nydalen i Oslo. Store og toneangivende aktører i energibransjen flytter sine posisjoner inn i en ny og moderne tid.

Norges største Smart Grid pilot (10.05.2012)

Siemens har inngått en avtale med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk om en Smart Grid-løsning. Løsningen skal brukes i forbindelse med ”Demo Steinkjer”, der 772 kunder får mulighet til å teste hvordan morgendagens strømnett vil kunne bli.

Stabilt lave strømpriser (10.05.2012)

Det er få som klager på strømprisene for tiden, og det er selvfølgelig hyggelig. Og best av alt. Det er liten grunn til å tro at dette vil endre seg nå når sommeren banker på døren. Her er hva Hafslund og Lyse skriver om utviklingen i strømmarkedet til sine kunder:

Måler strømforbruk etter formål (09.05.2012)

For å spare strøm trengs mer kunnskap om hva strømmen brukes til. I et forskningsprosjekt måles nå energibruk for ulike elektriske apparater i tillegg til det totale strømforbruket i boligen.

Samarbeid sikrer over 20 årsverk lokalt (08.05.2012)

Gjennom lokalt samarbeid med Lys og Kraft Installasjon og Brødrene Helgesens EFTF har Ringeriks-Kraft Service sikret seg en stor kontrakt.

Nedgang i energiforbruket (07.05.2012)

Fra 2010 til 2011 gikk energibruken i Norge ned med 4,5 prosent. Nedgangen har sammenheng med rekordvarme i 2011, mens det var kaldt året før.

Når sant skal sies (04.05.2012)

I disse dager er fagbladet Energiteknikk nr.4-12 under distribusjon til leserne. Det mottagerne får i sine postkasser er 56 sider med bredt og variert faglig elektroteknisk innhold. I løpet av de åtte årene som er gått siden den nåværende redaksjonen overtok ansvaret for Energiteknikk, tidligere Elektro, har det vært en rivende utvikling i bransjen. Innholdet reflekterer på ulike måter denne utviklingen.

Tre personer varetektsfengslet (03.05.2012)

Med bakgrunn i stor interesse og pågang fra media om Kraft & Kultur-saken i Sverige, ønsker Troms Kraft å meddele følgende:

Ønsker flere studieplasser (03.05.2012)

NTNU bør øke opptaket til studieretningene Energi og miljø og Bygg- og miljøteknikk for å bidra til og sikre nok kompetanse til en storstilt fornybarsatsing, skriver Tekna og Energi Norge i et felles brev til universitetet.

Ny kraftledning mellom Ofoten og Hammerfest (02.05.2012)

NVE har i dag gitt Statnett SF konsesjon til å bygge 513 km ny 420 kV kraftledning fra Ofoten til Hammerfest. Konsesjonen omfatter også åtte transformatorstasjoner.

Konsesjon til Kvinesheia vindkraftverk (30.04.2012)

NVE har gitt SAE Vind DA konsesjon for å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Vest-Agder. Anlegget vil gi en kraftproduksjon på inntil 190 GWh, tilsvarende forbruket til cirka 9000 husstander.

Gode intensjoner, men svakt om fornybar energi (26.04.2012)

Energi Norge mener regjeringen har lagt frem en klimamelding med gode intensjoner, men lite konkrete tiltak for omlegging fra fossil til fornybar energibruk.

Et godt år for TrønderEnergi (25.04.2012)

TrønderEnergi-konsernet hadde i 2011 et resultat før skatt på 358 millioner kr mot 222 millioner kr i 2010. Etter skatt er årsresultat på 189 millioner kr mot 84 millioner kr i 2010.

Flere vil bli ingeniører – bra for fornybarsatsingen (24.04.2012)

Ferske tall fra Samordna opptak viser at 25 prosent flere har søkt ingeniørutdanning i år enn i fjor. Energi Norge mener dette er svært gledelig for den norske fornybarsatsingen, og håper universitetene og høgskolene følger opp med flere studieplasser.

Bedre nett-insentiver må til (23.04.2012)

Norges vassdrags- og energidirektorat må gi nettselskapene bedre økonomiske insentiver for å tilkoble ny småkraft til det lokale distribusjonsnett, samt gjøre regelverket enklere. Det er nødvendig for å få raskere investeringer i distribusjonsnettet.

Diskuterte energiveikartet i EU (23.04.2012)

Statssekretær Per Rune Henriksen deltok i forrige uke på EUs uformelle energiministermøte i Horsens (Danmark). Tema på møtet var EUs arbeid med langsiktige energipolitiske utfordringer.

Energibransjens tariffoppgjør er i gang (20.04.2012)

Onsdag 18. april startet EL & IT Forbundet og Energi Norge sine forhandlinger om en ny energioverenskomst. Målet er at partene skal bli enige om en ny avtale i slutten av mai.

Frykter tregere nettutbygging (19.04.2012)

Vi bekymret for at den nye behandlingsprosessen for nettsøknader som regjeringen nå foreslår vil forsinke utbyggingen av sentralnettet, uttalte Energi Norge i en åpen stortingshøring om nettmeldingen.

Lytt til klimavisjonærene! (17.04.2012)

- Økt utbygging av vann- og vindkraft har potensial til å bli en flau symbolpolitikk. For å gjøre suksess av symboler må klimavisjonærene få mer innflytelse, sier konsernsjef i BKK, Atle Neteland, i selskapets års- og samfunnsansvarsrapport for 2011.

Vi sløser ikke med strømmen! (13.04.2012)

Her forleden dumpet en pressemelding inn på PC,en. Den slo kort og kategorisk fast at Norge er på verdenstoppen i strømsløsing. De som står bak denne påstanden lider av åpenbar mangel på kunnskap. Selv om vi er blant de som bruker mest elektrisk strøm i verden er det liten grunn til å ha dårlig samvittighet. Det finnes en god forklaring på at det er slik.

Kutter i bemanningen (12.04.2012)

40 til 50 ansatte kan bli overtallige i Agder Energi. Det er avisen Fædrelandsvennen i Kristiansand som i dag gjør dette kjent på sin nettside. Nedbemanningen inngår som del av en større omorganisering i konsernet. Først nærmere sommeren vil det være klart hvem som eventuelt blir berørt.

800 millioner i utbytte (10.04.2012)

BKK foreslår å utbetale 800 millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2011. Statkraft og Bergen kommune, som er de to største eierne, vil henholdsvis få 399 og 302 millioner kroner.

Foreslår klimavalgfag i skolen (30.03.2012)

Ingeniørmangel og klimakrise danner bakteppet for at Energi Norge og Natur og Ungdom nå foreslår et nytt klimavalgfag for ungdomsskoletrinnet. – Dette vil bidra til å øke kunnskapen om klimaproblemet og kjennskapen til hvilken kompetanse vi trenger for å iverksette klima- og energiløsningene, mener organisasjonene.

Etterlyser bedre nettregulering (29.03.2012)

Storstilt utbygging av nye kraftverk i årene framover medfører en formidabel utfordring for nettselskapene som har ansvar for å få disse knyttet til nettet, og Energi Norge etterlyser bedre nettregulering.

Vil korte behandlingstiden (27.03.2012)

NVE-sjef Per Sanderud avviser at konsesjonsbehandlingen vil utgjøre en barriere for utbyggingen av strømnettet framover. – Dette er vår prioritet nummer 1, sa Sanderud da han innledet på Energi Norges Vinterkonferanse.

Gode fremtidsutsikter for strømmarkedet (26.03.2012)

Den siste måneden har blant annet en kort kuldeperiode ført til høyere strømpriser. Denne perioden varte heldigvis ikke lenge, og prisene falt raskt tilbake. Fremtidsutsiktene er gode og vi har større tro på et prisfall enn et prisløft.

Frykter unødige kostnader (22.03.2012)

ENTSO-E har på oppdrag fra Kommisjonen utarbeidet et forslag til tekniske tilkoblingskrav for energiproduksjon. Energi Norge er positive til et harmonisert regelverk i Europa, men frykter at de nye reglene vil bli for omfattende og påføre aktørene unødige kostnader.

Månadslønna opp 3 000 kroner (19.03.2012)

Gjennomsnittleg månadslønn eksklusive overtidsgodtgjersle for heiltidstilsette i kraftforsyning var på 47 100 kroner per 1. oktober 2011. Dette var i snitt 3 000 kroner eller 6,8 prosent meir enn på same tidspunkt året før.

Helgelendingene er fornøyde (16.03.2012)

Ingen andre kraftselskap har så fornøyde kunder som HelgelandsKraft, i følge TNS Gallup.

Med Agder-blikk mot 2025 (13.03.2012)

Første mars lanserte Agder Energi og Fædrelandsvennen en konkurranse kalt MindGames. Ungdom mellom 13 og 25 år inviteres til å beskrive hvordan livet på Agder kan se ut i 2025.

Et spill for galleriet? (09.03.2012)

I løpet av en uke er det lagt frem to viktige meldinger vedrørende den fremtidige, landbaserte energiutviklingen her i landet. Energiutvalgets rapport, kombinert med utredningen om utbygging av strømnettet, er dokumenter som begge løfter blikket mot fremtiden. Det har vært lite støy rundt presentasjonene. Både politikere og bransjefolk synes å mene at det er nødvendig med et krevende ambisjonsnivå å strekke seg etter. Det smaker imidlertid ikke like godt av forutsetningene for måloppnåelse.

Samordning av tariffering i regionalnett (08.03.2012)

NVE har sendt ut vedtak om samordning av tariffering i regionalnett. Den nye ”regionalnettsordningen” trer i kraft 1. januar 2014.

BKK vil fra ord til handling i nettet (06.03.2012)

I nettmeldingen, som OED la frem fredag, legges det vekt på behovet for raskere og ryddigere konsesjonsprosesser. Dette er positivt, dersom intensjonene blir en realitet, sier nettdirektør i BKK, Thor André Berg.

Viktige føringer for energipolitikken (06.03.2012)

Energi Norge mener det regjeringsoppnevnte Energiutvalget, som i går avleverte sin utredning (NOU), har gjort et grundig og viktig arbeid. Rapporten fremhever betydningen av nettutbygging og nye utlandskabler. Den peker på utfordringene ved et betydelig kraftoverskudd i 2020 og muligheten norsk fleksibel vannkraftproduksjon kan spille for Europa.

Varsler store investeringer i nett (05.03.2012)

Olje- og energiminister Ola Borten Moe la fredag fram nettmeldingen ”Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet” (Stortingsmelding 14 (2011-2012). I meldingen presenterer regjeringen forslag for utbygging og investeringer i det sentrale overføringsnettet for strøm.

1,35 TWh fra Enova i 2011 (02.03.2012)

Olje- og energiminister Ola Borten Moe fikk i går overlevert Enovas resultatrapport for 2011. Enova har i 2011 gitt tilsagn om støtte til 522 ulike prosjekter. Det ga et kontraktsfestet energiresultat på om lag 1,35 TWh/år.

Samarbeid til fellesskapets beste (02.03.2012)

Tidligere denne uken ble det kjent at Lyse og Statnett etablerer samarbeid om utfordringene i sentralnettet. Det er en positiv nyhet. Etableringen av selskapet Lyse Sentralnett innretter seg mot å ruste opp sentralnettet i Rogaland. Fylket er strømmessig sårbart. Det må omfattende grep til for å sikre tilfredsstillende forsyningssikkerhet. Forholdene er nå lagt til rette for at dette kan skje i et produktivt samarbeid mellom parter som har sammenfallende interesser.

Krever «Dagmar»-unntak (29.02.2012)

Ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at stormen "Dagmar" vil koste kraftbransjen i overkant av 700 millioner kroner. I et brev krever Energi Norge, Defo og KS Bedrift at sterkt berørte bedrifter må få unntak for "KILE-kostnader".

Tar felles løft i sentralnettet (27.02.2012)

Lyse og Statnett skal samarbeide tettere om å drive og forsterke sentralnettet i Sør-Rogaland. Olje- og energidepartementet har gitt konsesjon til det nye selskapet Lyse Sentralnett.

Vil ha bedre investeringsvilkår (23.02.2012)

Smarte nett er et viktig verktøy for å sikre mer produksjon og bruk av fornybar energi i Europa. Energi Norge etterlyser bedre investeringsvilkår og styrkede insentiver for forskning innenfor feltet.

Resultatfall i Statnett (21.02.2012)

Statnett konsern fikk i 2011 et resultat etter skatt på 1 000 millioner kroner sammenlignet med 2 198 millioner kroner i 2010. Resultatet etter skatt for fjerde kvartal 2011 ble 226 millioner kroner, mot 567 millioner kroner i 2010.

Resultatsvikt i Eidsiva Energi (21.02.2012)

Eidsivas årsresultat for 2011 ble på 335 millioner kroner etter skatt.

- Dette er et lavere resultat enn vi forventer, og det gjøres nå tiltak som bedrer lønnsomheten. Lavere kraftinntekter er en situasjon vi må leve med i perioder, sier konsernsjef Ola Mørkved Rinnan.Dagmar kostet 450 MNOK (20.02.2012)

Nettselskapenes foreløpige beregninger viser at strømkundene ble påført ulemper verdsatt til vel 450 millioner kroner som følge av ekstremværet Dagmar i romjulen.

Nær halvering av resultatet (15.02.2012)

Årsresultat etter skatt i Agder Energi, i henhold til god regnskapsskikk (GRS), ble 450 millioner kroner i 2011 sammenlignet med 878 millioner kroner i 2010.

Fornybarsatsing på lag med naturen (14.02.2012)

Den fornybare energien som bygges ut må ikke gå ut over verdifull natur. Den norske fornybarsatsingen må sørge for å velge de prosjektene som har minst konsekvenser for naturen.

Krever sikkerhet mot strømbrudd med AMS (13.02.2012)

Nettselskapene må få på plass sikkerhetstiltak for å sikre at systemene for avanserte strømmålere (AMS) ikke fører til strømbrudd, viser en sårbarhetsvurdering NVE har fått gjennomført.

Sommerjobb i SINTEF Energi? (13.02.2012)

SINTEF Energi er nå klar igjen for det såkalte "sommerjobbprosjektet" der studenter fra NTNU og andre universitet oppfordres til å søke seg sommerjobb innenfor utvalgte tema. Oppgavene er knyttet nært opp til oppdragsforskningen som foregår på instituttet.

BKK doblet resultatet (10.02.2012)

BKKs resultat pr 4. kvartal og foreløpige regnskapstall for 2011 viser et resultat etter skatt på 1 143 mill. kroner.

Den som intet våger intet vinner (10.02.2012)

Det rører på seg på Sørlandet for tiden. Agder Energi er på offensiven. I forrige uke flagget konsernsjef Tom Nysted misnøye med nedskalert satsing på utenlandskabler. Denne uken plukker vi opp tråden fra et annet friskt utsagn. Samme konsernsjef mener at det bare er plass til to-tre kraftselskaper i Sør-Norge. Et av dem bør selvfølgelig være Agder Energi.

Tilskudd gir 102 500 strømkunder redusert nettleie (08.02.2012)

NVE har tildelt 120 millioner kroner til de 31 nettselskapene som har høyest nettleie. Selskapenes 102 500 kunder får i gjennomsnitt redusert nettleien med 5,5 øre/kWh.

Sverige knuser Norge (07.02.2012)

Infratek-sjef Bjørn Frogner mener Sverige ligger langt foran Norge med en helhetlig og langsiktig utbygging av kritisk infrastruktur.

Inntektsramme på 15,3 milliarder (06.02.2012)

NVE har vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2011. Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusiv Statnett SF, er 15,3 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 2,4 milliarder kroner fra vedtak om inntektsramme for 2010.

Kald start på februar ga høyt kraftforbruk (06.02.2012)

Kulden på Østlandet i forrige uke satte sitt preg på kraftforbruket. Det samlede norske forbruket var høyt gjennom hele uken og fredag morgen mellom kl 8 og 9 ble det notert forbrukstopp for året på 22 684 MW. Samtidig var kraftproduksjonen høy.

Berettiget irritasjon om utenlandskabler (03.02.2012)

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi er irritert. I et intervju med Dagens Næringsliv tidligere denne uken går han i strupen på Statnett. Bakgrunnen er manglende evne og vilje til å investere i utenlandskabler. Reaksjonen er som forventet; på grensen til arrogant avvisning.

Skagerak rekrutterte eksternt (03.02.2012)

Geir Kulås er ansatt som ny adm. direktør i Skagerak Nett AS. Kulås er 43 år og er i dag en del av ledelsen i BIS Production Partner med ansvar for den selvstendige forretningsenheten Offshore, Turnarounds & Consultancy.

Nettleien reduseres med 340 kroner (02.02.2012)

De fleste strømkunder får lavere nettleie i år enn i fjor. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år tilsvarer reduksjonen 340 kroner.

Kan koste SFE 100 millioner (01.02.2012)

Orkanen Dagmar kan føre til vesentlege kostnader for Sogn og Fjordane Energi (SFE):

Anbefalinger for mer aktive strømkunder (31.01.2012)

CEER (Council of European Energy Regulators), hvor NVE er medlem, har publisert en rapport om hvordan kraftkunder kan blir mer aktive og med enkle grep tilpasse sitt forbruk til kraftprisen.

Vil slå sammen kraftselskaper (31.01.2012)

Konserndirektør Tom Nysted vil ha færre kraftselskaper her i landet, og tror på sammenslåinger i tiden som kommer.

Dalekovod følger lover og bestemmelser (30.01.2012)

Deloitte konkluderer i sin rapport etter revisjon av Dalekovod at de ikke finner vesentlige brudd på de bestemmelsene som er vurdert. - Deloittes oppfatning at det har vært Dalekovods klare intensjon å være i samsvar med norsk lov, heter det i rapporten. – Vi er glade for at det ikke ble funnet omfattende feil, men er selvfølgelig ikke fornøyde før entreprenøren har dokumentert at de har brakt alle forholdene i orden slik de har lovet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett, som også har hatt møte med norske arbeidstakerorganisasjoner om krav til Statnetts entreprenører.

Skjerper beredskapen i kraftforsyningen (30.01.2012)

Kongen i statsråd sanksjonerte i forrige uke Stortingets vedtak av 9. januar 2012 til lov om endringer i energiloven og i enkelte andre lover knyttet til beredskapen i kraftforsyningen. Endringen innebærer en oppdatering og modernisering av lovgivningen innen kraftforsyningsberedskap. En effektiv beredskap er nødvendig for å ivareta samfunnets økende behov for stabil og kvalitetsmessig god energiforsyning.

Dansen rundt fornybar-«gullet» (27.01.2012)

Det var vel ikke annet å vente. Når det glimrer av gull i markedet er privat kapital rask til å reagere. Nå er det fornybar energi som trigger interessen. Det er mulighetene for store gevinster som lokker pengesterke investorer til vind- og småkraftressursene. Mange TWh konkurrerer om å bli bygget ut. Med håndterbar risiko og ambisiøse politiske klimamål er det potensial for betydelige fortjenester.

Tvangsmulkt til 3 nye nettselskaper (25.01.2012)

NVE har fattet vedtak om tvangsmulkt for tre nettselskaper på grunn av manglende rapportering til Statnett om totalt forbruk i nettet.

Fellesføringsavgifter 2012 (20.01.2012)

SSB har nå publisert konsumprisindeksen for året som har gått, og dermed kan fellesføringsavgiftene for lavspenningsstolper 2012 fastsettes.

Rekordhøy nettoeksport av strøm (18.01.2012)

I november 2011 eksporterte Norge 2 171 GWh, mens det ble importert 162 GWh. Dette ga en nettoeksport på 2 009 GWh, og er det høyeste nivået som er registrert for november siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet i 1979.

Første kraftverk godkjent for elsertifikater (17.01.2012)

Kvassteinåga kraftverk i Vefsna kommune i Nordland er det første kraftverket NVE har godkjent for rett til elsertifikater for fornybar strøm.

Vil sikre effektiv AMS-utrulling (17.01.2012)

For å sikre en effektiv innføring av Smart Strøm (AMS) må både kraftleverandører, nettselskaper og Statnett involveres i utredning av felles IKT-løsninger. Dette var budskapet da energibransjen møtte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag 12. januar.

Ga konsesjon til 1,42 TWh (16.01.2012)

NVE ga i 2011 konsesjoner for 1,42 TWh ny energiproduksjon. I tillegg ble det sendt innstillinger til Olje- og energidepartementet (OED) om ytterligere 327 GWh. Totalt ble det behandlet konsesjonssøknader på 1, 75 TWh. Det tilsvarer elektrisitetsbruken til om lag 87 500 husstander. I tillegg ble det gitt konsesjon til 435 GWh fjernvarme.

Kraft kan gi milliardinntekter (13.01.2012)

Bønder som kan bygge ut småkraft i egen regi oppnår de beste tilleggsinntektene, sier prosjektleder Terje Engvik i Norges Bondelag.

Verdens lengste landkabel (12.01.2012)

ABB er tildelt en kontrakt med Svenska Kraftnät verdt nesten én milliard kroner for et kabelsystem til Sydvestlinken, som vil øke kapasiteten og påliteligheten i det svenske kraftnettet.

Bedrer investeringsvilkårene for nett (11.01.2012)

Flere endringer i inntektsrammereguleringen for nett fører til noe forbedring av investeringsinsentivene for nettselskapene. Endringene berører blant annet inntekter for nye nettanlegg og regler for kompensasjon for beredskapsutstyr.

Vil unngå dobbeltinvestering i elmålere (11.01.2012)

KS Bedrift Energi og bransjen har lenge ønsket automatisk avleste elmålere for kundene velkommen. Innføring av teknologien som også er kalt smart måling kan gi gode løsninger for enkeltpersoner, næringsliv og samfunnet som helhet. Dette skal være innført til alle kunder innen 2017.

Fornybardirektivet en del av EØS-avtalen (10.01.2012)

EØS-komiteen innlemmet 19. desember fornybardirektivet i EØS-avtalen. Norges mål i fornybardirektivet er en andel på 67,5 prosent fornybar energi i 2020. Direktivet trådte i kraft i Norge den 20. desember.

Får ros etter Dagmar (10.01.2012)

Nordvest Nett arrangerte den 5. januar et erfaringsmøte med samtlige berørte nettselskaper i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane om situasjonen som følge av Dagmar. Målet med samlingen var å få en samlet oversikt over skadene og hvordan beredskapen fungerte.

FoU-prosjekt om spenningskvalitet (09.01.2012)

Utviklingen mot et mer klimavennlig og energieffektivt energisystem gir store utfordringer med hensyn til å håndtere spenningskvaliteten i kraftsystemet og hos forbrukere på en kostnadseffektiv måte. Energi Norge har derfor utviklet forskningsprosjektet "Spenningskvalitet i smarte nett".

Er det mulig å gjennomføre? (06.01.2012)

I perioden 2012-2020 planlegger norske nettselskaper å investere 70 milliarder kroner i lokal- og regionalnettet. Spørsmålet er om det ambisiøse programmet lar seg realisere. Hvem skal gjøre alt dette? Har vi nok kompetent arbeidskraft i bransjen, leverandørene inkludert, til å komme i mål innen 2020?

Mye vann – behov for mer nett (06.01.2012)

- Vannmagasinene har svingt fra rekordlav til svært høy magasinfylling på under ett år. Dette understreker behovet for mer og solid nett, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

6000 har søkt om kompensasjon (05.01.2012)

Eidsiva Netts kunder som var uten strøm mer enn 12 timer etter uværet i julen kan kreve kompensasjon. Hittil har mer enn 6000 nettkunder fremmet krav om dette.

Hafslund og Eidsiva med felles satsing (04.01.2012)

Hafslund Venture og Eidsiva Vekst har inngått avtale om å slå sammen sin investeringsvirksomhet ved at Hafslund Venture porteføljen legges inn i et felleseid selskap med Eidsiva Vekst; Energy Future Invest AS (EFI).

Eivind Heløe til Energi Norge (03.01.2012)

Eivind Heløe (45) er ansatt som direktør for kommunikasjon og samfunn i Energi Norge. Han er i dag direktør for myndighetsrelasjoner og energi- og klimapolitiske spørsmål i Statkraft.

Med Sognekraft tett på «Dagmar» (03.01.2012)

Sognekraft har til liks med andre nettselskap hatt mykje og gjera i samband med «Dagmar», og her kan du lese meir om utveklinga dag for dag:

Nyt øyeblikket! (23.12.2011)

Et turbulent energiår er snart tilbakelagt. 2011 er en god illustrasjon på hvor uberegnelig vannkraft kan være. Året begynte med bitende vinterkulde, nesten tomme magasiner og skyhøye strømpriser. Siden har vi nærmest druknet i nedbør. Magasinene er fulle, været mildt og prisen på strøm til å leve med.

Tvangsmulkt til 7 nye nettselskaper (23.12.2011)

NVE har fattet vedtak om tvangsmulkt for 7 nye nettselskaper på grunn av manglende rapportering til Statnett om totalt forbruk i nettet.

Et enklere og mer kundevennlig kraftmarked (22.12.2011)

NVE og de andre energiregulatorene i Norden anbefaler at kraftleverandørene i framtiden skal sende faktura for både strøm og nettleie til kundene.

Statnett i rute med elsertifikatregister (20.12.2011)

Fredag i forrige uke ble traktaten med Sverige om et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige og fornybardirektivet behandlet av Kongen i statsråd. Den skriftlige prosedyren med EU angående fornybardirektivet, ble i følge Olje- og energidepartementet, gjennomført i går.

Innkjøpsguiden for AMS er klar (16.12.2011)

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal være innført i løpet av 2016. Energi Norge og Energi Akademiet har derfor utarbeidet en «Innkjøpguide for AMS» som skal bidra til å lette arbeidet med implementeringen av AMS for energibransjen.

Kraftuenighet om igjen (15.12.2011)

I kjølvannet av at LO, Norsk Industri og Energi Norge lanserte sin felles plattform for verdiskapning dukker den gamle uenigheten mellom EL & IT Forbundet og Energi Industri om kraftutveksling opp igjen.

NVE endrer reguleringsmodellen (15.12.2011)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med endringer i reguleringsmodellen for nettselskapene. Dette kan medføre større endringer i inntektsgrunnlaget for flere energibedrifter.

1,2 millioner tonn farlig avfall innsamlet (14.12.2011)

Det ble levert 1,2 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2010, en økning på 14 prosent fra året før. Siden 1999 er mengden farlig avfall økt med 114 prosent.

39 miljøprosjekter fikk støtte (12.12.2011)

Energieffektivisering og vind fikk størst gjennomslag i årets tildelinger fra RENERGI-programmet. Andre viktige områder er hydrogen for transportsektoren, smarte nett og biodrivstoff. Totalt har programstyret godkjent bevilgninger på 270 millioner kroner fordelt på 39 prosjekter. Prosjektene varer fra to til fem år.

Betaler for mye (12.12.2011)

To av tre strømkunder med spotpriskontrakt hadde i 2010 en avtale som ikke var meldt inn til Konkurransetilsynets (KTs) prisoversikt. Disse betalte 570 millioner kroner mer enn de ville gjort med spotpriskontrakter fra prisoversikten.

Grønt batteri for Europa? (07.12.2011)

Forskningssenteret for fornybar energi, CEDREN har nylig publisert en rapport om hvordan pumpekraftverk kan påvirke norsk kraftbalanse og potensialet for økt krafteksport.

Følger opp AMS-planer (06.12.2011)

NVE har bedt nettselskapene om å rapportere status og planer for innføring av AMS.

Rekordhøye nettinvesteringer (06.12.2011)

Nettselskapenes investeringer i distribusjons- og regionalnettet er fortsatt høye. Regnskapstall NVE har hentet inn, viser at det i 2010 ble investert mer i distribusjonsnett enn noen gang tidligere.

Full fart i kraftforsyning (05.12.2011)

Samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli høyere i 2011 enn i 2010. Det ventes svakere vekst i 2012.

Hverken verre eller bedre (02.12.2011)

Mandag i forrige uke sendte Troms Kraft ut melding om mulig rot med regnskapstallene i sitt svenske datterselskap Kraft & Kultur. På bordet ble det lagt antydninger om milliardbeløp. Som alltid i slike saker utløste det mediestorm. Mistanke om mulige misligheter i et offentlig eid energiselskap fremsto som en nesten uvirkelig sensasjon. Det er å ta vel hardt i.

Konsesjon til Egersund vindkraftverk (02.12.2011)

NVE har gitt Norsk Vind Energi AS konsesjon for å bygge og drive Egersund vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i Eigersund kommune i Rogaland. Det konsesjonsgitte anlegget vil gi en kraftproduksjon på inntil 305 GWh, som tilsvarer forbruket til omtrent 15 000 husstander.

Forsinket nettutvikling skaper problemer (01.12.2011)

Statnett varsler ytterligere utsettelse av nytt sentralnett og nye forbindelser fra Sverige, Nederland, Tyskland og Storbritannia. Dette vil gi fortsatt ustabile strømpriser, for dårlig forsyningssikkerhet og svekker Norges mulighet til å bidra med klimavennlig energi til Europa.

Europa tenker forsyningssikkerhet (30.11.2011)

Beslutningen om å fase ut tysk kjernekraftverk påvirker synet på forsyningssikkerhet i Europa førstkommende vinter. Årsaken er at 8000 MW tysk kjernekraft ble faset ut med umiddelbar virkning våren 2011, noe som kan få konsekvenser for kraftleveransene vinteren 2011/2012. Det viser ENTSO-E’s rapport Winter Outlook Report 2011/2012.

En viktig rettslig avklaring (24.11.2011)

Dom i Hålogaland lagmannsrett utrykker klare prinsipper for utmåling av erstatning i kraftsaker.

Samarbeid om beredskap i Nordland (24.11.2011)

Energiselskapene i Nordland har f.o.m. nov 2011 inngått avtale om beredskapssamarbeid, og dannet EL-beredskap Nordland.

Tar nettgrep i Oslo (23.11.2011)

Sentralnettet i Oslo og Akershus ble bygd på 1950- og 80-tallet og må fornyes. Statnett igangsetter nå et stort prosjekt som skal imøtekomme framtidens behov.

Nett blir satsningsområde i nord (21.11.2011)

Utbygging og opprustning av strømnettet i Nord-Norge skal prioriteres. Dette ble klart da regjeringen la fram sin ferske nordområdestrategi i Bodø den 18. november.

Storkontrakt til Infratek (21.11.2011)

Infratek er tildelt en kontrakt med Vattenfall Eldistribution AB vedrørende drift, vedlikehold, og beredskap på regional- og distribusjonsnettet i Bergslagen-området i Sverige. Infratek mener kontrakten er strategisk viktig for selskapets videre vekst i det svenske distribusjonsmarkedet.

Noe må gjøres med strukturen (18.11.2011)

I noen miljøer vet jeg at det er som å banne i kirken; likevel må det på generelt grunnlag være lov å hevde at det er for mange nettselskaper her i landet. Mer enn 40 prosent av de 130 selskapene som distribuerer strøm har færre enn 5000 kunder. Det lyser ikke akkurat effektivitet av en slik struktur.

Har signert europeisk miljøavtale (17.11.2011)

- Utbyggingen av sentralnettet er ikke bare viktig i Norge, men i hele Europa. For å bidra til forsyningssikkerhet, innfasing av fornybar energi og økt verdiskapning, har Statnett undertegnet en felleserklæring med miljøbevegelsen som underbygger vårt mål om å minimalisere negative konsekvensene for naturen og artsmangfoldet, samt sikre god dialog mellom berørte parter tidlig i prosjektfasen, sier Statnetts konsernsjef, Auke Lont.

Smarte kraftnett skal gi fornybar-rekorder (17.11.2011)

EU ønsker seg kraftsystemer med økt rom for sol- og vindenergi – og har gitt SINTEF en nøkkelrolle i forberedelsene.

Bomskudd i VG (16.11.2011)

Den senere tids hovedoppslag i VG gir inntrykk av at det er enorme summer å spare på å bytte strømleverandør. Som sannhetsvitne har VG brukt en familie fra oppegård, «som sparer 9400 kr ved å bytte fra Hafslund».

Færre byttet kraftleverandør (14.11.2011)

NVEs leverandørskifteundersøkelse viser at 163 300 husholdningskunder fant ny strømleverandør i årets tre første kvartaler. Det er 13 500 færre enn på samme tid i fjor.

Siemens leverer rekordresultater (14.11.2011)

Til tross for usikre tider i Europa, leverer Siemens rekordresultater for 2011. Selskapet forventer fortsatt moderat vekst fremover, og er på stø kurs til å nå målet om 100 milliarder euro i omsetning.

Stabilt resultat fra driften (11.11.2011)

Statkraft oppnådde i tredje kvartal et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1751 millioner kroner, sammenlignet med 1830 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Underliggende driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) på 1188 millioner kroner var på linje med fjoråret. Som en følge av urealiserte verdiendringer og nedskrivninger ble det bokførte resultatet etter skatt -1583 millioner kroner, sammenlignet med 1163 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Norsk strøm er fornybar (10.11.2011)

Reklamefilmer og aviskronikker fra kraftsalgsselskapet For Better Days skaper et inntrykk av at mesteparten av strømmen til norske husholdninger kommer fra ”skitne tyske kullkraftverk”. Det er feil. Norske kunder bruker i all hovedsak norsk strøm – og den er fornybar.

En skog av vindmøller (09.11.2011)

De vil ruve 150 meter over bakken, de 30 vindmøllene den tyske energi-giganten E.ON vil bygge i Nord-Odal.

Vi krever en begripelig forklaring (04.11.2011)

Ved årsskiftet trer ordningen for grønne sertifikater i kraft. Folk flest har fått med seg at dette skjer, men når det kommer til hva dette medfører rister et flertall av den norske befolkningen på hodet. Energibransjen har en forklaringsutfordring. Strøm er dyr nok som den er. Fornuften i at ytterligere ører per kilowattimer skal plusses på strømregningen er vanskelig å forstå.

Leverer landstrøm til Åsgard (03.11.2011)

Nexans tildeles kontrakt til en verdi av 75 millioner euro for å levere kraftkabler, umbilicals og tilbehør til Statoils olje- og gassfelt Åsgard i Norskehavet.

Siste innspurt før sertifikatstart (03.11.2011)

Om kort tid skal elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige tre i kraft. Her er Energi Norges innspill til lovforskriftene som konkretiserer hvordan sertifikatordningen skal fungere.

Nøkkelen er politikerne (02.11.2011)

Nå har Energi Norge spunnet en grønn tråd gjennom et helhetlig forslag til klima- og energipolitikk mot 2050. Forslaget setter bredt perspektiv på de utfordringene vi står overfor. Om det er mulig å oppnå målinnfrielse står og faller med en forutsigbar politikk. Tidligere i dag ble forslaget presentert for et 100-talls representanter med tilknytning til klima, miljø og energi.

Utvider samarbeidet på energiområdet (02.11.2011)

Det norsk-tyske energipartnerskapet har utviklet seg gjennom flere tiår. Tyskland får rundt en tredjedel av sin gassforsyning fra Norge og begge land er opptatt av fangst og lagring av CO2 som et viktig klimatiltak. Et annet viktig område er utbyggingen av det europeiske strømnettet, som vil ha stor betydning for kraftforsyningssikkerheten både i Norge og EU.

Sverige innfører prisområder for strøm (01.11.2011)

Sverige har inntil nå hatt ett prisområde for strøm. Det betyr at strømprisen har vært den samme i hele landet. Nå følger svenskene etter Norge og Danmark, som begge har flere prisområder. Fra 1. november 2011 er Sverige delt inn i fire prisområder.

Foreslår reguleringsendringer (31.10.2011)

Det er avgjørende med gode investeringsinsentiver for bygging av nyere nettanlegg og opprusting av de eksisterende anleggene. Dette fastslår Energi Norge i sin høringsuttalelse om økonomisk regulering av nettselskapene.

Sterk opptur for BKK (31.10.2011)

BKKs resultat for årets ni første måneder er betydelig bedre enn året før. Forbedringen i driftsresultat på 1 063 millioner kroner skyldes i hovedsak økte inntekter fra kraftproduksjonen på grunn av både høyere priser og økt produksjonsvolum.

Med forventning til forandring (28.10.2011)

Statnett får ny kommunikasjonsdirektør. Kristian Marstrand Pladsen tiltrer stillingen 1. januar 2012. Mange, blant annet i norsk mediemiljø, har betydelige forventninger til denne ansettelsen. Blant journalister har det festet seg et inntrykk av at Statnett er en vanskelig organisasjon å forholde seg til. Mangelen på åpenhet skaper irritasjon og balanserer i enkelte tilfeller på kanten til det arrogante.

Statnett må betale (26.10.2011)

NVE opprettholder sitt vedtak om å ilegge Statnett overtredelsesgebyr på 30 millioner kroner i forbindelse med feil i Oslofjordkabelen. Statnetts klage oversendes Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

Styrker energisamarbeidet (26.10.2011)

Norge og Storbritannia styrker samarbeidet innen petroleumsvirksomheten, kraftoverføring, karbonfangst og klima. Det kom fram etter olje- og energiminister Ola Borten Moes besøk i London tirsdag.

Økt årvåkenhet mot virusangrep (24.10.2011)

NVE har bedt kraftforsyningen om økt årvåkenhet og skjerping av datasikkerheten i forbindelse med det nye viruset Duqu.

Nettpartner omstrukturerer (20.10.2011)

Nettpartner har nylig gjennomført en omstrukturering av selskapet. Målet med de gjennomførte endringene er å sikre maksimal konkurransekraft gjennom effektiv drift og kundenærhet i alle ledd. Vi ønsker derfor å utnytte interne ressurser bedre på tvers av avdelingene - både faglig og geografisk.

110 søknader til RENERGI (19.10.2011)

RENERGI-programmet har fått inn rundt 110 søknader til søknadsfristen 12. oktober.

Konkurranseutsetting uten effekt (18.10.2011)

En dansk forskningsundersøkelse viser at konkurranseutsetting har liten effekt i forhold til kostnadsbesparelser. Effekten for de ansatte er derimot i hovedsak negativ.

Gode nyheter for indre Haranger (17.10.2011)

Olje- og energidepartementet har i dag gitt BKK Nett konsesjon til bygging og drift av en 132 kV kraftledning mellom Granvin og Voss i Hordaland fylke.

Statnett sa opp leverandørkontrakt (17.10.2011)

Lovstridig arbeid gjør at en av Statnetts underleverandører har mistet kontrakten. Det skjedde etter at Statnett fikk bekymringsmeldinger om arbeidsforholdene og varslet Arbeidstilsynet.

Fortsatt høy kraftproduksjon (14.10.2011)

Produksjonen av kraft var 10 427 GWh i august 2011. Dette er en økning på 32 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og det tredje høyeste nivået som er registrert for denne måneden.

Grådig pengepuging! (14.10.2011)

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen; offentlige eiere kjenner ingen begrensninger når det gjelder å grafse til seg penger fra energibransjen. I Statsbudsjettet for 2012 er det lagt opp til betydelige skjerpelser av eiendomsskatt for vannkraftverk. Fra før av rike vannkraftkommuner eier ikke mavemål. Med overordnet politisk velsignelse strammes skatteskruen ytterligere til.

Mangelfull oversikt kan true sikkerheten (13.10.2011)

Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser resultatene av en felles tilsynsaksjon gjennomført av Klif, Strålevernet, DSB og Arbeidstilsynet i nær 800 virksomheter.

Må bygge mer strømnett (12.10.2011)

Olje- og energiminister Ola Borten Moe innledet i dag på Statnetts høstkonferanse på Grand Hotel i Oslo.

Solkvinner skaper lys i mørket (11.10.2011)

Vitensenteret i Trondheim åpnet i begynnelsen på oktober en miniutstilling som viser hvordan kvinner i India utdannes til barfotingeniører, og dermed blir i stand til å drifte og vedlikeholde solcelleanlegg som skaffer landsbyen sårt tiltrengt lys.

Flere norske fikk kontrakt (10.10.2011)

Statnett har tildelt kontrakter på prosjektet Ørskog-Fardal (Sogndal).

Håndterer el-regningen for 130.000 kunder (10.10.2011)

TrønderEnergi Nett har valgt it-løsningen Xellent fra EG Utility, som dermed håndterer hver sjette nordmanns strømregning. EG Utility står allerede bak hver fjerde strømregning i Danmark og Sverige.

Strømmarkedet akkurat nå (06.10.2011)

Lave spotpriser, men fortsatt betydelig usikkerhet om prisutviklingen.

Energieffektiviseringsdirektivet (05.10.2011)

Energi Norge har i sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet om det kommende energieffektiviseringsdirektivet lagt vekt på bl.a. at alle ledd i 202020 strategien må kunne forsvares ut fra de overordnede målene om reduserte klimagassutslipp og forsyningssikkerhet til Europa.

Høring om fleksibelt kraftmarked (04.10.2011)

Større fleksibilitet i etterspørselen etter strøm kan bidra til at såkalte pris-spikere unngås. I en ny rapport utarbeidet for Nordic Energy Regulators (NordReg) analyseres tiltak for å aktivere denne fleksibiliteten.

Vil krasjteste nettet (04.10.2011)

Forskere planlegger å gi det norske kraftnettet er skikkelig krasjtest. Målet er å finne ut hva som skal til for å holde nettet stabilt – selv når nye kraftverk presser på.

Vått vær ga billigere strøm (03.10.2011)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 10 prosent lavere i midten av 3. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Prisnedgangen var på 28 prosent i forhold til midten av 2. kvartal i år.

Norge på forskertoppen (30.09.2011)

Norge er blant landene med høyest andel forskere i befolkningen. Dette kommer frem i Indikatorraporten 2011.

Rett person på rett plass? (30.09.2011)

Egentlig er det en forslitt frase, men fortsatt vel verd en refleksjon. Rundt om i næringslivet, energibransjen inkludert, tiltrer nye generasjoner varierte arbeidsoppgaver. Samfunnet står med begge bena i et omfattende generasjonsskifte. Hvor dyktige er vi til å tilrettelegge for ulike kvaliteter og egenskaper?

Infrastruktur satt på prøve (28.09.2011)

Samfunnsviktig infrastruktur i Hordaland som elektrisitetsforsyning, veg og ekom (elektronisk kommunikasjon) vart tirsdag 27. september sett på harde prøvar. Heldigvis var det berre ei øving denne gongen.

Mest lønnsom i nord (27.09.2011)

Bladet Næringsrapport har gjort en sammenlikning av de største energiselskapene i Nord-Norge. I sin undersøkelse rangerer bladet Nordkraft i Narvik som landsdelens mest lønnsomme energiselskap. Varanger kraft følger på den neste plassen og HelgelandsKraft på tredjeplass.

Hvor robust er norsk kraftforsyning? (26.09.2011)

Kraftforsyningen er Norges hovedpulsåre. En langvarig strømutkobling hos mange forbrukere vil oppleves svært dramatisk. Har vi et kraftsystem som tar høyde for det utenkelige?

Dialogmøter om energiforskning (23.09.2011)

RENERGI løper fra 2004 til 2013 og er nå inne i sin siste fase. Da er tiden inne for å tenke på hvordan vi skal videreføre den viktige satsingen på miljøvennlig energiforskning. Vi trenger og ønsker innspill fra universitetene, relevante institutter og næringsliv. Derfor inviterer vi dere nå til dialogmøte.

Skrinne kår for idealisme (23.09.2011)

Det blir stadig sjeldnere, men en gang i mellom treffer jeg fortsatt mennesker som sterkt og kraftig uttrykker at de har sitt hjerte i energibransjen. De gjorde sitt valg av yrke på idealistisk grunnlag. Slik er det ikke lenger. I dag er det penger og prestisje som i stor grad styrer veien til arbeidslivet.

Slår et slag for FoU (21.09.2011)

Forskningsdagene i Bergen inntar Festplassen lørdag 24. september med stort forskningstorg. På BKKs forskningsstasjon kan forskerspirer ta i bruk interaktive energieksperiment og lære om energiproduksjon.

Spotprisen i Sør-Norge har brutt sammen (16.09.2011)

På grunn av mye nedbør over lang tid og reduserte eksport muligheter, har prisene i spotmarkedet brutt fullstendig sammen. Uke 37 startet med en områdepris på 13,58 øre/kWh.

Langsiktighet gir resultater (15.09.2011)

En langtidsanalyse av Forskningsrådets program for miljøvennlig energiforskning (RENERGI) viser at finansiell støtte kombinert med gode strategiske valg skaper nyttige resultater. Langtidsanalysen som ble offentliggjort i går, vil stake ut kursen for fremtidens energiforskning.

Hytteeiere får penger tilbake (13.09.2011)

90 hytteeiere i Solheimsdalen i Sirdal har betalt for mye i anleggsbidrag til Agder Energi Nett for å bli koblet til strømnettet. De får nå tilbakebetalt rundt 10 000 kroner hver.

Nettendringer på høring (13.09.2011)

NVE foreslår endringer i modellen for beregning av kostnadsnormer i den økonomiske reguleringen av nettselskapene. Endringene gjelder kalibreringsmetode, finansiering av AMS og håndtering av kostnader ved beredskapsanlegg og merking av luftfartshindre.

Dømt til å selge Bardufoss kraftverk (12.09.2011)

Troms Kraft fikk ikke medhold i tvisten med Statkraft om Bardufoss kraftverk. Dommen innebærer at Troms Kraft er tvunget til å selge kraftverket til Statkraft.

Politikkens paradokser (09.09.2011)

Energispørsmål har stort sett glimret med sitt fravær i den pågående valgkampen. Det meste har dreid seg om skole, sykehus og eldreomsorg. Det er kanskje slik det må være i et kommune- og fylkestingvalg. Der er det kvaliteten på de myke verdiene som gir utslaget.

TrønderEnergi inn i Sarepta (09.09.2011)

Styret i NTE har godkjent TrønderEnergis aksjekjøp i Sarepta Energi AS. TrønderEnergi overtar med dette Statoils posisjon som eier sammen med NTE. - Det er hyggelig å ønske TrønderEnergi velkommen som medeier i Sarepta, sier styreleder Bjørnar Skjevik i NTE.

Energieffektivt NVE-bygg (08.09.2011)

På Majorstua i Oslo er det 47 år gamle NVE-huset det første fredede bygg i Norge som er rehabilitert til et svært energieffektivt bygg. Renoveringsarbeidet er fullført og de ansatte har nå flyttet tilbake i bygget.

Ilagt overtredelsesgebyr (08.09.2011)

NVE ilegger Lyse Elnett AS og Finnfjord AS overtredelsesgebyr for å ha unnlatt å følge pålegg fra Statnett, og for dermed å ha bidratt til å øke risikoen for avbrudd i strømforsyningen.

Mye nedbør og lave priser (07.09.2011)

Mye regn på Østlandet holder strømprisen lav etter ferien. Gjennomsnittlig spotpris i august ble 37,8 øre/kWh.

Norsk avtaleverk skal følges (06.09.2011)

Norsk avtaleverk gjelder for kroatene som bygger kraftlinjer i Hardanger. Det er EL & IT Forbundet og oppdragsgiver Statnett enige om.

Stor interesse for utlyste midler (05.09.2011)

RENERGI har mottatt rundt 150 søknader til fristen den 31. august.

Eidsiva leverer (02.09.2011)

- Vi er fornøyd med resultatet for første halvår, sier konsernsjef Ola Mørkved Rinnan i Eidsiva Energi. God drift har forhindret langvarige strømbrudd i enkelte områder i Innlandet der det har vært mye tordenværsaktivitet. Spesielt i juni skapte lyn og torden mye arbeid med strømnettet. Mye regn har sørget for at fyllingsgraden i magasinene har bedret seg kraftig, og ligger nå på normalen i Eidsivas område.

Langt til omdømmetoppen (02.09.2011)

IKEA er det best likte selskapet her i landet. I motsatt ende av skalaen befinner Statnett og Statkraft seg. Omdømmemessig er energibransjen blant taperne i en nylig publisert undersøkelse. Sammenlignet med tilsvarende målinger tidligere byr det neppe på store overraskelser. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor folk flest rynker på nesen av energiselskapene.

Fortum kaprer kunder (31.08.2011)

Så langt i 2011 har Fortum opplevd en vekst i antallet kunder i Norge med over ti prosent. Strømleverandøren Fortum Markets har nå over 80,000 kunder, de fleste i Østfold.

100 millioner for tort og svie (29.08.2011)

I forbindelse med beslutningen 2.juli 2010 om å bygge 420 kV kraftledning i luft mellom Sima og Samnanger ble det avsatt 100 millioner kroner til avbøtende tiltak for berørte kommuner i Hardanger. Olje- og energiministeren har nå bestemt hvordan disse pengene skal fordeles.

Nå er det handling som gjelder (26.08.2011)

Vi har sagt det før, og vi sier det igjen; å være olje- og energiminister i Norge er en lite misunnelsesverdig posisjon. Den siste av mange som har fått merke det er Terje Riis-Johansen, som i mars i år gjorde retrett til sitt hjemfylke Telemark. Nå er det partifelle og trønderen Ola Borten Moe som troner på toppen av norsk energipolitikk. Spørsmålet er hvor lenge han holder.

Et lokomotiv i europeisk innovasjon (25.08.2011)

Det er langt fra tilfeldig at den internasjonale energibransjen ser til Norge, og stadig oftere kommer hit for å lære av jobben Statnett gjør med forskning, utvikling og innovasjon. Et idérikt og engasjert fagmiljø med stort engasjement og langsiktig perspektiv har gjort Norge og Statnett til et lokomotiv i utviklingen av fremtidens europeiske energisystem.

Lavere produksjon - svakere resultat (25.08.2011)

E-CO Energi fikk et tilfredsstillende halvårsresultat i 2011. Halvårsresultatet ble 450 millioner kroner, som er 160 millioner kroner lavere enn i 2010. De lave magasinene ved årets inngang medførte at konsernets kraftproduksjon ble betydelig lavere enn normalt. Kraftprisene i det nordiske markedet var imidlertid høye på grunn av et stort hydrologisk underskudd gjennom størstedelen av halvåret

Med perspektiv 2025 (22.08.2011)

I samarbeid med fire andre nettselskap har BKK analysert utviklingen av forbruk og produksjon, og hvor nettet må forsterkes i årene som kommer.

På tide å lære av andre? (19.08.2011)

Nettregulering står høyt på dagsorden i de fleste europeiske land. Investeringer og behovet for innovasjon utfordrer reguleringen. I Norge planlegger NVE flere endringer i reguleringsmodellen.

Solidaritet foran særinteresser (19.08.2011)

Valgkampen er over oss, av åpenbare årsaker ikke med samme intensitet som under normale omstendigheter. Likevel er det mange temaer å velge i for potensielle kandidater til kommunestyrer og fylkesting. I deler av landet er det grunn til å tro at energi står høyt på partiprogrammene. Spørsmålet er med hvilket fortegn?

Mer nett før nye kabler (18.08.2011)

Statnett har gjennomført nye analyser som viser behov for omfattende nettoppgraderinger før ytterligere utenlandskabler kan settes i drift.

SN Power tar grep i Brasil (18.08.2011)

SN Power har undertegnet en avtale som sikrer selskapet en betydelig eierandel i det brasilianske fornybarselskapet Desenvix. Oppkjøpet er den største transaksjonen SN Power noen sinne har gjennomført, og gir, sammen med det nylig anskaffede kraftmeglerselskapet Enerpar, SN Power en solid posisjon i det raskt voksende brasilianske energimarkedet – et satsingsmarked for SN Power.

Hva skjer med strømprisen? (12.08.2011)

Så langt har det mange steder vært en våt sommer her i landet. Ikke nok med det; mye av nedbøren har kommet på de geografisk riktige stedene. NVE rapporterer om oppløftende tilstander i strategisk viktige vannkraftmagasiner både i øst og vest. Kundene ser lyspunkter i strømprisutviklingen. Har vi grunn til det?

Etterlyser helhetlig politikk (11.08.2011)

Klima-, energi-, og næringspolitikk griper inn i hverandre slik at tiltak på ett av områdene får konsekvenser også på de andre. Myndighetenes håndtering av områdene har ført til betydelig gap mellom uttrykte politiske mål og oppnådde resultater.

Skal få fakta inn i energidebatten (11.08.2011)

Politikere og næringslivsledere får snart nye beslutningsverktøy når de skal velge energiteknologi. Det nye forskningssenteret CenSES skal få frem fakta om hvordan fornybar energi påvirker samfunnet.

Lavere priser på elektrisitet (10.08.2011)

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) gikk ned med 0,4 prosent fra juni til juli, blant annet på grunn av lavere priser på elektrisitet.

Fortum investerer i smart strømmåling (09.08.2011)

Fortum investerer i en løsning for smart strømmåling med toveis kommunikasjon for kundene i Norge. Installasjonen av nye målere begynner i 2013 og til sammen 100 000 privat- og bedriftskunder i Fortums nettområde skal være tilknyttet løsningen i 2015.

Hydro ut av SKS Produksjon (08.08.2011)

Norsk Hydro ASA har 25. juli inngått en avtale om å avhende sin 20,86 prosent eierandel i det nordnorske kraftselskapet SKS Produksjon AS til Salten Kraftsamband AS for et kontantvederlag på en milliard norske kroner.

Aldri mer 22. juli 2011! (05.08.2011)

Det er tungt å komme i gang igjen etter ferien. De grusomme handlingene for 14 dager siden ligger som en mørk skygge over arbeidsdagen. Jeg har problemer med å finne tilbake på sporet. Tankene på det som har skjedd spinner uavlatelig rundt i hodet. Følelsene river og sliter.

Ut av bredbånd (05.08.2011)

Telenor kjøper 100 prosent av aksjene i Agder Energi-selskapene LOS Bynett og Bynett Privat.

700 kraftsøknader hos NVE (04.08.2011)

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har fått 707 søknader om utbygging av kraft i elver. Søknadene til behandling har til sammen en produksjon på rundt 12 TWh.

Vil ikke betale ekstra for å få kabler i bakken (04.08.2011)

Kun 13 prosent av Hafslunds kunder i Oslo og Akershus er villige til å doble nettleien for å få lagt luftledninger i bakken. Det viser en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup.

Straumnettet treng forsterkingar (03.08.2011)

SFE Nett AS er utpeika av NVE som ansvarleg for å utarbeide kraftsystemutgreiinga for Sogn og Fjordane. Denne skal beskrive dagens kraftsystem og framtidige overføringstilhøve. Målet for utgreiinga er å medvirke til ei koordinert og samfunnsrasjonell utbygging av regional og sentralnettet. Utgreiinga er ingen bindande plan, men vil vere ein del av grunnlaget for konsesjonshandsaming av tiltak i kraftsystemet.

Tid for en pust i bakken (01.07.2011)

Det er på tide å ta en pust i bakken og tørke svetten etter et begivenhetsrikt og hektisk 1. halvår 2011. Energibransjen står høyt på den samfunnsmessige dagsorden. De seks månedene som ligger bak oss har satt mange spor. Vinterens rekordhøye strømpriser, monstermaster i Hardanger, skifte av olje- og energiminister og norsk/svensk avtale om elsertifikater er noe av det vi kan se tilbake på. Det skal bli godt med ferie.

Alvorlig for forsyningssikkerheten (28.06.2011)

- Enda en vinter uten økt nettkapasitet inn til BKK-området er alvorlig for forsyningssikkerheten, sier administrerende direktør Thor André Berg i BKK Nett.

Norge som effekt-leverandør (28.06.2011)

Norsk vannkraft kan dekke opp for bortfallet av europeisk vindkraft når vinden løyer. NVE har beregnet hvor mye ekstra effekt norske vannkraftverk teoretisk sett kan levere, og hvor mye det vil koste å bygge om kraftverk for å gjøre effekten tilgjengelig.

Spisser fornybarsatsingen (27.06.2011)

Statoil signerte fredag 24. juni to avtaler om salg av store deler av selskapets landbaserte vindkraft i Norge.

Statnett tar mastehavariet på største alvor (22.06.2011)

17. juni tar Tore Halvorsen i Energibransjen.no opp den alvorlige hendelsen Statnett hadde i april i år, da en av mastene som inngår i byggingen av linjen mellom Sauda og Liastølen falt i bakken. Heldigvis oppsto kun materielle skader. Statnett tar det som skjedde på største alvor. Vi har aldri tidligere erfart noe lignende.

Norsk mester i energimontørfaget (21.06.2011)

Lærling Simen Bekkevoll i Infratek gikk av med seieren i NM for lærlinger i energimontørfaget under REN Metodedagene i Drammen.

Tar nett-grep på Vestlandet (20.06.2011)

Regional kraftsystemutredning for BKK-området og indre Hardanger inneholder en rekke aktuelle tiltak for å forsterke og oppgradere strømnettet i regionen de kommende årene.

Mastefall til ettertanke (17.06.2011)

Det er ganske spektakulært når en 26 meter høy mast med en vekt på 35 tonn faller i bakken. Akkurat det skjedde i Tengesdal i april, på den nye linjen som Statnett bygger mellom Sauda og Liastøl. Hadde noe tilsvarende funnet sted i Hardanger ville nok den lokale jubelen stått i taket. Bortsett fra noen pent formulerte linjer i lokalavisen ble hendelsen forbigått i stillhet. Det er kanskje Statnett glad for, men det er liten grunn til å underslå at tiltroen til forsyningssikkerheten fikk seg et aldri så lite skudd for baugen.

Vil forske mer fornybart (17.06.2011)

Energi 21 prioriterer sol, offshore vind, balansekraft, karbonfangst og lagring, utnyttelse av spillvarme og nettutvikling når kursen skal legges for videre forskning på fornybar energi i Norge.

Forbruket ned i april (15.06.2011)

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 5 474 GWh i april. Der er hele 12 prosent lavere enn i samme måned året før. Dette fremgår av Elektrisitetsstatistikken til SSB (Statistisk Sentralbyrå).

Nødvendig med krafttak i nord (15.06.2011)

I sommer forventes en ny Stortingsmelding om nordområdene. Den blir viktig med tanke på å utvikle næringslivet i Nord-Norge, og kan gi muligheter for energiselskapene til å uvikle kraftsystemet.

Elsertifikatloven vedtatt (14.06.2011)

Loven om elsertifikater ble vedtatt i Stortinget 9. juni. Med dette er det lovmessige grunnlaget lagt fra norsk side for et felles sertifikatmarked med Sverige. Nå venter vi på utkastet til forskrifter som er oversendt fra NVE til OED. Vi forventer at det kommer på høring i nær framtid.

Plan om storstilt satsing på vindkraft (14.06.2011)

Det øvste politiske organet i Sogn og Fjordane, Fylkestinget, har vedteke fylkesdelplan for vindkraft i Sogn og Fjordane. Planen opnar opp for dei gode vindkraftprosjekta i fylket.

Ko-ko fra sikringsskapet (10.06.2011)

Det finnes mange vesner her i landet. Alt for mange mener noen. Enkelte er imidlertid berettiget. Justervesenet hører til blant disse. Som voktere av teknologi for veiing og mengdemåling gjør de en innsats som kommer oss alle til gode. Noen ganger kan imidlertid iveren etter å gjøre en god jobb overgå opptuktelsen. Pålegg om utskifting av strømmålere skyter langt over målet.

Trakk 60 000 til Frognerparken (10.06.2011)

Erik og Kriss, The BlackSheeps, CC Cowboys og Admiral P var blant artistene som sto på scenen da Hafslunds miljøfestival for barn trakk rundt 60 000 tilskuere til en stor miljøfest i Frognerparken. Arrangementet var en av verdens største markeringer av Verdens miljødag.

Savner IKT-analyse (09.06.2011)

NVE har utredet ulike modeller for felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet. Forslagene har vært ute til høring og Energi Norge mener en felles IKT-løsning ikke nødvendigvis betyr en sentralisert database med en monopolpreget tjenesteproduksjon.

Lønnsom vekst for Norconsult (08.06.2011)

Omsetning i 2010 på NOK 2234 mill. – NOK 221 mill. mer enn året før. Driftsmargin for 2010 på 10,1 %.

Utsetter nye vannkraftverk (30.05.2011)

Investeringer i vann- og vindkraftprosjekter for rundt fem milliarder kroner er utsatt på grunn av uklare rammevilkår, viser ny

undersøkelse.Én regning fra kraftleverandøren (25.05.2011)

The Nordic Energy Regulators (NordREG) har publisert en konsulentrapport som foreslår at kraftleverandøren skal fakturere både strøm og nettleie. Interesserte bes sende inn kommentarer innen 21. juni.

Bred offensiv satsing (10.05.2011)

Agder Energi står overfor en rekke interessante forretningsmuligheter i årene fremover.

Inn i påsken på opptur (15.04.2011)

Det er på tide med en pust i bakken. Fra i dag av tar dette nettstedet påskeferie. Det gjør vi med god samvittighet. Så langt i 2011 har vi gitt våre lesere daglige nyhetsoppdateringer. Responsen er oppløftende. Fra i fjor har antall sidehenvisninger øket fra i gjennomsnitt 10 000 i uken til godt i overkant av 12 000. Stadig flere blir oppmerksomme på oss.

Lågare driftsresultat i kraftsektoren i 2009 (14.04.2011)

Driftsresultatet for kraftselskapa blei 29,3 milliardar i 2009. Det er ein nedgang på 17 prosent i høve til året før. Nedgangen må ein sjå i samanheng med lågare produksjon og prisar i 2009. Dette fremgår av Elektrisitetsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for 2009, som ble offentleggjort i går.

Synliggjorde utfordringar (14.04.2011)

2010 var eit år som synleggjorde nokre av dei store utfordringane samfunnet står overfor i åra som kjem. Dette er ein av konklusjonane i årsberetningen til NVE 2010.

Fortsatt høy nettoimport (13.04.2011)

I februar 2011 var det fortsatt lav kraftproduksjon og høy nettoimport av strøm til Norge. Sammenlignet med rekordnivået måneden før sank nettoimporten med 19 prosent. Nivået på 1,9 TWh var likevel det høyeste som er registrert for februar måned.

Nettutfordringer ved distribuert produksjon (13.04.2011)

Midlere årlig produksjon i det utbygde vannkraftsystemet utgjør omlag 123 TWh, hvorav små kraftverk utgjør ca 7,6 TWh. NVE antar at det er realistisk å realisere ca. 5 TWh av kartlaget potensialet for småkraftverk i løpet av en ti års periode.

Tilsyn fra skrivebordet (08.04.2011)

NVE har avdekket mange avvik i 2010. 444 for å være nøyaktig. Til elsikkerhetens gavn er det godt at direktoratet følger årvåkent med. Undertegnede blir imidlertid en smule urolig når det i pressemeldingen henvises til skrivebordstilsyn. Det høres i utgangspunktet ganske slapt og nokså overfladisk ut.

444 avvik avdekket (06.04.2011)

NVE utvidet i fjor tilsynsvirksomheten til flere områder. 105 revisjoner, 485 inspeksjoner og en rekke skrivebordstilsyn avdekket 444 avvik. Et stort antall av disse var knyttet til kraftforsyningsberedskap, miljøkrav ved vassdrags- og energianlegg, og nettselskapenes nøytralitets- og informasjonsplikt.

Nordmenn vil ha flere kraftlinjer (05.04.2011)

Tre av fire støtter utbygging av nye kraftlinjer i Midt-Norge og Nord-Norge. Det viser en fersk meningsmåling Opinion har utført for Energi Norge. Over halvparten av de spurte mener at utbyggingen av strømnettet i Norge går for sakte.

Vil realisere gode kraftprosjekter (31.03.2011)

- Norge og verden trenger mer energi. Derfor skal vi sammen med Sverige bygge ut fornybar kraft tilsvarende over 40 nye altakraftverk fram mot 2020. Gjennom økt nettutbygging og konsesjoner vil jeg bidra til at gode prosjekter og verdiskaping kan realiseres i Norge, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Nedgang i antall offentlig eide foretak (29.03.2011)

Om lag 3 200 offentlige ikke-finansielle foretak var registrert ved utgangen av 2010. Dette er en nedgang fra året før, og skyldes i stor grad fusjonerte eller opphørte selskap. Kommunene eide 78 prosent av foretakene.

Krever ikke spesielle tiltak (28.03.2011)

- Sett i lys av årstiden og temperaturutsiktene er det ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å opprettholde kraftforsyningen på Agder, sier Erik Boysen, konserndirektør nett i Agder Energi.

Et slag under beltestedet (25.03.2011)

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), sammen med flere av landets fremtredende miljøorganisasjoner, har klaget regjeringen inn for ESA. Bakgrunnen er regjeringens manglende innføring av miljøkrav for gamle vannkraftverk, som de mener strider mot vanndirektivet i EU.

Ny ordning for fleksibelt forbruk (25.03.2011)

Før påske sender Statnett ut utkast til ny avtale for fleksibelt forbruk til alle regionalnettseiere. Dagens ordning med tariffreduksjon for utkoblbart forbruk opphører fra og med 1. juli 2012.

Dobler tilskudd til nettleie (21.03.2011)

Fra 2012 økes tilskuddet til utjevningsordningen for nettleie fra 60 millioner kroner til 120 millioner kroner. Tiltaket reduserer nettleien for svært mange forbrukere.

En veileder til å ta på alvor (18.03.2011)

Så er den klar; veiledningen til beredskapsforskriften. Om noen dager vil den være tilgjengelig for energibransjen. Dette er et dokument til å ta på største alvor. Her presiserer NVE hvordan kravene i forskriften skal håndteres, innenfor rammen av lokal frihet til å finne fornuftige løsninger.

Et steg i feil retning (14.03.2011)

Energi Norge er av den oppfatning at kompetanseforskriften er et steg i feil retning for bransjen og nettkundene. Den vedtatte forskriften bidrar ikke til en effektiv drift av strømnettet.

Flere sjekker strømprisen – og bytter leverandør (04.03.2011)

Konkurransetilsynets kraftprisoversikt fikk mer enn dobbelt så mange besøk i 2010 som året før. I samme periode økte antallet som skiftet kraftleverandør med 25 prosent.

Resultatrekord for Troms Kraft (01.03.2011)

Troms Kraft la i slutten av forrige uke frem resultatet per 4. kvartal og et foreløpig årsresultat for 2010. Regnskapet viser et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 666 millioner kroner. Dette er en forbedring på 182 millioner kroner. Resultatet er historisk og en forbedring på hele 38 prosent i forhold til 2009.

Krever innsyns- og klagerett (25.02.2011)

Finansdepartementet foreslår i høringsnotat 15. november 2010 nye saksbehandlingsregler for eiendomsskatt. Nedenfor følger et sammendrag av LVKs (Landsforeninga for Vassdragkommuner) endelige høringsuttalelse.

14 000 sysselsatte i kraftnæringen (23.02.2011)

I 2009 var det 13 966 sysselsatte i kraftnæringene. Av disse var knappe 11 000 menn og i overkant av 3 000 kvinner.

Krev 500 mill. kr i kompensasjon (23.02.2011)

Dersom Olje- og energidepartementet vel å oppretthalda konsesjon for luftline Sima-Samnanger, må den økonomiske kompensasjonen aukast frå 100 mill. kr til 500 mill. kr – i tillegg til avbøtande tiltak, seier Hordaland fylkeskommune i høyringsfråsegna si.

Kan gje svært høge prisar (22.02.2011)

Eit av utvala for Sima-Samnanger tilrår at Bergen blir eige prisområde for kraft snarast. BKK er kritisk til å gjennomføra forslaget, som vil gje svært høge prisar når det er kaldt og tørt.

Mer enn 2 milliarder pluss (22.02.2011)

Statnettkonsernet fikk i 2010 et resultat etter skatt på 2 228 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 480 millioner kroner i 2009. I 4 kvartal 2010 ble resultatet etter skatt på 597 millioner kroner, mot et underskudd på -115 millioner kroner for samme periode i 2009.

Nytt opprør mot regjeringen (21.02.2011)

Det ligger an til et nytt kraftig opprør mot regjeringen når rundt 70 kommuner og en rekke organisasjoner og andre høringsinstanser ber regjeringen holde tidligere politiske løfter og inkludere 180 glemte kraftverk i ordningen med elsertifikater.

Sterk resultatvekst for ABB (18.02.2011)

ABB i Norge oppnådde i 2010 en forbedring av driftsresultat med 28 prosent og en vekst i ordreinngangen på 27 prosent, sammenlignet med året før.

Strøm må gå foran veibegrensninger (18.02.2011)

Transport av tungt gods på vei i Norge er ingen spøk. For noen uker siden havarerte to krafttransformatorer i Frogner transformatorstasjon på Romerike nord for Oslo. Det var krise i strømforsyningen til store befolkningsgrupper. Å få erstatningsmateriell raskt på plass var ikke lett. Lokal veimyndighet, som godkjenner tunge transporter, utviste en stivbenthet som gjorde vondt verre.

Varsler sonevis utkopling (17.02.2011)

420 kV-ledningen Ofoten-Kvandal i Nordland falt ut i går kl. 10.24. Feilen er lokalisert til ca 5 km sør for Bjerkvik. Det er konstatert brudd på en av de tre fasene på ledningen. Årsaken til bruddet er foreløpig ikke kjent. Det er kraftig vind i området. Det er fare for at ledningen vil være ute av drift i flere dager.

Fra 80 regionale nett til et felles nett (16.02.2011)

Statnett har i en høringsuttalelse sagt seg villig til å administrere avregning og fakturering av en felles nettleie i et eventuelt nytt, felles regionalnett fra 2013. Ordningen vil omfatte 80 regionale strømnett og dermed rundt halvparten av all nettleie i Norge, det vil si ca 8 milliarder kroner årlig.

Høyt forbruk i alminnelig forsyning (16.02.2011)

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var på hele 91,2 TWh i 2010. Det er 7,7 prosent høyere enn i 2009, og det høyeste som er registrert for alminnelig forsyning. I 2010 var det en reduksjon i produksjonen, mens nettoimporten av elektrisitet var på hele 7,6 TWh.

Kulturelt taktskifte med nytt bygg (11.02.2011)

Denne uken er jeg på besøk i Kristiansand, landets ytterpunkt mot kontinentet og Storbritannia. Her, i midtpunktet av den ”bløde” kyststripen, strekker kraner hals over byggeprosjekter med fremtiden i siktet. En drivende kraft i utviklingen er Agder Energi, som i løpet av noen år har vokst fra rundt 400 til 1700 ansatte.

Vil forsterke ledningsnettet i Grenland (10.02.2011)

Statnett og Skagerak Nett har nå søkt om å bygge nye kraftledninger i Grenlandsområdet. Samtidig søker de om å utvide Rød transformatorstasjonen i Skien og bygge nye transformatorstasjoner på Voll i Skien og enten i Kragerø eller Bamble.

Mer redundans må på plass! (04.02.2011)

I slutten av januar havarerte to av tre transformatorer i Statnetts stasjon på Frogner utenfor Oslo. Hendelsen skapte problemer for strømforsyningen i det tett befolkede området på Romerike. Nettoperatør Hafslund varslet rasjonering og rullerende sonevis utkopling. Slik kan det ikke være i et samfunn som til de grader er avhengig av stabil og sikker tilgang på strøm.

Inntektsrammer for 2010 vedtatt (02.02.2011)

Samlet inntektsramme for alle nettselskapene er 17,8 milliarder kroner i 2010, eksklusiv Statnett SF.

Et vemodig farvel (28.01.2011)

For ikke mange sommere siden pekte strømprisen ned mot 20 øre/kWh. I forrige uke fikk jeg strømregningen for november og desember. Fra lille juleaften og ut året var prisen 94,50 øre/kWh. Jeg føler behov for å skrive nekrolog over en tid som var og som neppe noen gang kommer tilbake.

Malvik Everk og TrønderEnergi i samtale (26.01.2011)

Representanter fra Malvik Everk og TrønderEnergi avtalte mandag denne uken at det innledes samtaler med tanke på å samordne virksomhetene i Malvik Everk AS og TrønderEnergi AS.

EU må ha energihjelp (18.01.2011)

Mer enn halvparten av energien som brukes i EU kommer fra land utenfor EU, og Unionen kan ikke nå sine energimål uten å ta inn over seg hva som skjer utenfor EUs grenser. Slik innleder Kommisjonen i forbindelse med at de ber om innspill til en høring om den eksterne dimensjonen i EUs energipolitikk. Partnerskapet med Norge trekkes også frem. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

Status for det norske energisystemet (18.01.2011)

I den nye rapporten Energistatus gjev NVE ein heilskapleg presentasjon av statistikk og fakta om det norske energisystemet. Den gjev ein oversikt over produksjon, overføring og forbruk av elektrisitet i det norske samfunnet, og syner energibruken til ulike føremål og samanhengen mellom energi og miljø.

Ikke rør kraftlinjene! (14.01.2011)

Store mengder snø har ført til at kraftlinjer flere steder i landet nå henger svært lavt. Berøring kan være livsfarlig!

Fremskynder AMS (13.01.2011)

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil be NVE legge frem forslag om å framskynde innføring av automatisk strømmåling (AMS) i Midt-Norge. Målet er å stimulere til energisparing og øke bevisstheten rundt strømforbruket.

Tettere oppfølging av strømkundene (13.01.2011)

NVE varsler at nettselskapene kan bli pålagt å innføre særskilte krav til rutiner for avlesning, fakturering og informasjon om strømforbruk. Bakgrunnen er den stramme situasjonen i kraftmarkedet.

Skjerper beredskapsreglene (12.01.2011)

Olje- og energidepartementet sendte mandag på høring et utkast til endringer av energiloven kapittel 9 om beredskap i kraftforsyningen.

Elprisen trakk KPI kraftig opp (11.01.2011)

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 1,1 prosent fra november til desember 2010, mye som følge av prisoppgang på energivarer. Fra desember 2009 til desember 2010 steg KPI med 2,8 prosent, mens KPI-JAE steg med 1,0 prosent i samme periode.

Stoler ikke på strømselskapene (11.01.2011)

Under 8 % av befolkningen svarer i en undersøkelse at de er helt trygge på at deres strømselskap gir dem markedets beste pris. - Det betyr at nordmenn flest ikke stoler på strømselskapenes garantier, skriver DN.no.

På tide med en avklaring (07.01.2011)

Et nytt år er akkurat påbegynt. Med oss inn i 2011 slepes uoppgjort bemanningsforskrift for nettselskaper. I mer enn fem år har saken ”modnet” i det politiske og offentlige byråkratiet. Nå mener EL & IT Forbundet at nok er nok. Det er en mer enn berettiget utålmodighet.

Eurelectric om nettregulering i Europa (06.01.2011)

Nettregulering er et svært aktuelt tema i Europa. Eurelectric ga i 2010 ut en rapport om dette og en ny følger i år.

Godt nytt strømår? (03.01.2011)

Første nyttårsdag leste vi av strømmåleren for november og desember. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor viste den et merforbruk på 1300 kWh. Om noen dager kommer oppgjørets time. Det gruer vi oss til. Vi stålsetter oss for en strømregning som vil sende sjokkbølger gjennom store deler av befolkningen.

Konsesjonskraftprisen for 2011 (21.12.2010)

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og fylkeskommunene. Konsesjonskraftordningen skal innebære en varig økonomisk fordel for kommunene.

Millionerstatning til Kvinnherad Energi (21.12.2010)

Det vart den 16. desember inngått forliksavtale mellom Kvinnherad Energi AS og Staten v/Miljøverndepartmentet på 20,6 mill kr.Med Mammon i plogfurene (17.12.2010)

I bokhyllen har jeg flere meter med jubileumsbøker fra energibransjen. Den grunnleggende historien i de fleste av dem er hvordan by og bygd fikk elektrisitet. Mange steder samlet innbyggerne selv inn penger for å komme i gang. Livet i lampene var tuftet på god gammeldags dugnadsinnsats. Billig strøm fra egenbygde kraftverk brakte lys og varme til hus og hjem. Det var ikke en handelsvare for å tyne mest mulig penger ut av folk.

Søker samarbeid om sentralnett (16.12.2010)

Lyse og Statnett har inngått intensjonsavtale om et tettere samarbeid om sentralnettet for strøm i Rogaland. Selskapene er enig om at det er store utfordringer knyttet til å øke forsyningssikkerheten for strøm på Nord-Jæren. Gjennom dette samarbeidet vil selskapene styrke arbeidet med å finne gode miljømessige løsninger som sikrer strømforsyningen til regionen.

Tussa valgte Rainpower (02.12.2010)

Tussa har gitt Rainpower ASA i oppdrag å levere turbiner og generatorpakker til fire småkraftverk som skal bygges i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Kraftverkene skal være i drift allerede våren 2012 og vil produsere nok elektrisk kraft til å forsyne om lag 2 500 husstander. Kontrakten er på rundt 40 millioner kroner.

Milliardresultat i Statnett (12.11.2010)

Statnettkonsernet fikk i 3 kvartal 2010 et resultat etter skatt på 344 millioner kroner, mot et underskudd på -166 millioner kroner for samme periode i 2009. Konsernets resultat så langt i 2010 er 1 630 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 365 millioner kroner i 2009.

Om å komme til sans og samling (22.10.2010)

Da jeg for mange år siden begynte mitt virke i energibransjen var lederskapet dominert av stramme menn i lagerfrakker. Ingeniører med teknisk innsikt regjerte med myndig makt i hundrevis av konsesjonsområder rundt om i landet. Så kom energiloven og markedsliberalisering. Bordet var duket for økonomene.

Det meste er godt nok (19.10.2010)

Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr har overlevert en rapport om den økonomiske reguleringen av strømnettet. Rapporten var en bestilling fra Olje- og energidepartementet.

Statsbudsjettet: Fortsatt nettutjevning (05.10.2010)

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2011 en videreføring av ordningen med utjevning av nettleien med 60 millioner kroner.

Statnett tilbakeviser svensk kritikk (04.10.2010)

I en kronikk i den svenske avisen Dagens Nyheter, kommer det frem påstander om at Statnetts drift av nettet var årsaken til vinterens høye strømprisene i Sverige. -Påstandene i artikkelen er tidvis grunnløse og må kommenteres, sier Statnetts konserndirektør Øivind Rue.

Oluf Ulseth ny sjef i Energi Norge (24.09.2010)

Oluf Ulseth (44) er ansatt som ny administrerende direktør i Energi Norge. Han kommer fra Statkraft, der han de siste fire årene har vært europadirektør.

Klager Tussa Nett inn for NVE og Konkurransetilsynet (23.09.2010)

Etter en rekke forsøk på å få tilgang på informasjon om hvilken nettkapasitet som vil utløses av den nye Sulafjordforbindelsen, ser Småkraftforeninga ingen annen utvei enn å be offentlige instanser om hjelp.

Strøm er mye mer enn penger (17.09.2010)

Selv om det i det daglige mediebildet ikke virker slik er elforsyning mye mer enn penger. Utenfor vinduet her jeg sitter strekker lange ledninger seg gjennom grisgrendte strøk. Andørja i Ibestad kommune i Troms er langt utenfor alfarvei for de fleste av oss. Men selv til det lille gårdsbruket som klamrer seg fast i fjellsiden finner strømmen veien.

Klargjør for streik (08.09.2010)

KS Bedrift og EL & IT Forbundet mekler på energiavtalen 8. - 9. september. Forbundet har tatt ut 497 medlemmer, ekslusiv lærlinger.

Samarbeider om nett i nord (18.06.2010)

Statnett og Distriktenes energiforening ( Defo) har inngått en samarbeidsavtale om utbygging av nett i Nord-Norge. Formålet er å skape et godt grunnlag for å gjennomføre aktuelle nettutbygginger i nord.

KLP inn i Salten Kraftsamband (17.06.2010)

For første gang går et livselskap inn på eiersiden i et norsk energiselskap. Det er inngått avtale om overdragelse av aksjer mellom Nordkraft Produksjon AS og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) vedrørende aksjer i Salten Kraftsamband AS.

Ny rolle for Hans Erik Horn (04.06.2010)

Hans Erik Horn er ansatt som næringspolitisk direktør for produksjon og miljø i Energi Norge. Han begynner i stillingen 1. august.

980 GWh vindkraft i 2009 (10.05.2010)

NVE utgir hvert år statistikk som viser driftstid for norske vindkraftanlegg. I fjor ble det produsert 980 GWh vindkraft i Norge.

Kutt og omstilling (03.05.2010)

EnergiAkademiet, en datterbedrift av Energi Norge, gjennomfører tiltak for å kutte sine kostnader med rundt 3 millioner kroner. Samtidig legger man opp til en omstilling for å møte framtidas kompetansebehov i energibransjen.

Lik nettleie over hele landet? (23.04.2010)

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen hadde i går møte om aktuelle nettspørsmål. Han tok blant annet opp spørsmålet om lik nettleie over hele landet.

Feilaktig fra Defo (19.04.2010)

Inntektsrammereguleringen skal fornyes fra 2012. Energi Norge mener at flere viktige forhold må på plass for at reguleringen skal bli tilfredsstillende.

FoU-konferanse om kraftledninger og miljø (19.04.2010)

Statnett og de andre nordiske TSO-ene arrangerer konferanse om forskning og utvikling innen kraftledninger og miljø. Konferansen arrangeres på Island den 16. – 17. september.

BKK viser vei på internett (15.03.2010)

BKK (Bergenhalvøens kommunale kraftselskap) har fått Farmandprisen for beste nettsted i 2009, i klassen ikke-børsnoterte selskaper. Det virker å være en fortjent heder. Sammenlignet med mange andre i energibransjen fremstår nettstedet til BKK som et eksempel til etterfølgelse.

Rekordresultat i EB (15.03.2010)

EB (Energiselskapet Buskerud)oppnådde i 2009 et driftsresultat på 722 MNOK. Årsresultatet ble på 358 MNOK mot 403 MNOK i 2008, og resultatet før skatt 613 MNOK. I resultatet for 2008 inngikk en ekstraordinær skattegevinst på 200MNOK. Driftsinntektene i 2009 nådde 1 630 MNOK, mot 1 394 MNOK i 2008.

Nesten best på arbeidsmiljø (12.03.2010)

Statnett er rangert som nr 9 av totalt 120 bedrifter som deltok i den store arbeidsmiljøundersøkelsen Great Place to Work høsten 2009. – Vi er kjempefornøyde og stolte over å ta en så sterk posisjon første gang vi deltar i undersøkelsen, sier HR-direktør Thor Johansen.

Konsesjonskraft står støtt (11.03.2010)

Den siste tiden har det vært reist spørsmål om hvorvidt overgang til fjernvarme reduserer mengden konsesjonskraft en kommune har rett på. Departementet har nå avklart saken og legger til grunn at utbygging av fjernvarme ikke skal redusere kommunenes konsesjonskrafttilgang. Kommuner med rett til konsesjonskraft kan dermed bygge ut fjernvarme uten å risikere å tape konsesjonskraftinntekter.

Ny prisstrategi for sentralnettet (08.03.2010)

Statnett startet høsten 2009 en prosess hvor man ser på ”Neste generasjon sentralnettstariff”. Bakgrunnen var den økte investeringstakten og de økende kostnadene i sentralnettet og utfordringene dette bringer med seg.

Feil vassdrag vernet? (19.02.2010)

I Norge er rundt 45 TWh vannkraft vernet. Spørsmålet er om vi har vernet feil vassdrag. Det er Småkraftforeninga som gjør denne refleksjonen, på bakgrunn av de hjemler som benyttes til å avslå konsesjoner i vassdrag som ikke er vernet.

Minus for Statnett (19.02.2010)

Statnett-konsernet fikk i 4. kvartal 2009 et totalresultat på -115 millioner kroner, mot 748 millioner kroner i samme periode 2008. Året som helhet ga et totalresultat på -474 millioner kroner, en nedgang fra 1 341 millioner kroner i overskudd i 2008.

Nei til stort kraftselskap (18.02.2010)

Forening for små kraftselskaper (Defo – tidligere FSN) advarer mot å lage et stort nordnorsk energikonsern. Reaksjonen kommer etter at Troms Kraft har signalisert ønsker om å etablere et landsdelsdekkende fellesskap.

 
energibransjen.no
 
Powered by Avento CMS